ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И БОГАТСТВА ОПШТИНЕ КУЧЕВО:

 

_Скоро па нетакнута природна лепота која се простире скоро на територији целе општине (висоравни, шуме, реке, потоци, равнице и значајан број пећина) погодна је за развој свих врста еко-туризма.

_Нетакнута рудна богатства (злато, потенцијално сребро и бакар, кварц, креч, угаљ...).

_Огроман потенцијал за развој пољопривреде, сточарства и прехрамбене индустрије (по препоруци Министарства за пољопривреду Републике Србије, општина Кучево поседује потенцијал у култивацији ораха и лешника који спадају међу најпрофитабилнијим пољопривредним културама).

_Огроман потенцијал за развој дрвне и дрвно-прерађивачке индустрије (шумско богатство).

 

Велики привредни, пољопривредни, рудни, спортски и туристички потенцијали

_Природни ресурси (рудни потенцијали): злато, сребро, волфрам, бакар, кварц, гвожђе магматског типа, кречњак, мермер, мрки угаљ, песак, као и хром и никл. На територији општине Кучево постоје два рудника који тренутно нису у експлоатацији, и то у делу насеља Турија / Ракова Бара (мрки угаљ) и у насељу Раденка;

_Развој дрвне индустрије (под шумама је на територији општине Кучево око 34.820 хектара, од чега је 1/2 у власништву ЈП „Србијашуме”);

_Развој сточарства (говеда, овце, козе, свиње) и пољопривреде (под пољопривредним земљиштем на територији општине Кучево је око 35.320 хектара);

_Погодност за подизање засада малина, купина, лешника, ораха, као и погодност развоја пчеларства;

_Погодност за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије (ветро паркови, мале хидроелектране, соларни паркови);

_Велики потенцијал за улагање у област туризма:

§  Археолошки туризамАрхеолошки антички локалитет из 3. века нове ере „Краку лу Јордан” у атару села Бродица на ушћу реке Бродица у реку Пек, као и старе пећи експлоатације камена и производња креча у Потајници.

§  Ловни туризамПостоји значајан фонд крупне, ситне и пернате дивљачи.

§  Сеоски туризам (Живојин Мартиновић – Дубока...)

§  Конгресни туризамХотел „Рудник”.

§  Спелеолошки туризам (пећине) Велики број истражених и неистражених пећина. На територији општине Кучево има 26 пећина од који су две уређене и приступачне посетиоцима – „Пећина Равништарка“ у селу Равниште са инфо-центром (рестораном) и „Пећина Церемошња“ у Церемошњи. Од неуређених пећина, вредно је помена оне у насељима: Дубока, Шевица, Турија, Каона...

§  Манифестациони туризам

o  Смотра народног стваралаштва „Хомољски мотиви” (Кучево);

o  Фестивал „Труба Мирослава Милета Матушића” (Кучево);

o  Фестивал телевизијског етнолошког филма – „ФЕСТЕФ” (Кучево);

o  Позоришне свечаности „Жанки у част” (Раброво);

o  Колективна изложба слика „Браничевска палета“ (Кучево);

o  Ликовна колонија „Равништарка“ (Равниште);

o  Фестивал влашког народног стваралаштва „Омољанца“ (Церемошња);

o  Изворни дани Нереснице (Нересница);

o  Интернационални фестивал „Дубочке русаље“

o  Такмичење у кувању рибље чорбе (Волуја);

o  Пасуљијада (Волуја);

o  Гулашијада (Дубока и Кучево);

o  Купусијада (Шевица);

o  Манифестација „Света Петка“ (Волуја);

o  Вашари: у Кучеву Калинић (11. август) и Мала Госпојина (21. септембар), Преображење (Раброво).

§  Излетнички туризам

o  Потајница (измељу Каоне и Кучева);

o  Нетакнута очувана здрава природа;

o  Видиковац и клисура „Јелена стена” (Кучево);

o  Воденице поточаре;

o  Извори, изворишта, водопади, врела, реке, потоци, попут: врело „Шумеће“ у Турији у засеоку Шумеће; водопад „Бурау“ код извора Шевиче реке; извор минералне воде „Дубока“ у засеоку Кисела вода у Нересници; водопад „Сиге“ у засеоку Плавчево у Церемошњи;

o  Кучајнско језеро и Платани;

o  Старе куће и засеоци;

o  Вила краља Александра I Карађорђевића (Нересница);

o  Пешачко-планинарска стаза: пећина у Равништу – пећина у Церемошњи – преко Великог Штубеја (највишег врха Хомољских планина, 940 метара)

o  Етно кућа „Катарина“ у Потајници (Каона)...

§  Спортско-рекреативни туризам

o  Планинарење;

o  Бициклизам;

o  Mauntain biking;

o  Параглајдинг (поред осталих, са Јелене стене у Потајници);

o  Фудбал (терени са природном и вештачком травом);

o  Рукомет;

o  Пливање (затворени базен у хотелу „Рудник“ и отворени базен у Шевичкој Нересници);

o  Баскет (Streetball – улични баскет).

§  Авантуристички туризам

o  Испирање злата (на реци Пек);

o  Манастир „Стара Дајша“ (између Турије и Каоне – у Старој Дајши)

o  Старе воденице...

_Термалне воде (општина је богата неискоришћеним термоминералним изворима);

_Brownfield инвестиције (стара Централа и Платани).


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni