Контакт мејл приређивача и администратора веб "Кучевачког информатора", веб "еБилтена активности", као и штампаног билтена "Кучевачких новина": kucevacke.novine@gmail.com

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине". Основан и прво издање: децембар 2011. године. Задње издање: број 30, децембар 2018. године.


МАНИФЕСТАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО


Прилог објављен: (од) 02. августа 2019. године (прилог припремио: ДМ)


На територији општине Кучево током године се одржавају бројне:

  • културне манифестације (смотре, фестивали, свечаности, изложбе, културно-уметнички програми),
  • гастрономске* манифестације [пасуљијада, гулашијада, рибља чорба, купусијада],
  • спортске манифестације, и
  • верске манифестације.

Неке од најпознатијих културних манифестација на територији општине Кучево су:

НАЗИВ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

МЕСТО ОДРЖАВАЊА

Смотра народног стваралаштва „Хомољски мотиви“

Смотра народног стваралаштваХомољски мотиви

Кучево

Фестивал „Труба Мирослава Милета Матушића“

Фестивал „Труба Мирослава Милета Матушића”

Кучево

Фестивал телевизијског етнолошког филма – ФЕСТЕФ

Фестивал телевизијског етнолошког филмаФЕСТЕФ

Кучево

Позоришне свечаности „Жанки у част“

Позоришне свечаности „Жанки у част“

Раброво

Колективна изложба слика „Браничевска палета“

Колективна изложба слика „Браничевска палета“

Кучево

Ликовна колонија „Равништарка“

Равниште

Изворни дани Нереснице

Нересница

Фестивал влашког народног стваралаштва „Омољанца“

Церемошња

Интернационални фестивал „Дубочке русаље“

Дубока

Такмичење у кувању рибље чорбе (Риболовачки сабор)

Волуја

Пасуљијада

Волуја

Гулашијада

Дубока, Кучево, Раденка

Купусијада

Шевица

Дани Свете Петке

Волуја

Дани Станише Пауновића

Турија

Вашари:

   Калинић (11. август, Кучево),

   Мала Госпојина (21. септембар, Кучево),

   Преображење (19. август, Раброво)

 

Кучево,

Кучево,

Раброво

Вече влашке забаве

Кучево 

Манифестације по насељима поводом сеоских слава (заветине) насеља општине Кучево

Погледајте више о манифестацијама по годинама (датум и место одржавања, назив манифестације, опис, организатори, контакти):

 


*Гастрономија или гастрологија (од грчке речи gastri која значи стомак и nomos знање или закон) обухвата све оно што се односи на кување, куварску вештину и с тим у вези, у ширем смислу обухвата гурманлук, сладокуство, а у најширем смислу везу културе и хране, односно уметност исхране, кулинарску уметност.


ОБАВЕШТЕЊЕ: Молимо све да уколико уоче да неке манифестације овде нема, а постоји, или уколико уоче потребу за ажурирањем (измена, допуна, брисање) било којих података о објављеним манифестацијама, да доставе информацију/податке нама на мејл: kucevacke.novine@gmail.com, или нам кажу: телефоном (012/852-141, за медијског сарадника) или лично у канцеларији, како бисмо објавили или ажурирали. Потребно је најмање доставити: 1) тачан назив манифестације и која је по реду; 2) датум одржавања манифестације (може и време одржавања); 3) место одржавања (насеље и простор); 4) организатор и контакт особа (ако желите може и број телефона). Можете нам слати и програм манифестације. У наслову мејла написати: "ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ".


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni