Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора (ДМ) интернет "КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА" је: kucevacke.novine@gmail.com.
уредник и приређивач "КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА": ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

(прилоге припремио и објавио медијски сарадник и веб-администратор: ДМ, kucevacke.novine@gmail.com)


ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ САДРЖИНЕ ИЗ ОПШТИНЕ КУЧЕВО


 

ШТА СУ ОТВОРЕНИ ПОДАЦИ?

Према једној од дефиниција, отворени подаци су подаци у машински читљивом и отвореном облику доступни за поновну употребу.

Поновна употреба односи се на коришћење отворених података од стране физичких или правних лица за комерцијалне или некомерцијалне сврхе другачије од првобитне за коју су били прикупљени или израђени, и обухвата могућност њиховог умножавања, дистрибуције, стављања на располагање трећим лицима, прилагођавање, повезивање са другим подацима, интегрисање у пословне процесе, производе и услуге, као и друге поновне употребе.

Подаци морају бити у облику који је погодан за рачунарску обраду, односно облику који омогућава лак приступ и манипулацију подацима помоћу рачунарских програма (машински читљиви).

Пример форми машински читљивих података су: XLS/XLSX (Microsoft Excel), XML, JSON и CSV формат уз одговарајуће мета податке. Подаци дати у форми слике (JPG/JPEG, TIF/TIFF, BMP, PNG, GIF... документа), PDF документа или у Microsoft Word формату документа су тешки за аутоматску машинску обраду.

Подаци морају бити доступни у форматима записа чија је употреба могућа без плаћања накнаде или других ограничења, као и за чију обраду је доступан најмање један алат слободног софтвера (отворени облик).

Осим наведеног, отворени подаци подразумевају изворност (објављивање података у облику у коме су прикупљени, без накнадних трансформација), комплетност (постојање описа структуре података, пратећих шифарника и сл.) и ажурност (која се, када год је то могуће, постиже директним преузимањем података из базе у којој се изворно обрађују).

 

ЗАШТО ИНСТИТУЦИЈЕ ОТВАРАЈУ ПОДАТКЕ?

Јавне институције сакупљају и производе велику количину различитих података, а обезбеђивањем њихове доступности у форми отворених података (без угрожавања поверљивости или приватности) они се чине доступним ширем кругу корисника.

Институције тиме не само да обезбеђују виши ниво јавности рада, већ пружају грађанима и привреди нове могућности да од података створе неку нову вредност – било да се ради о некој новој апликацији, пословном моделу, визуелизацији, мапи, истраживачком пројекту итд.

Кроз отварање података, држава подстиче развој креативног бизниса и економије знања, али и добија драгоцене повратне информације, које могу да се искористе за побољшање квалитета података, боље разумевање потреба корисника, квалитетније формулисање и спровођење јавних политика.


КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

„Портал отворених података“ – https://data.gov.rs/sr/discover/

"Међународни дан отворених података обележен у Србији" (6. март 2020. године) - https://www.ite.gov.rs/vest/4767/medjunarodni-dan-otvorenih-podataka-obelezen-u-srbiji.php


ПРИМЕР УПОТРЕБЕ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА:

https://opstine.data.gov.rs/


 

Буџете Општине Кучево можете видети/скидати кликом ОВДЕ

 


веб-страницу приређује (уредник, припрема, дизајн, прелом, табеле, текст, фото, објава): ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

објављено: 24. јануара 2020. године

ажурирано (редизајн): 06.10.2021. године

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni