ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ КУЧЕВО  


  • Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
  • ОПШТИНА КУЧЕВО
  • Општинска управа Кучево
  • Улица Светог Саве 76
  • 12240 Кучево
  • Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа) или 012/852-142 (централа)

ажуриран 10.03.2021. године

 


БУЏЕТ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Приходи и расходи у 2019. години
downloads: 128 | type: xls | size: 268 kB

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni