НАСЕЉА ОПШТИНЕ КУЧЕВО


Прилог објављен: 31. јула 2019. године (прилог припремио: ДМ)


 

Број насеља на територији општине Кучево: 26 насеља

  • Називи свих 26 насеља у општини Кучево: Благојев Камен, Бродица, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево (градско насеље, административни центар), Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица.

 

Редни број

НАСЕЉА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

ВИКИПЕДИЈА ОПИС НАСЕЉА

https://sr.m.wikipedia.org

1.

Благојев Камен

Благојев Камен

2.

Бродица

Бродица

3.

Буковска

Буковска

4.

Велика Бресница

Велика Бресница

5.

Волуја

Волуја

6.

Вуковић

Вуковић

7.

Дубока

Дубока

8.

Зеленик

Зеленик

9.

Каона

Каона

10.

Кучајна

Кучајна

11.

Кучево

Кучево

12.

Љешница

Љешница

13.

Мала Бресница

Мала Бресница

14.

Мишљеновац

Мишљеновац

15.

Мустапић

Мустапић

16.

Нересница

Нересница

17.

Раброво

Раброво

18.

Равниште

Равниште

19.

Раденка

Раденка

20.

Ракова Бара

Ракова Бара

21.

Сена

Сена

22.

Српце

Српце

23.

Турија

Турија

24.

Церемошња

Церемошња

25.

Церовица

Церовица

26.

Шевица

Шевица

26 насеља

26 описа насеља


Територијална организација Републике Србије

 

Република Србија је административно-територијално подељена на покрајине, регионе, управне области, Град Београд, градове и на општине.

Територијалну организацију Републике Србије чини пет региона (Београдски регион, Регион Војводине, Регион Шумадије и западне Србије, Регион јужне и источне Србије и Регион Косово и Метохија). Они обухватају Град Београд, као посебну територијалну јединицу утврђену Уставом и законом, и 30 управних области, 24 града, 30 градских општина, 150 општина, 6.158 насеља и 193 градска насеља.

У саставу Републике Србије су АП Војводина и АП Косово и Метохија као облици територијалне аутономије.

Статистички годишњак Републике Србије за 2017. годину погледајте у прилогу. Извор: Републички завод за статистику

Извор: Влада Републике Србије


Контакт мејл приређивача и администратора веб "Кучевачког информатора", веб "еБилтена активности", као и штампаног билтена "Кучевачких новина": kucevacke.novine@gmail.com

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине". Основан и прво издање: децембар 2011. године. Задње издање: број 30, децембар 2018. године.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni