ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


  Спортски савез општине Кучево 


 • Светог Саве 114
 • 12240 Кучево
 • ПИБ: 103461125
 • Матични број: 07281722
 • РАЧУНИ:
  Управа за трезор: 840-1303763-73
  Поштанска штедионица: 200-3027790101027-93
  Комерцијална банка: 205-234696-26
  Комерцијална банка: 205-0070800048549-72 девизни рачун
 • телефон: 012/851-870 (служба)
 • имејл: ssavezkucevo@gmail.com
 • веб-сајт: www.sportskisavezkucevo.rs

председница: Драгана Милошевић

 


Напомена: потврдите горе изнете податке код дате установе/предузећа пре употребе истих


креирано: 2019. године (прилог/веб-страницу припремио/приредио/поставио: ДМ)

ажурирано: 28.05.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni