ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


  Центар за социјални рад за општину Кучево 

 

  са Установом за одрасле и стариије "Кучево" Кучево 


 • Светог Саве 213 (Центар за социјални рад за општину Кучево)
 • Браће Ивковића бб (Установа за одрасле и старије "Кучево")
 • 12240 Кучево
 • ПИБ: 101278129
 • Матични број: 07291744
 • жиро рачун: 840-1620-21
 • телефон Центра за социјални рад за општину Кучево: 012/850-853 (директор)
 • телефон Установе за одрасле и старије "Кучево" (домско одељење): 012/852-168 (портирска служба)
 • имејл Центра за социјални рад за општину Кучево: kucevo.csr@minrzs.gov.rs, csrkucevo@ptt.rs
 • имејл Установе за одрасле и старије "Кучево": domsko.odeljenje@gmail.com
 • веб-сајт: http://csrkucevo.rs (контакт)

директор: мр Верољуб Петровић


Напомена: потврдите горе изнете податке код дате установе/предузећа пре употребе истих


креирано: 2019. године (прилог/веб-страницу припремио/приредио/поставио: ДМ)

ажурирано: 28.05.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni