ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО


Прилог објављен: 07. септембра 2019. године (прилог припремио: ДМ)


 

Скупштина општине Кучево на седници одржаној 06.07.2017. године донела је Одлуку о општинским путевима и улицама на територии општине Кучево (број: I-06-1-140/2017 од 06.07.2017. године).

Под општинским путевима сматрају се сви путеви без улица, са или без коловозног застора, који повезују центар општине са насељеним местима, или два насељена места, важније туристичке или привредне објекте и други путеви који су утврђени наведеном одлуком.

 

Табела: Општински (некада локални) путеви на територији општине Кучево (садржај описа прилагођен у односу на Одлуку ради бољег разумевања)

Редни број

Општински путеви

на територији општине Кучево

дужина

(у километрима)

1.

Државни пут I Б реда 33 – Велика Бресница

1,5

км

2.

Раброво – железничка станица

3

км

3.

РабровоЧешљева Бара

4,5

км

4.

РабровоМала Бресница

3

км

5.

РабровоДушманић (до реке Пек)

2

км

6.

Мала БресницаВелика Бресница

2,5

км

7.

Државни пут I Б реда 33 – Мустапић

4

км

8.

Државни пут I Б реда 33 (Турија) – Старо село (Турија)

2,5

км

9.

Државни пут II Б реда 376 (Турија) – Шумеће (Турија)

2

км

10.

Државни пут I Б реда 33 – Каона

1,5

км

11.

Каона – Каменица

4

км

12.

Кучево – Врело

7

км

13.

КучајнаЦеремошња

6,5

км

14.

Општински пут 13 – Буковска

3

км

15.

Буковска река – Буковска (село)

3

км

16.

Општински пут 13 – Поноре (Буковска)

2

км

17.

Општински пут 13 – Равниште – пећина (Равниште)

3

км

18.

Церемошња – пећина (Церемошња)

4,5

км

19.

Церемошња – Плавчево

2

км

20.

Церемошња (пећина) – Равниште (пећина)

9

км

21.

Колонија – Церовица

6

км

22.

Колонија – Кисела вода – Нересница

5,5

км

23.

Нересница – Буковска река

7

км

24.

Нересница – Комша

7

км

25.

Државни пут I Б реда 33 – Нересница

1

км

26.

Нересница – Гложана

5

км

27.

Државни пут I Б реда 33 – Шевица

6,5

км

28.

Шевица – Брсани – Дубока

5,5

км

29.

Државни пут I Б реда 33 – Дубока

4,5

км

30.

ДубокаРаденка

10

км

31.

Државни пут I Б реда 33 – Бродица

2

км

32.

Државни пут I Б реда 33 – Старо село (Волуја)

4

км

33.

Гложана – Волуја (преко Пека до Волује)

2,5

км

34.

МустапићМанастирица

4

км

35.

Раденка (Дерезна) – Кривача

6

км

36.

Општински пут 10 (Каона) – Ступињ

1

км

 

УКУПНО: 36 општинских путева

148

км

 

ЛЕГЕНДА:

  • подебљани називи су насеља општине Кучево
  • плави називи су насеља ван општине Кучево
  • Државни пут I Б реда 33 - некада магистрални пут М-24
  • Државни пут II Б реда 376 - некада регионални пут Р-256

 

 


Контакт мејл приређивача и администратора веб "Кучевачког информатора", веб "еБилтена активности", као и штампаног билтена "Кучевачких новина": kucevacke.novine@gmail.com

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине". Основан и прво издање: децембар 2011. године. Задње издање: број 30, децембар 2018. године.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni