ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


Оптшинска управа Кучево

  • 12240 Кучево
  • Улица Светог Саве 76
  • контакт телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142

Одељење за буџет и финансије

  • 12240 Кучево
  • Улица Светог Саве 76
  • телефон (централа): 012/852-141 или 012/852-142

ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО У 2022.

  • Датум: 14.10.2021. године

Општина Кучево је у процесу израде буџета за 2022. годину и жели да укључи своје грађанке и грађане у предлагање и избор пројеката који ће бити финансирани јавним средствима.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да током периода од 14.10.2021. до 26.10.2021. године предложите и подржите пројекте за које сматрате да могу учинити живот у нашој општини  квалитетнијим и лепшим.

Пројекат који предлажете може бити капитални пројекат, односно пројекат који предлажете треба да обухвата изградњу нових објеката или значајне, дугорочне радове на унапређењу постојећих објеката. Такође можете предложити и пројекат од интереса за локалну заједницу који не обухвата изградњу објеката већ скуп других активности које могу унапредити живот наших суграђана.

С обзиром да се пројекти финансирају из буџета наше општине, важно је да се пројекти које предлажете односе на објекте, односно потребе које су у надлежности локалне самоуправе.

Штампани (папирни) образац (упитник) за предлагање пројеката можете преузети у Општинској управи Кучево, Светог Саве бр. 76, на писарници, као и у свим месним канцеларијама, или скинути га са званичне веб-презентације Општине Кучево www.kucevo.rs са веб-странице "Буџет општине Кучево за 2022. годину" (са ове веб-странице) верзију за штампање и ручно попуњавање. Попуњене обрасце (упитнике) можете предати у Општинској управи Кучево, Светог Саве бр. 76, на писарници или убацити у кутије постављене у холу приземља и на спрату, радним данима од 07.00 до 15.00 часова.

Електронску (дигиталну) веб верзију обрасца (упитника) можете електронски (дигитално) попунити на званичној веб-презентацији (веб-сајту) Општине Кучево www.kucevo.rs на веб-страници УПИТНИК за буџет Општине 2022.

Електронску (дигиталну) верзију у Word (.doc) електронском (дигиталном) обрасцу (упитнику) можете електронски (дигитално) попунити тако што ћете преузети (скинути) Word (.doc) електронски (дигитални) образац (упитник) за попуњавање са званичне веб-презентације Општине Кучево www.kucevo.rs са веб-странице "Буџет општине Кучево за 2022. годину" верзија за мејл (са ове веб-странице), дигитално га попунити и попуњени електронски (дигитални) упитник потом послати на имејлjavnarasprava@kucevo.rs

На овај начин, Ваши предлози се могу наћи на листи приоритетних пројеката који ће бити финансирани из буџета Општине Кучево.

НАПОМЕНА: Било коју верзију обрасца/упитника (веб, мејл, ручну) да попуните, свака има исту садржину.


ПОПУНИ ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕБ ВЕРЗИЈУ УПИТНИКА ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА ЗА БУЏЕТ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА 2022. КЛИКОМ ОВДЕ ИЛИ НА БАНЕР (СЛИКУ) ИСПОД.ПРИЛОЗИ:

КЛИКНИ И ОТВОРИ/СКИНИ

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni