ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО


Преглед припремио ДАНЧЕ - 30. октобар 2019. године


 

Табела: Основне и средње школе на територији општине Кучево (у 2019/2020. години)

Редни број

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ПОДРУЧНА (ИЗДВОЈЕНА) ОДЕЉЕЊА

БРОЈ ЂАКА И ПРЕДШКОЛАЦА (УКУПНО)

ДИРЕКТОР

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

САЈТ

1.

Основна школа

"Угрин Бранковић"

Кучево

(матична, од 1. до 8. разреда)

Шевица (1-4)

Нересница (1-8)

Церемошња (1-4)

Буковска (1-8)

Буковска Река (1-4)

401 основац

+

11 предшколаца

Снежана

Кржановић

012/850-131

012/852-501

САЈТ

2.

Основна школа

"Вељко Дугошевић"

Турија

(матична, од 1. до 8. разреда)

Каона (1-4)

60 основаца

+

7 предшколаца

Јелена

Живановић

012/884-088

012/884-066

САЈТ

3.

Основна школа

"Милутин Миланковић"

Раброво

(матична, од 1. до 8. разреда)

Општина Кучево:

Мустапић (1-4),

Мишљеновац (1-4)

Вуковић (1-4)

Општина Голубац:

Клење (1-8)

Миљевић (1-4)

172 основца

+

22 предшколца

Владимир

Тодосијевић

012/885-120

012/885-220

 

САЈТ

4.

Основна школа

"Слободан Јовић"

Волуја

(матична, од 1. до 8. разреда)

Раденка (1-8)

Дубока (1-8)

118 основаца

+

18 предшколаца

Душица

Јаношевић

012/880-100

САЈТ

УКУПНО 4 МАТИЧНЕ ШКОЛЕ:

13

ПОДРУЧНИХ ОДЕЉЕЊА

751 основац

+

58 ПРЕДШКОЛАЦА

 

Редни број

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ПОДРУЧНА (ИЗДВОЈЕНА) ОДЕЉЕЊА

БРОЈ ЂАКА (УКУПНО)

ДИРЕКТОР

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

САЈТ

1.

Економско-трговинска и машинска школа Кучево

(трогодишња и четворогодишња)

/

222

средњошколца

Јелена

Живковић

012/851-749

012/852-712

САЈТ

УКУПНО 1 СРЕДЊА ШКОЛА:

/

222 СРЕДЊОШКОЛЦА

 

 

Табела: Предшколске установе (вртићи) на територији општине Кучево (у 2019/2020. години)

Редни број

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ОБЈЕКТИ

БРОЈ ДЕЦЕ

ДИРЕКТОР

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

САЈТ

1.

Предшколска установа „Лане“ Кучево

(три објекта)

У Кучеву:

„Сунце“ и „Маслачак“

У Раброву:

„Цврчак“

158

Ранка Јоветић

012/852-366

/

УКУПНО 1 ПРЕДШКОЛСА УСТАНОВА СА ТРИ ОБЈЕКТА:

3

ОБЈЕКТА

158

(јаслене, васпитне и предшколске групе)

 

 

 

 

 

Основна школа "Вељко Дугошевић" Турија

 

Основна школа "Милутин Миланковић" Раброво

 

Основна школа "Угрин Бранковић" Кучево

 

Основна школа "Слободан Јовић" Волуја

 

Економско-трговинска и машинска школа Кучево

 

Предшколска установа "Лане" Кучево (објекат "Сунце")


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni