Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је једини локални штампани информатор на територији општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године.

Због великог интересовања наших суграђана, али и шире јавности, поједине активности, дешавања (прилоге) и обавештења објављиваћемо убудуће и путем сајта Општине Кучево (kucevo.rs) у посебно за то креираном менију "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР", а поједине видео презентације у подменију "ВИДЕО ГАЛЕРИЈА".

Контакт особа "Кучевачког информатора": уредник, приређивач, дизајн, прелом, графичка обрада, администратор, медијски сарадник... - ДАНЧЕ.

Мејл на који нам можете писати и слати материјал је: kucevacke.novine@gmail.com

Поштовани суграђани, хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШЕ "КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ" и "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР".


ОПШТИНА КУЧЕВО


Презентацију (прилог) припремио ДАНЧЕ - 19-23. јул 2019. године


Општина Кучево се налази у источном делу Браничевског округа (Браничевски округ овухвата следеће општине: Кучево, Голубац, Велико Градиште, Пожаревац (град), Мало Црниће, Жабари, Петровац на Млави и Жагубица) на истоку (североистоку) Републике Србије у региону Источне Србије. Општина Кучево у свом централном делу захвата Звишку котлину (Звижд) и Звишке планине, кроз које протиче златоностна река Пек, док на југу обронке Хомољских планина, на североистоку обронке Северног Кучаја, са постепеним преласком ка северу у Стишку долину (равницу) и Браничевску област. Површина на којој се општина Кучево простире је 721 км квадратних. Просечна надморска висина рељефа је око 380 м (највиши планински врх је Штубеј са 940 м надморске висине). Карактерише је равничарски и брдско-планински рељеф са умереном и планинском климом. Просечна годишња температура је 11,3 степени целзијуса. Територија општине Кучево обухвата 26 насеља у којима, према Попису из 2011. године, живи укупно 22.290 лица (са лицима у иностранству), тј. 15.516 становника стално настањених, у 6.360 домаћинстава и 9.384 станова. Административно седиште општине Кучево је насеље Кучево.


 

● Назив општине: ОПШТИНА КУЧЕВО

● Фотографија зграде Општине Кучево (лице):

                         

● Грб Општине Кучево:


Адреса Општине Кучево: Улица Светог Саве 76, 12240 Кучево

Површина општине Кучево: 721 км2

Број становника према Попису из 2011. године: 15.516 становника (стално настањених) (22.290 лица укупно пописана)

Број насеља општине Кучево: 26 насеља

Називи насеља у општини Кучево (азбучним редом) – 26 насеља: Благојев Камен, Бродица, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево (административни центар), Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица.

Број катастарских општина: 29 катастарских општина

Називи катастарских општина на територији општине Кучево – 29 катастарских општина: Благојев Камен, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево I, Кучево II, Кучево III, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Гложана, Поповац, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица.

Број месних заједница: 22 месне заједнице

Називи месних заједница на територији општине Кучево22 месне заједнице: Буковска, Велика Бресница, Волуја (Волуја, Бродица, Благојев Камен), Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево, Љешница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво (Раброво, Мала Бресница), Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња (Церемошња и Равниште), Церовица, Шевица. 

 

 

ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО:

Добра инфраструктурна повезаност


_Територију општине Кучево пресецају две значајне саобраћајнице:

o  Државни пут I Б реда – 33 ...Пожаревац–Кучево–Мајданпек... (некада магистрални пут М-24).

o  Железничка пруга ...Пожаревац–Кучево–Мајданпек... (путнички и теретни саобраћај – носивост 22,5 т по осовини).

_Oпштина Кучево је одлично повезана регионалним путевима:

o  Државни пут II Б реда – 376 (некада регионални пут Р-256) Турија – Ракова Бара – Кривача – Малешево, и даље до Голупца (од Кучева до Голупца овим путем има 30 км);

o Државни пут II А реда – 163 (некада регионални пут Р-108Ц-108А) Љешница–Зеленик–Голубац (од Кучева преко Зеленика и Малешева до Голупца овим путем има 31 км);

o Државни пут II Б реда – 374 (некада регионални пут Р-108Б) Зеленик–Миљевић–Браничево, и даље према Великом Градишту (од Кучева до Великог Градишта има 44 км);

o  Државни пут II А реда – 147 (некада регионални пут Р-107) Кучево – Кучајна – Петровац на Млави 30 км.

НАПОМЕНА: раздаљине су мерене од Општинске управе (ОУ) Кучево (Улица Свети Сава 76) па до Општинских управа општина наведених градова.

 

Стратешки положај општине Кучево


 Удаљеност од ауто-пута Е-75 (и А1 са сакрте) Београд–Ниш (код Мале Крсне) до Кучева је 69 км;

–  Удаљеност од Београда (БАС) до Кучева је 131 км;

–  Удаљеност од Пожаревца до Кучева је 54 км;

–  Удаљеност од Мајданпека до Кучева је 48 км;

–  Удаљеност од Неготина до Кучева је 121 км;

Удаљеност од Бора до Кучева: 1) преко Кривеља и Дебелог Луга 98,7 км, 2) преко Слатине, Рудне главе и Мајданпека 124 км, 3) преко Брестовца, Крепољина, Петровца на Млави и Мелнице 124 км.

 

Близина тржишта земаља региона

Најближи гранични прелази су са Румунијом и Бугарском.

Најближи друмски гранични прелаз са Румунијом (чланица Европске уније) је гранични прелаз Ђердап (код Новог Сипа, Кладова/Ђердапа 1) 129 км, док је са Бугарском (чланица Европске уније) најближи гранични прелаз гранични прелаз Мокрање (код Мокрања, Неготин) 135 км.

 

Близина дунавског речног коридора (Коридор 7 или Дунавски корирод)

Дунав (река која протиче или чини границу између 10 држава) је, након Волге, друга најдужа и друга водом најбогатија река у Европи. Иако не највећа, сигурно је најзначајнија европска река и представља европски саобраћајни коридор 7. Дунав је, својим током део трансевропског пловидбеног система Дунав-Рајна-Мајна, који спаја исток и крајњи запад Европе (својом дужином спаја Северно море са Црним морем).

До Великог Градишта има 44 км (где се налази Лучка капетанија Велико Градиште – државни гранични прелаз за све пловне објекте стране заставе), а до Голупца 30 км (где се гради и Лука/Царина за промет робе и путника).

 

Постојање индустријске зоне у Кучеву

Индустријска зона у Кучеву је површине 75,7 хектара и обухваћена је Планом детаљне регулације. Има изузетно повољан положај у односу на важне државне саобраћајнице и коридоре, а кроз саму зону пролази засебан индустријски колосек.

             Непосредно је везана за реку Пек тако да постоји могућност водоснабдевања из алувиона Пека индустријском водом. Има спроведену нисконапонску електричну, водоводну и канализациону мрежу, а у непосредној близини је новоизграђена трафостаница 110/35 kV.

 

Велики привредни, пољопривредни, рудни, спортски и туристички потенцијали

_Природни ресурси (рудни потенцијали): злато, сребро, волфрам, бакар, кварц, гвожђе магматског типа, кречњак, мермер, мрки угаљ, песак, као и хром и никл. На територији општине Кучево постоје два рудника који тренутно нису у експлоатацији, и то у делу насеља Турија / Ракова Бара (мрки угаљ) и у насељу Раденка;

_Развој дрвне индустрије (под шумама је на територији општине Кучево око 34.820 хектара, од чега је 1/2 у власништву ЈП „Србијашуме”);

_Развој сточарства (говеда, овце, козе, свиње) и пољопривреде (под пољопривредним земљиштем на територији општине Кучево је око 35.320 хектара);

_Погодност за подизање засада малина, купина, лешника, ораха, као и погодност развоја пчеларства;

_Погодност за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије (ветро паркови, мале хидроелектране, соларни паркови);

_Термалне воде (општина је богата неискоришћеним термоминералним изворима);

_Brownfield инвестиције (стара Централа и Платани).

_Гасификација општине (кроз општину Кучево, сва насеља, спроведена је / спроводи се инсталација за гас);

_Оптичка инсталација (постављен / поставља се оптички кабал);

_Велики потенцијал за улагање у област туризма:

§  Археолошки туризамАрхеолошки антички локалитет из 3. века нове ере „Краку лу Јордан у атару села Бродица на ушћу реке Бродица у реку Пек, као и старе пећи експлоатације камена и производња креча у Потајници.

§  Ловни туризамПостоји значајан фонд крупне, ситне и пернате дивљачи.

§  Сеоски туризам Пример: сеоски туризам домаћинства Живојина Мартиновића из Дубоке и Драгослава Милића из Церемошње.

§  Конгресни туризамХотел „Рудник” (хотел поседује малу салу за пословне ручкове, ресторан и велику салу са око 600 места погодне за све врсте скупова).

§ Спелеолошки туризам (пећине) Велики број истражених и неистражених пећина. На територији општине Кучево има 26 пећина од који су две уређене и приступачне посетиоцима – споменик природе „Пећина Равништарка“ у селу Равниште где се налази и ресторан, инфо-центар, брвнаре за смештај (ноћење), отворени базен, изнајмљивање бицикала, игралиште за децу, пешачка стаза, атријум, и споменик природе „Пећина Церемошња“ у Церемошњи где се налази и ресторан домаћих (локалних) специјалитета. Од неуређених пећина, вредно је помена оне у насељима: Дубока, Шевица, Турија, Каона.

§  Манифестациони туризам

o  Смотра народног стваралаштваХомољски мотиви (Кучево);

o  Фестивал „Труба Мирослава Милета Матушића” (Кучево);

o  Фестивал телевизијског етнолошког филмаФЕСТЕФ (Кучево);

o  Позоришне свечаности Жанки у част (Раброво);


 

o  Колективна изложба слика „Браничевска палета“ (Кучево);


o  Ликовна колонија „Равништарка“ (Равниште);

o  Фестивал влашког народног стваралаштва „Омољанца“ (Церемошња);

o  "Изворни дани Нереснице" (Нересница);

o  Интернационални фестивал „Дубочке русаље“;

o  Такмичење у кувању рибље чорбе (Волуја);

o  Пасуљијада (Волуја);

o  Гулашијада (Дубока, Кучево, Раденка);


o  Купусијада (Шевица);

o  Манифестација „Дан Свете Петке“ (Волуја);

o  Дани Станише Пауновића (Турија);

o  Вашари: у Кучеву Калинић (11. август) и Мала Госпојина (21. септембар), Преображење у Раброву (19. август);

o  Манифестације поводом сеоских слава (заветина) по насељима.

§  Излетнички туризам

o  Потајница (измељу Каоне и Кучева);

o  Нетакнута очувана здрава природа;

o  Видиковац и клисура „Јелена стена” (Кучево);

o  Воденице поточаре (Каона, Кучево, Нересница...);

o  Извори, изворишта, водопади, врела, реке, потоци, попут: врело „Шумеће“, са водопадом, у Турији у засеоку Шумеће; водопад „Бурау“ код извора Шевиче реке; извор минералне воде „Дубока“ у засеоку Кисела вода у Нересници; водопад „Сиге“ у засеоку Плавчево у Церемошњи;

Слике: Водопад у засеоку Шумеће у Турији (лево) са водопадом у Раковој Бари (Мало врело) (десно)

o Језера: језеро у Кучајни (са околним излетиштем Платани), као и језеро у Нересници;

Слике: језеро у Кучајни (лево) и језеро у Нересници (десно)

o  Старе куће и засеоци;

o  Вила краља Александра I Карађорђевића (Нересница);

o  Пешачко-планинарска стаза: пећина у Равништу – пећина у Церемошњи – преко Великог Штубеја (највишег врха Хомољских планина, 940 метара);

o  Етно кућа „Катарина“ у Потајници (Каона - између Каоне и Кучева); "Хајдучки рај" у Церемошњи...

§  Спортско-рекреативни туризам

o  Планинарење;

o  Бициклизам;

o  Mauntain biking (планинарски бициклизам);

o  Параглајдинг (поред осталих, са Јелене стене у Потајници);

o  Фудбал (терени са природном и вештачком травом);

o  Турнири у малом фудбалу, на мале голове, летњи/ноћни, по насељима;

 

o  Рукомет (спортска хала код основне школе у Кучеву);

o  Пливање (затворени полуолимпијски базен у хотелу „Рудник“ у Кучеву и отворени базен у Шевичкој Нересници);

o  Баскет (Streetball – улични баскет у Кучеву);

o  Вишенаменски спортски терен код средње школе у Кучеву (за: фудбал, одбојку, кошарку и рукомет).

o  Џудо (Џудо клуб "Кучево" Кучево);


o  Рекреативно трчање;

 

o  Шах;

 

o  Теретана;

 

o  Стони тенис;

o  Пецање на рекама и потоцима...

 

§  Авантуристички туризам

o  Испирање злата (на реци Пек);

o  Манастир „Стара Дајша“ (између Турије и Каоне – у Старој Дајши)

o  Обилазак старих воденица, старих кућа и засеока...

§  Верски туризам

o  Православне цркве: Кучево – Црква Светог Вазнесења Господњег, Волуја – Црква Свете Петке, Шевица – Црква Свете Тројице, Нересница – Црква Светог Вазнесења Господњег, Турија – Црква Светих апостола Петра и Павла, Раброво – Црква Светих апостола Петра и Павла, Мишљеновац – Црква Светог Вазнесења Господњег, Зеленик – Црква Светог Георгија.

§  Гастрономски (кулинарски) туризам

o  Локални влашки и српски специјалитети специфични овом крају: чобански доручак, гулаш од вргања, влашка проја, влашке плаћинте, божићни дар, кољаша (влашки качамак), пица од коприва, сарма од винове лозе, сарма од зеља, пита зељаница, ванилице, мусака од паприка, мусака од маслачка, сељачко месо, дулек са млеком, старински колач, погача, хомољски сир и мед, бундева са млеком, пројаре са копривом и вргањима.

 

Конкурентна и квалификована радна снага

Квалификована радна снага из области текстилне и дрвне индустрије, као и прераде креча и камена.

 

Усвојена планско-техничка документација

-          Локална стратегија одрживог развоја општине Кучево 2014–2018;

-          Стратешки план одрживог развоја – Акциони план општине Кучево 2014–2018;

-          Просторни план и План генералне регулације за насељено место Кучево;

-          Регионални просторни план Браничевско-Подунавског округа;

-          Планови генералне регулације за остала насељена места општине Кучево;

-          План детаљне регулације „Заштита слива реке Пек са вишенаменским акумулацијама и изградња малих хидроелектрана”;

-         Студија хидролошко-хидрауличке анализе водног режима и хидроенергетска анализа водног потенцијала реке Пек са израдом Студије оправданости изградње малих хидроелектрана и заштита приобаља од великих вода;

-          План детаљне регулације подручја ветроелектране „Кривача” на територији општине Кучево...

 

Институционална подршка за инвеститоре

-          Обједињена процедура и

-          Одељење за локални економски развој за општину Кучево.

 

Убрзана процедура издавања грађевинских дозвола...

 

ОПШТИНА КУЧЕВО – ОДЛИКЕ И ЗНАЧАЈ:

Општина Кучево се налази на северо-истоку Републике Србије, у Браничевском округу, и њена површина износи 721 км2, а становништво општине по Попису 2011. године броји 15.516 душа.

_Скоро па нетакнута природна лепота која се простире скоро на територији целе општине (висоравни, шуме, реке, потоци, равнице и значајан број пећина) погодна је за развој свих врста еко-туризма.

_Нетакнута рудна богатства (злато, потенцијално сребро и бакар, кварц, креч, угаљ...).

_Огроман потенцијал за развој пољопривреде, сточарства и прехрамбене индустрије (по препоруци Министарства за пољопривреду Републике Србије, општина Кучево поседује потенцијал у култивацији ораха и лешника који спадају међу најпрофитабилнијим пољопривредним културама).

_Огроман потенцијал за развој дрвне и дрвно-прерађивачке индустрије (шумско богатство).

_Добра инфраструктура (ревитализована пруга, нови и добри путеви, близина ка скоро свим околним општинским центрима [Мајданпек, Голубац, Велико Градиште, Петровац на Млави, Мало Црниће] и регионалним центрима [Пожаревц, Смедерево], као и нови пут у изградњи ка центру општине Жагубица).

_Врло уско повезана и саткана мулти-културална средина у којој сложно живе Срби, Власи и Роми.

_Велики број становништва који живи у дијаспори такође представља неискоришћен привредни потенцијал (улагања и сарадња).

_Један од најстаријих фестивала народног стваралаштва на територији Републике Србије, Смотра народног стваралаштва „Хомољски мотиви“ у Кучеву, устојеног зарад очувања народних обичаја и слоге међу становништвом, са врло богатим вишедневним програмом и сваке године све више посећен.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni