КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО


Преглед (прилог) припремио ДАНЧЕ - 31. јул 2019. године


Број катастарских општина: 29 катастарских општина

Називи катастарских општина на територији општине Кучево – 29 катастарских општина: Благојев Камен, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево I, Кучево II, Кучево III, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Гложана, Поповац, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица.


 

Редни број

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

ПОВРШИНА

(у км2)

1.

Благојев Камен

7,18

2.

Буковска

46,55

3.

Велика Бресница

5,39

4.

Волуја (са Бродицом)

160,84

5.

Вуковић

8,63

6.

Дубока

32,07

7.

Зеленик

5,21

8.

Каона

23,46

9.

Кучајна

27,03

10.

Кучево 1

26,91

11.

Кучево 2

1,49

12.

Кучево 3

1,43

13.

Љеница

9,36

14.

Мала Бресница

3,61

15.

Мишљеновац

16,00

16.

Мустапић

22,55

17.

Нересница

67,02

18.

Гложана

50,51

19.

Поповац

15,06

20.

Раброво

16,64

21.

Равниште

6,71

22.

Раденка

45,07

23.

Ракова Бара

24,55

24.

Сена

12,08

25.

Српце

4,48

26.

Турија

21,89

27.

Церемошња

27,29

28.

Церовица

7,19

29.

Шевица

24,98

29

721,18

 

 

 

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni