ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУЧЕВО У 2020. ГОДИНИ


Датум: 07.10.2019. године


Општина Кучево је у процесу израде буџета за 2020. годину и жели да укључи своје грађане и грађанке у предлагање и избор пројеката који ће бити финансирани  јавним средствима.

Користимо ову прилику да Вас позовемо да током периода од 07.10.2019. до 20.10.2019. године предложите пројекте за које сматрате да могу учинити  живот у нашој општини  квалитетнијим и лепшим.

Пројекат који предлажете може бити капитални пројекат, односно пројекат који предлажете треба да обухвата изградњу нових објеката или значајне дугорочне радове на унапређењу постојећих објеката. Такође, можете предложити и пројекат од интереса за локалну заједницу који не обухвата изградњу објеката већ скуп других активности које могу унапредити живот наших суграђана.

С обзиром да се пројекти финансирају из буџета наше општине, важно је да се пројекти које предлажете односе на објекте, односно потребе које су у надлежности локалне самоуправе.

Образац за предлагање пројеката можете преузети у Општинској управи Кучево, Светог Саве бр. 76, на писарници, као и у свим месним канцеларијама. Попуњене обрасце можете предати у Општинској управи Кучево, Светог Саве бр. 76, на писарници.

Такође, електронску верзију обрасца можете преузети на веб-адреси http://www.kucevo.rs/servis-gradana/budet/budet-opshtine-kuchevo-za-2020.php веб-сајта www.kucevo.rs и попуњени образац послати на e-mail (имејл): budzet@kucevo.rs

На овај начин, Ваши предлози се могу наћи на листи приоритетних пројеката који ће бити финансирани из буџета Општине Кучево.

Ова активност је подржана у оквиру пројекта „Унапређење доброг управљања на локалном нивоу“ који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије у оквиру програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина за унапређење доброг управљања и социјалне укључености” (SwissPRO) који реализује Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (UNOPS).


  


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni