IV-01-07) ОБЛАСТ: ОДБРАНА


 

Верзија: В1, 23.05.2022. године (D)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Орган [IV]: Општинска управа Кучево

Начелник Општинске управе Кучево: Никола Милорадовић

Заменица начелника Општинске управе Кучево: Марина Ранчић

Организациона јединица [01]: Одељење за друштвене делатности

Руководилац Одељења за друштвене делатности: Зоран Велимировић

Област [07)]: одбрана

ПРОЦЕДУРЕ

Орган:

IV

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

Организациона јединица:

01

Одељење за друштвене делатности

Област:

07)

одбрана

ШИФАРНИК веб-
-администратора

Р. бр.

Назив процедуре (активности, пословног процеса) у оквиру
области одбрана

IV-01-07)-(01)-2022-В1

(1)

Израда Општинског плана одбране

IV-01-07)-(02)-2022-В1

(2)

Процес реализације Плана одбране Републике Србије

Опис шифарника веб-администратора: IVшифра органа (Општинска управа Кучево); 01 – шифра (редни број) организационе јединице (Одељење за друштвене делатности); 07) – шифра (редни број) области (одбрана); од (01) до (02) – шифра (редни број) процедуре у оквиру области; 2022 – година објаве; В1 – верзија садржаја (свака измена, допуна, дорада садржаја има нови број верзије).

 


Иди на IV: ПРОЦЕДУРЕ Организационе јединице (одељења) Општинске управе Кучево

Иди на IV-01: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за друштвене делатности

Иди на IV-03: ПРОЦЕДУРЕ Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

 

 

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni