IV-03 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ


 

Верзија: В1, 18.04.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Начелник Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић

Заменица начелника Општинске управе Кучево: Марина Ранчић

Организациона јединица [03]: Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Руководитељка Одељења за имовинско-правне послове, урбанзам и привреду: Гордана Марић

 

ПРОЦЕДУРЕ

 

Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

03

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив области организационе јединице
(Одељења за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду)

IV-03-01)

01)

животна средина

IV-03-02)

02)

урбанизам

IV-03-03)

03)

грађевинарство и озакоњење

IV-03-04)

04)

стамбено-комунални послови

IV-03-05)

05)

имовинско-правни послови

IV-03-06)

06)

стручно-технички послови управљања имовином и послови регистратора

IV-03-07)

07)

пољопривреда

IV-03-08)

08)

водопривреда

IV-03-09)

09)

финансијско управљање и контрола

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа (Општинска управа Кучево) јединице локалне самоуправе (Општине Кучево); 03 – шифра (редни број) организационе јединице органа (Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду); од 01) до 09) – шифра (редни број) области дате организационе јединице (одељења)

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni