IV-03-09) ОБЛАСТ: ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Начелник Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић

Заменица начелника Општинске управе Кучево: Марина Ранчић

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Руководитељка Одељења за имовинско-правне послове, урбанзам и привреду: Гордана Марић

Област [09)]: финансијско управљање и контрола

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Област:

09)

финансијско управљање и контрола (ФУК)

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области финансијско управљање и контрола

IV-03-09)-(01)-2022-В1

(1)

Ажурирање усвојених аката

IV-03-09)-(02)-2022-В1

(2)

Извештавање о функционисању система ФУК-а у Општинској управи Кучево Централној јединици за хармонизацију

IV-03-09)-(03)-2022-В1

(3)

Процес успостављања финансијског управљања и контроле у Општинској управи Кучево

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа (Општинска управа Кучево); 03 – шифра (редни број) организационе јединице (Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду); 09) – шифра (редни број) области (финансијско управљање и контрола); од (01) до (03) – шифра (редни број) процедуре у оквиру области; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада садржаја има нови број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni