Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора (ДМ) интернет "КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА" је: kucevacke.novine@gmail.com.
уредник и приређивач "КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА": ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

(прилоге припремио и објавио медијски сарадник и веб-администратор: ДМ, kucevacke.novine@gmail.com)


ПОТЕНЦИЈАЛИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ


 

Добра инфраструктурна повезаност

Територију општине Кучево пресецају две значајне саобраћајнице:

Државни пут I Б реда 33 Пожаревац–Кучево–Мајданпек–Неготин–Мокрање (гранични прелаз са Бугарском) (некада магистрални пут М-24).

Железничка пруга ...Пожаревац–Кучево–Мајданпек... (путнички и теретни саобраћај – носивост 22,5 тона по осовини).

Oпштина Кучево је одлично повезана регионалним путевима:

Државни пут II Б реда 376 (некада регионални пут Р-256) Турија – Ракова Бара – Кривача – Малешево, и даље државним путем II А реда 163 до Голупца (од Кучева до Голупца овим путем има 30 км).

Државни пут II А реда 163 (некада регионални пут Р-108Ц-108А) Љешница–Зеленик–Голубац (од Кучева преко Зеленика и Малешева до Голупца овим путем има 31 км).

Државни пут II Б реда 374 (некада регионални пут Р-108Б) Зеленик–Миљевић–Клење–Браничево (и даље државним путем I Б реда 34 на лево се иде према Великом Градишту од Кучева до Великог Градишта преко овог пута има 44 км, а на десно се иде према Голупцуод Кучева до Голупца преко овог пута има 44,7 км).

Државни пут II А реда 147 (некада регионални пут Р-107) Кучево – Кучајна – Петровац на Млави 30 км.

НАПОМЕНА: раздаљине су мерене од Општинске управе Кучево (Улица Свети Сава 76) па до Општинских управа општина наведених градова.

Стратешки положај општине Кучево

Удаљеност од ауто-пута Е-75 (или А1) Београд–Ниш (од петље код Вранова / Мале Крсне) до Кучева је 69 км.

Удаљеност од Београда (БАС) до Кучева је 131 км.

Удаљеност од Пожаревца до Кучева је 54 км.

Удаљеност од Мајданпека до Кучева је 48 км.

Удаљеност од Неготина до Кучева је 121 км.

Удаљеност од Бора до Кучева: 1) преко Кривеља и Дебелог Луга 98,7 км; 2) преко Слатине, Рудне Главе и Мајданпека 124 км; 3) преко Брестовца, Крепољина, Петровца на Млави и Мелнице 124 км.

Близина тржишта земаља региона

Најближи гранични прелази су са Румунијом и Бугарском.

Најближи друмски гранични прелаз са Румунијом (чланица Европске уније) је гранични прелаз Ђердап (код Новог Сипа, Кладова/Ђердапа 1) 129 км, док је са Бугарском (чланица Европске уније) најближи гранични прелаз гранични прелаз Мокрање (код Мокрања, Неготин) 135 км.

Близина дунавског речног коридора (Коридор 7 или Дунавски корирод)

Дунав (река која протиче или чини границу између 10 држава) је, након Волге, друга најдужа и друга водом најбогатија река у Европи. Иако не највећа, сигурно је најзначајнија европска река и представља европски саобраћајни коридор 7. Дунав је, својим током део трансевропског пловидбеног система Дунав-Рајна-Мајна, који спаја исток и крајњи запад Европе (својом дужином спаја Северно море са Црним морем).

До Великог Градишта има 44 км (где се налази Лучка капетанија Велико Градиште – државни гранични прелаз за све пловне објекте стране заставе), а до Голупца 30 км (где се налази међународни речни гранични прелаз Усије [Голубац, Србија] Нова Молдава [Румунија] за речни саобраћај, тј. за транспорт трајектом путничких возила и људи на линији Усије [Голубац] Нова Молдава).

Постојање индустријске зоне у Кучеву

Индустријска зона у Кучеву је површине 75,7 хектара и обухваћена је Планом детаљне регулације. Има изузетно повољан положај у односу на важне државне саобраћајнице и коридоре, а кроз саму зону пролази засебан индустријски колосек.

Непосредно је везана за реку Пек тако да постоји могућност водоснабдевања из алувиона Пека индустријском водом. Има спроведену нисконапонску електричну, водоводну и канализациону мрежу, а у непосредној близини је новоизграђена трафостаница 110/35 kV.

Велики природни, привредни, пољопривредни, рудни, спортски, туристички и други потенцијали

Природни ресурси (рудни потенцијали): злато, сребро, волфрам, бакар, кварц, гвожђе магматског типа, кречњак, мермер, мрки угаљ, песак, као и хром и никл. На територији општине Кучево постоје два рудника који тренутно нису у експлоатацији, и то у делу насеља Турија / Ракова Бара (мрки угаљ) и у насељу Раденка.

Развој дрвне индустрије (под шумама је на територији општине Кучево око 34.820 хектара, од чега је 1/2 у власништву ЈП „Србијашуме”).

Развој сточарства (говеда, овце, козе, свиње) и пољопривреде (под пољопривредним земљиштем на територији општине Кучево је око 35.320 хектара).

Погодност за подизање засада малина, купина, лешника, ораха, као и погодност развоја пчеларства.

Погодност за производњу електричне енергије из обновљивих извора енергије (ветро-паркови, мале хидроелектране, соларни паркови).

Термалне воде (општина је богата неискоришћеним термоминералним изворима).

Brownfield инвестиције (стара Централа и Платани).

Гасификација општине (кроз општину Кучево, сва насеља, спроведена је инсталација за гас).

Оптичка инсталација (постављен оптички кабл).

Велики потенцијал за улагање у област туризма:

Археолошки туризамАрхеолошки антички локалитет из 3. века нове ере „Краку лу Јордан у атару села Бродица на ушћу реке Бродица у реку Пек, као и старе пећи експлоатације камена и производња креча у Потајници.

Ловни туризамПостоји значајан фонд крупне, ситне и пернате дивљачи.

Сеоски туризамПример: сеоски туризам домаћинства Живојина Мартиновића из Дубоке и Драгослава Милића из Церемошње.

Конгресни туризамХотел „Рудник” (хотел поседује малу салу за пословне ручкове, ресторан и велику салу са око 600 места погодне за све врсте скупова).

Спелеолошки туризам Велики број истражених и неистражених пећина. На територији општине Кучево има 26 пећина од којих су две уређене и приступачне посетиоцима – Споменик природе „Пећина Равништарка“ у селу Равниште где се налази и ресторан, инфо-центар, брвнаре за смештај (ноћење), отворени базен, изнајмљивање бицикала, игралиште за децу, пешачка стаза, атријум, и Споменик природе „Пећина Церемошња“ у Церемошњи где се налази и ресторан домаћих (локалних) специјалитета. Од неуређених пећина, вредно је помена оне у насељима: Дубока, Шевица, Турија, Каона.

Манифестациони туризам

 • Смотра народног стваралаштваХомољски мотиви (Кучево); ЛИНК-1, ЛИНК-2
 • Фестивал „Труба Мирослава Милета Матушића” (Кучево); ЛИНК-1, ЛИНК-2
 • Фестивал телевизијског етнолошког филмаФЕСТЕФ (Кучево); ЛИНК-1, ЛИНК-2
 • Позоришне свечаности Жанки у част (Раброво); ЛИНК
 • Колективна изложба слика „Браничевска палета(Кучево);
 • Ликовна колонија „Равништарка“ (Равниште);
 • Фестивал влашког народног стваралаштва „Омољанца“ (Церемошња);
 • "Изворни дани Нереснице" (Нересница);
 • Интернационални фестивал „Дубочке русаље“;
 • Такмичење у кувању рибље чорбе (Волуја);
 • Пасуљијада (Волуја);
 • Гулашијада (Дубока, Кучево, Раденка);
 • Купусијада (Шевица);
 • Манифестација „Дан Свете Петке“ (Волуја);
 • Дани Станише Пауновића (Турија);
 • Вашари: у Кучеву Калинић (11. август) и Мала Госпојина (21. септембар), Преображење у Раброву (19. август);
 • Вече влашке забаве;
 • Манифестације по насељима поводом сеоских слава (заветина)...

Излетнички туризам

 • Потајница (између Каоне и Кучева); 
 • Нетакнута очувана здрава природа;
 • Видиковац и клисура „Јелена стена” (Кучево);
 • Воденице поточаре (Каона, Кучево, Нересница...);
 • Извори, изворишта, водопади, врела, реке, потоци, попут: врело „Шумеће“ са водопадом у Турији у засеоку Шумеће; водопад „Бурау“ код извора Шевиче реке; извор минералне воде „Дубока“ у засеоку Кисела вода у Нересници; водопад „Сиге“ у засеоку Плавчево у Церемошњи;
 • Језера: језеро у Кучајни (са околним излетиштем Платани), као и језеро у Нересници;
 • Старе куће и засеоци;
 • Вила краља Александра I Карађорђевића (Нересница);
 • Пешачко-планинарска стаза: пећина у Равништу – пећина у Церемошњи – преко Великог Штубеја (највишег врха Хомољских планина општине Кучево, 940 метара);
 • Етно-кућа „Катарина“ у Потајници (Каона, између Каоне и Кучева); "Хајдучки рај" у Церемошњи...

Спортско-рекреативни туризам

 • Планинарење;
 • Бициклизам;
 • Mauntain biking (планинарски бициклизам);
 • Параглајдинг (поред осталих, са Јелене стене у Потајници);
 • Фудбал (терени са природном и вештачком травом);
 • Турнири у малом фудбалу, на мале голове, летњи/ноћни, по насељима;
 • Рукомет (спортска хала код основне школе у Кучеву);
 • Пливање (затворени полуолимпијски базен у хотелу „Рудник“ у Кучеву и отворени базен у Шевичкој Нересници);
 • Баскет (Streetball – улични баскет у Кучеву);
 • Вишенаменски спортски терен код средње школе у Кучеву (за: фудбал, одбојку, кошарку и рукомет);
 • Џудо (Џудо клуб "Кучево" Кучево);
 • Рекреативно трчање;
 • Шах;
 • Теретана;
 • Стони тенис;
 • Пецање на рекама и потоцима...

Авантуристички туризам

 • Испирање злата (на реци Пек);
 • Манастир „Стара Дајша“ (између Турије и Каоне – у Старој Дајши);
 • Обилазак старих воденица, старих кућа и засеока...

Верски туризамправославне цркве

 • Кучево – Црква Светог Вазнесења Господњег,
 • Турија – Црква Светих апостола Петра и Павла,
 • Волуја – Црква Свете Петке,
 • Шевица – Црква Свете Тројице,
 • Нересница – Црква Светог Вазнесења Господњег,
 • Раброво – Црква Светих апостола Петра и Павла,
 • Мишљеновац – Црква Светог Вазнесења Господњег,
 • Зеленик – Црква Светог Георгија.

Гастрономски (кулинарски) туризам

 • Локални влашки и српски специјалитети специфични овом крају: чобански доручак, гулаш од вргања, влашка проја, влашке плаћинте, божићни дар, кољаша (влашки качамак), пица од коприва, сарма од винове лозе, сарма од зеља, пита зељаница, ванилице, мусака од паприка, мусака од маслачка, сељачко месо, дулек са млеком, старински колач, погача, хомољски сир и мед, бундева са млеком, пројаре са копривом и вргањима, и још много тога. 

Сликарски (фото) туризам

 • Разнолика природна богатства, историјске грађевине, верски објекти, старе воденице и куће, пећине и извори, испирање злата на Пеку, и још много много тога непресушни су извор за ликовне колоније и сликарство. Ту је и атеље (легат) слика нашег познатог сликара Драгана Кецмана (1956-2008), затим атеље слика и вајарских дела Петра Анђелковића, слике младог сликара Бојана Вељковића, и осталих.

Конкурентна и квалификована радна снага

Квалификована радна снага из области текстилне и дрвне индустрије, као и прераде креча и камена.

Усвојена планско-техничка документација

Локална стратегија одрживог развоја општине Кучево 2014–2018;

Стратешки план одрживог развоја – Акциони план општине Кучево 2014–2018;

Просторни план и План генералне регулације за насељено место Кучево;

Регионални просторни план Браничевско-Подунавског округа;

Планови генералне регулације за остала насељена места општине Кучево;

План детаљне регулације „Заштита слива реке Пек са вишенаменским акумулацијама и изградња малих хидроелектрана”;

Студија хидролошко-хидрауличке анализе водног режима и хидроенергетска анализа водног потенцијала реке Пек са израдом Студије оправданости изградње малих хидроелектрана и заштита приобаља од великих вода;

План детаљне регулације подручја ветроелектране „Кривача” на територији општине Кучево...

Институционална подршка за инвеститоре

Обједињена процедура и Одељење за локални економски развој за општину Кучево.

Убрзана процедура издавања грађевинских дозвола...


ОПШТИНА КУЧЕВО – ОДЛИКЕ, ЗНАЧАЈ И ПОТЕНЦИЈАЛИ

Скоро па нетакнута природна лепота која се простире скоро на територији целе општине (висоравни, шуме, реке, потоци, равнице и значајан број пећина) погодна је за развој свих врста еко-туризма.

Нетакнута рудна богатства (кварц, креч, угаљ, злато, потенцијално сребро и бакар...).

Огроман потенцијал за развој пољопривреде, сточарства и прехрамбене индустрије (по препоруци Министарства за пољопривреду Републике Србије, општина Кучево поседује потенцијал у култивацији ораха и лешника који спадају међу најпрофитабилнијим пољопривредним културама).

Огроман потенцијал за развој дрвне и дрвно-прерађивачке индустрије (шумско богатство).

Добра инфраструктура (ревитализована пруга, нови и добри путеви, близина ка скоро свим околним општинским центрима [Мајданпек, Голубац, Велико Градиште, Петровац на Млави, Мало Црниће] и регионалним центрима [Пожаревц, Смедерево], као и нови пут у изградњи ка центру општине Жагубица).

Врло уско повезана и саткана мулти-културална средина у којој сложно живе Срби, Власи и Роми.

Велики број становништва који живи у дијаспори такође представља неискоришћен привредни потенцијал (улагања и сарадња).

Један од најстаријих фестивала народног стваралаштва на територији Републике Србије, Смотра народног стваралаштва „Хомољски мотиви“ у Кучеву, устојеног зарад очувања народних обичаја и слоге међу становништвом, са врло богатим вишедневним програмом и сваке године све више посећен.

 

ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО  

 

Invest in Kucevo (енглески)

Investieren Sie in Kucevo (немачки)

Investir dans Kučevo (Investissez à Kučevo) (француски)

Investire in Kucevo (италијанки)

Investește în Kucevo (румунски)

 投資庫切沃 (投资库切沃) (кинески традиционани и поједностављени) 

Invierta en Kucevo (шпански)

Investoni në Kërçovë (албански)

Kucevo'ya yatırım yapın (турски)

Инвестируйте в Кучево (руски)

Επενδύστε στο Kucevo (грчки)

Fektessen be Kucevoba (мађарски)

Инвестирайте в Кучево (бугарски)

Kucevoya sərmayə qoyun (азербејџански)

Kucevoに投資する (јапански)

Кучевоға ақша салыңыз (казахстански)

Kucevo에 투자 (корејски)

Invester i Kucevo (норвешки)

Zainwestuj w Kucevo (пољски)

Invista em Kucevo (португалски)

Investujte do mesta Kucevo (словачки)

Naložite v Kučevo (словеначки)

Інвестуйте в Кучево (украјински) 

Sijoita Kucevoon (фински)

Investeer in Kucevo (холански)

Investujte do Kučeva (чешки)

Investera i Kucevo (шведски)

Ieguldiet Kucevo (летонски)

Investuokite į Kucevą (литвански)

Investéiert an Kucevo (луксембуршки)

Uložite u Kučevo (хрватски и босански)

Инвестирајте во Кучево (македонски)

(арапски) استثمر في كوسيفو

Інвеставаць у Кучава (белоруски)

Đầu tư vào Kucevo (вијетнамски)

ჩადეთ ინვესტიცია კუცევოში (грузијски)

Invester i Kucevo (дански)

Investeerige Kucevo (естонски)

Investasikan di Kucevo (индонежански)

Infheistiú i Kucevo (ирски)

Fjárfestu í Kucevo (исландски)

Ներդրումներ կատարեք Կուչևոյում (јерменски)

Кучевого инвестиция салыңыз (киргиски)

Li Kucevo veberhênanê bikin (курдски)

Obsido in Kucevo (латински)

Кучевод хөрөнгө оруулалт хий (монголски)

कुसेभोमा लगानी गर्नुहोस् (непалски)

(перскијски) Kucevo سرمایه گذاری در

Maalgeli Kucevo (сомалски)

Kucevo maýa goýuň (туркменски)

Kucevoga sarmoya kiriting (узбечки)

Kaulana ʻo Kucevo (хавајски)

(хебрејски) השקיעו בקושבו

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У ОПШТИНУ КУЧЕВО


 


веб-страницу приређује (уредник, припрема, дизајн, прелом, табеле, текст, фото, објава): ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

објављено: јула 2019. године

ажурирано: 30.09.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni