Контакт мејл приређивача и администратора веб "Кучевачког информатора", веб "еБилтена активности", као и штампаног билтена "Кучевачких новина": kucevacke.novine@gmail.com

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине". Основан и прво издање: децембар 2011. године. Задње издање: број 30, децембар 2018. године.


МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ (МК) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО


Прилог објављен: 23. јула 2019. године (прилог припремио: ДМ); ажуриран: 19.02.2020. године


 

Редни број

НАЗВИ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ И МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА

ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

ШЕФ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

1.

 Месна канцеларија КУЧЕВО

 Матично подручје Кучево

Кучево, Буковска, Церемошња, Равниште,  Церовица, Кучајна, Каона

012/852-103

 Александар Павловић и

 Бојана Лазић

2.

 Месна канцеларија ТУРИЈА

 Матично подручје Турија

Турија, Ракова Бара, Сена, Вуковић, Зеленик

012/884-058

 Радиша Милић и

 Звезда Рејкић

3.

 Месна канцеларија РАБРОВО

 Матично подручје Раброво

Раброво, Мала Бресница, Велика Бресница, Љешница, Српце, Мишљеновац, Мустапић

012/885-141

 Јасна Радовановић и

 Лела Перић

4.

 Месна канцеларија НЕРЕСНИЦА

 Матично подручје Нересница

Нересница, Шевица

012/889-141

 Јелена Дурузић

5.

 Месна канцеларија ВОЛУЈА

 Матично подручје Волуја

Волуја, Бродица, Благојев Камен, Дубока, Раденка

012/880-102

 Славомир Чикаревић и

 Драгица Петковић

5 месних канцеларија
5 матичних подручја

за 26 насеља

 

9 шефова
за 5 МК и 26 насеља

 

На територији општине Кучево постоје пет матичних подручја:

 

Матично подручје Кучево које обухвата насељена места: Кучево, Буковска, Церемошња, Равниште, Церовица, Кучајна, Каона.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КУЧЕВО

 • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Улица Светог Саве 76, Општинска управа Кучево (уколико шаљете пошту наводите и: "за матичну службу") (канцеларија број 11, приземље, чим се уђе надесно - задња канцеларије са леве стране)
 • телефон: 012/852-103 (директан број) или преко централе 012/852-141 или 012/852-142 - локал 113
 • матичари: Бојана Лазић и Александар Павловић (радним данима од 07.00 до 15.00 часова, пауза од 09.30 до 10.00 часова)
 • мејл: mkkucevo@kucevo.rs и maticar@kucevo.rs

Матично подручје Турија које обухвата насељена места: Турија, Ракова Бара, Сена, Вуковић, Зеленик.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ТУРИЈА

 • седиште: Турија, 12257 Турија, Улица Вељка Дугошевица 23 (у Дому културе Турија, где је и Месна заједница Турија)
 • телефон: 012/884-058
 • матичари: Радиша Милић (уторак, среда, четвртак, петак и недеља од 07.00 до 15.00 часова) и Звезда Рејкић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkturija@kucevo.rs

Матично подручје Раброво које обухвата насељена места: Раброво, Мала Бресница, Велика Бресница, Љешница, Српце, Мишљеновац, Мустапић.

МЕСНА  КАНЦЕЛАРИЈА РАБРОВО

 • седиште: Раброво, 12254 Раброво, Трг Зорана Ђинђића 3 (у Дому културе Раброво)
 • телефон: 012/885-141
 • матичари: Јасна Радовановић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) и Лела Перић (уторак, среда, четвртак, петак и недеља од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkrabrovo@kucevo.rs

Матично подручје Нересница које обухвата насељена места: Нересница, Шевица.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА НЕРЕСНИЦА

 • седиште: Нересница, 12242 Нересница, Улица Свете Тројице 7 (у центру насеља, код споменика у центру)
 • телефон: 012/889-141
 • матичари: Јелена Дурузић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkneresnica@kucevo.rs

Матично подручје Волуја које обухвата насељена места: Волуја, Бродица, Благојев Камен, Дубока, Раденка.

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ВОЛУЈА

 • седиште: Волуја, 12256 Волуја, Српских Владара 54 (код Дома културе Волуја)
 • телефон: 012/880-102
 • матичари: Славомир Чикаревић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) и Драгица Петковић
 • мејл: mkvoluja@kucevo.rs

За врсте услуга и ценовник услуга Месне канцеларије Кучево, погледајте линк: УСЛУГЕ / Матична служба.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni