Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора (ДМ) интернет "КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА" је: kucevacke.novine@gmail.com.


 


уредник и приређивач "КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА": ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

(прилоге припремио и објавио медијски сарадник и веб-администратор: ДМ, kucevacke.novine@gmail.com)


ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО


 

Скупштина општине Кучево на седници одржаној 06.07.2017. године донела је Одлуку о општинским путевима и улицама на територии општине Кучево (број: I-06-1-140/2017 од 06.07.2017. године).

Под општинским путевима сматрају се сви путеви без улица, са или без коловозног застора, који повезују центар општине са насељеним местима, или два насељена места, важније туристичке или привредне објекте и други путеви који су утврђени наведеном одлуком.

 

ОПШТИНСКИ (ЛОКАЛНИ) ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

– ажуриранo 07.09.2019. године –

Редни број

ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ

(ОПШТИНА КУЧЕВО)

ДУЖИНА

(км)

1.

Државни пут I Б реда 33 – Велика Бресница

1,5

2.

Раброво – железничка станица

3

3.

РабровоЧешљева Бара

4,5

4.

РабровоМала Бресница

3

5.

РабровоДушманић (до реке Пек)

2

6.

Мала БресницаВелика Бресница

2,5

7.

Државни пут I Б реда 33 – Мустапић

4

8.

Државни пут I Б реда 33 (Турија) – Старо село (Турија)

2,5

9.

Државни пут II Б реда 376 (Турија) – Шумеће (Турија)

2

10.

Државни пут I Б реда 33 – Каона

1,5

11.

Каона – Каменица

4

12.

Кучево – Врело

7

13.

КучајнаЦеремошња

6,5

14.

Општински пут 13 – Буковска

3

15.

Буковска река – Буковска (село)

3

16.

Општински пут 13 – Поноре (Буковска)

2

17.

Општински пут 13 – Равниште – пећина (Равниште)

3

18.

Церемошња – пећина (Церемошња)

4,5

19.

Церемошња – Плавчево

2

20.

Церемошња (пећина) – Равниште (пећина)

9

21.

Колонија – Церовица

6

22.

Колонија – Кисела вода – Нересница

5,5

23.

Нересница – Буковска река

7

24.

Нересница – Комша

7

25.

Државни пут I Б реда 33 – Нересница

1

26.

Нересница – Гложана

5

27.

Државни пут I Б реда 33 – Шевица

6,5

28.

Шевица – Брсани – Дубока

5,5

29.

Државни пут I Б реда 33 – Дубока

4,5

30.

ДубокаРаденка

10

31.

Државни пут I Б реда 33 – Бродица

2

32.

Државни пут I Б реда 33 – Старо село (Волуја)

4

33.

Гложана – Волуја (преко Пека до Волује)

2,5

34.

МустапићМанастирица

4

35.

Раденка (Дерезна) – Кривача

6

36.

Општински пут 10 (Каона) – Ступињ

1

 

УКУПНО:

148 километара

 

ЛЕГЕНДА:

 • подебљани називи су насеља општине Кучево
 • плави називи су насеља ван општине Кучево
 • Државни пут I Б реда 33 - некада магистрални пут М-24
 • Државни пут II Б реда 376 - некада регионални пут Р-256

 

МАГИСТРАЛНИ ПУТЕВИ:

 • Државни пут I Б реда 33 (некада магистрални пут М-24)
  Пожаревац–Кучево–Мајданпек–Неготин–Мокрање (гранични прелаз са Бугарском).

РЕГИОНАЛНИ ПУТЕВИ:

 • Државни пут II Б реда 376 (некада регионални пут Р-256) 
  Турија – Ракова Бара – Кривача – Малешево, и даље државним путем II А реда 163 до Голупца (од Кучева до Голупца овим путем има 30 км).
 • Државни пут II А реда 163 (некада регионални пут Р-108Ц-108А)
  Љешница–Зеленик–Голубац (од Кучева преко Зеленика и Малешева до Голупца овим путем има 31 км).
 • Државни пут II Б реда 374 (некада регионални пут Р-108Б) 
  Зеленик–Миљевић
  –Клење–Браничево (и даље државним путем I Б реда 34 на лево се иде према Великом Градишту од Кучева до Великог Градишта преко овог пута има 44 км, а на десно се иде према Голупцуод Кучева до Голупца преко овог пута има 44,7 км).
 • Државни пут II А реда 147 (некада регионални пут Р-107)
  Кучево – Кучајна – Петровац на Млави (од Кучева до Петровца на Млави овим путем има 32 км).

НАПОМЕНА: Када се спомиње од Кучева, раздаљине су мерене од Општинске управе Кучево (Улица Светог Саве 76) па до Општинских управа наведних општина.


веб-страницу приређује (уредник, припрема, дизајн, прелом, табеле, текст, фото, објава): ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

објављено: 07. септембра 2019. године

ажурирано (редизајн): 06.10.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni