УПОРЕДНИ ПРИКАЗ НАСЕЉА, БРОЈА СТАНОВНИКА, МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА


Презентација (прилог, упоредни приказ) припремљена: 30. јул 2019. године


 

Површина општине Кучево: 721 км2

 

Број насеља општине Кучево: 26 насеља

Називи насеља у општини Кучево (азбучним редом) – 26 насеља: Благојев Камен, Бродица, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево (административни центар), Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица.

 

Број катастарских општина: 29 катастарских општина

Називи катастарских општина на територији општине Кучево – 29 катастарских општина: Благојев Камен, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево I, Кучево II, Кучево III, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Гложана, Поповац, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица.

 

Број месних заједница: 22 месне заједнице

Називи месних заједница на територији општине Кучево22 месне заједнице: Буковска, Велика Бресница, Волуја (Волуја, Бродица, Благојев Камен), Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево, Љешница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво (Раброво, Мала Бресница), Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња (Церемошња и Равниште), Церовица, Шевица. 

 

Редни број

НАСЕЉА

СТАНОВНИШТВО

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

ПОВРШИНА у км2

1991.

2002.

2011.

1.

Благојев Камен

72

38

26

ВОЛУЈА

Благојев Камен

7,18

2.

Бродица

1297

1304

355

ВОЛУЈА

Волуја

-

3.

Буковска

674

587

402

БУКОВСКА

Буковска

46,55

4.

Велика Бресница

383

357

235

ВЕЛИКА БРЕСНИЦА

Велика Бресница

5,39

5.

Волуја

1318

1261

919

ВОЛУЈА

Волуја

160,84

6.

Вуковић

486

463

220

ВУКОВИЋ

Вуковић

8,63

7.

Дубока

1646

1453

890

ДУБОКА

Дубока

32,07

8.

Зеленик

327

337

186

ЗЕЛЕНИК

Зеленик

5,21

9.

Каона

937

896

589

КАОНА

Каона

23,46

10.

Кучајна

570

560

386

КУЧАЈНА

Кучајна

27,03

11.

Кучево

4846

5302

3944

КУЧЕВО

Кучево 1

Кучево 2

Кучево 3

26,91

1,49

1,43

12.

Љешница

386

357

189

ЉЕШНИЦА

Љешница

9,36

13.

Мала Бресница

157

162

104

РАБРОВО

Мала Бресница

3,61

14.

Мишљеновац

711

642

403

МИШЉЕНОВАЦ

Мишљеновац

16,00

15.

Мустапић

1319

1276

596

МУСТАПИЋ

Мустапић

22,55

16.

Нересница

3128

3069

1954

НЕРЕСНИЦА

Нересница

Гложана

Поповац

67,02

50,51

15,06

17.

Раброво

1441

1397

1025

РАБРОВО

Раброво

16,64

18.

Равниште

260

186

119

ЦЕРЕМОШЊА

Равниште

6,71

19.

Раденка

1288

1138

609

РАДЕНКА

Раденка

45,07

20.

Ракова Бара

806

686

421

РАКОВА БАРА

Ракова Бара

24,55

21.

Сена

354

308

175

СЕНА

Сена

12,08

22.

Српце

293

267

111

СРПЦЕ

Српце

4,48

23.

Турија

932

826

466

ТУРИЈА

Турија

21,89

24.

Церемошња

425

396

243

ЦЕРЕМОШЊА

Церемошња

27,29

25.

Церовица

436

537

314

ЦЕРОВИЦА

Церовица

7,19

26.

Шевица

1157

1071

635

ШЕВИЦА

Шевица

24,98

26

25.649

24.876

15.516

22

29

721,18

Број становника у општини Кучево према Попису из 2011. године: 15.516 становника (стално настањених), 22.290 лица укупно пописана.

 ЛЕГЕНДА:

- повећан број становника у односу на претходни попис становништва

- смањен број становника у односу на претходни попис становништва

 

Демографија наука о становништву. Проучава број становника и компоненте раста становништва (рађање и умирање, емиграције и имиграције); структуру, дистрибуцију, густину насељености; узроке и последице демографског развитка.

Природни прираштај резултат природног кретања становништва који са миграцијама представља компоненту раста (кретања) становништва. Представља разлику броја живорођених и умрлих у одређеном временском периоду. Природни прираштај је позитиван уколико је број живорођених већи од броја умрлих, а негативан уколико број умрлих надмашује број живорођених.

Фертилитет – рађање. Обично се користи уместо појма наталитет, када се посматра рађање у фертилном (репродуктивном) периоду живота жене (од 15 до 49 година).

Стопа укупног фертилитета (СУФ) један од основних показатеља нивоа плодности (фертилитета) женског становништва. Поједностављено, СУФ представља укупан број живорођене деце по једној жени. Користи се и као један од основних показатеља нивоа репродукције становништва односно замене генерација. У већини развијених земаља вредност СУФ-а од 2,1 детета по жени сматра се нивоом фертилитета који обезбеђује просту репродукцију (замену генерација).

Дакле, стопа од 2,1 обезбеђује просто обнављање становништва, стопа виша од 2,1 доноси популациони раст, док стопа нижа од 2,1 резултује смањењем становништва, а уколико не постоје имиграција и емиграција, односно уколико је њихов салдо једнак нули.

У већини развијених земаља, као и у Србији, стопа укупног фертилитета је знатно испод 2,1. Док се становништво у развијеним са ниским фертилитетом одржава стабилним захваљујући имиграцији, дотле је у Србији на делу депопулација, тј. смањење укупног броја становника.

Наталитет број рођених у укупном становништву на одређеној територији у одређеном временском периоду.

Стопа наталитета (општа стопа наталитета) годишњи број живорођених у односу на просечан (процењен) број становника у години посматрања (обично се изражава у промилима тј. број живорођених на 1000 становника).  

Стопа наталитета се обично рачуна на 1000 становника и то уз помоћ математичке формулe n=N/P*1000 где n означава тражену стопу, N број живорођене деце на одређеном подручју у раздобљу за које се израчунава стопа, најчешће у години дана, а P означава укупан број становника у одређеном станишту.

Дакле, у демографији, општа стопа наталитета становништва је број живорођених на 1000 становника током године. Може се математички изразити преко формуле n=N/P*1000 где је n стопа наталитета, N број живорођене деце у тој години и P број становника.

Стопа наталитета је виша у земљама у развоју, а мања је у развијеним земљама.

Морталитет смртност. Број умрлих у укупном становништву на одређеној територији у одређеном временском периоду.

Стопа морталитета (општа стопа смртности) број умрлих у односу на просечан (процењен) број становника у години посматрања (обично се изражава у промилима – број умрлих на 1000 становника).

У општем облику, стопа смртности се рачуна обрасцем: d/p*10n у ком d представља број смртних случајева који су се догодили у датом временском периоду, а p представља величину популације у којој су се исти догодили.

Према томе, стопа смртности од 9,5 (од 1000) у популацији од 1000 би значила 9,5 смртних случајева годишње у тој целој популацији или 0,95% од укупног броја.

 

http://www.mdpp.gov.rs/latinica/demografija-opis-termina.php

 

 

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је једини локални штампани информатор на територији општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године.

ИНФОРМАТОР ПО ВАШОЈ МЕРИЗбог великог интересовања наших суграђана и шире јавности за реализоване и планиране активности локалне самоуправе, као и због већих предности дигиталне објаве у односу на штампану објаву, убудуће поједине реализоване и планиране активности, обавештења, дешавања, информације, анализе, видео прилоге и друге занимљиве текстуалне и сликовне податке и информације објављиваћемо (и) путем сајта Општине Кучево (kucevo.rs) на посебно за то креираној страници "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности" (електронски билтен активности).

Контакт мејл "Кучевачког информатора" и "еБилтена активности" (као и "Кучевачких новина"): kucevacke.novine@gmail.com

Поштовани суграђани, хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШЕ "КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ" и сада "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности".


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni