Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора (ДМ) интернет "КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА" је: kucevacke.novine@gmail.com
уредник и приређивач "КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА": ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

(прилоге припремио и објавио медијски сарадник и веб-администратор: ДМ, kucevacke.novine@gmail.com)


МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО У 2020.


 

Због пандемије и епидемије коронавируса (COVID-19), на територији општине Кучево се током 2020. године нису одржавале манифестације.

 


веб-страницу приређује (уредник, припрема, дизајн, прелом, табеле, текст, фото, објава): ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

објављено: 05. октобра 2020. године

ажурирано: 04.10.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni