ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА" У КУЧЕВУ

  


  • Одлука о приступању изради Измена и допуна Плана детаљне регулације "Индустријска зона" у Кучеву можете погледати ОВДЕ.
  • Одлука о приступању изради Статешке процене утицаја на животну средину за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације "Индустријска зона" у Кучеву можете погледати ОВДЕ.
  • Елаборат за рани јавни увид Измене и допуне Плана детаљне регулације "Индустријска зона" у Кучеву можете погледати ОВДЕ.
  • Измене и допуне Плана детаљне регулације "Индустријска зона" у Кучеву - графичке прилоге можете погледати ОВДЕ.
  • Рани јавни увид у Елаборат за израду Измена и допуна плана детаљне регулације "Индустријска зона" у Кучеву - ОГЛАС Одељења за имовинско-правне послове и привреду - текст огласа можете погледати ОВДЕ.

  • Записник са састанка са инвеститорима и осталим релевантним стејкхолдерима за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације "Индустријска зона" у Кучеву можете погледати  ОВДЕ.

Сва питања, примедбе и сугестије у поступку израде Плана детаљне регулације "Индустријска зона" у Кучеву заинтересовани могу доставити путем имејла: pdrindustrijskazona@kucevo.rs

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 13.08.2019. године до 27.08.2019. године у просторијама Општинске управе Општине Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 08.00 до 14.00 часова. У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници општине Кучево.

 

Израду плана детаљне регулације "Индустријска зона" у Кучеву финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni