Држава: Република Србија (РС)

Локална самоуправа (јединица локалне самоуправе): ОПШТИНА КУЧЕВО

Органи локалне самоуправе: Општинска управа; Скупштина општине; Општинско веће; Председник општине


ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО (ОУ)


Општинско правобранилаштво (Правобранилаштво јединице локалне самоуправе)

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Имејл (email): pravobranilastvo.kucevo@gmail.com

Контакт: 012/852-141 и 012/852-142 (централа), локал 105 - Лазар Станојевић


 

Општинско правобранилаштво је орган који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса јединице локалне самоуправе.

Скупштина општине Кучево је донела Одлуку у вези општинског правобраниоца на седници од 28.11.2014. године који постоји и ради од раније. Посао правобраниоца је да предузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања и заштите имовинских права и интереса Општине, њених органа, као и друге послове који му се стављају у надлежност посебним законом или прописом донетим на основу закона.

 

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni