Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото, графикон) и веб-администратора (ДМ) интернет "КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА" је: kucevacke.novine@gmail.com.
уредник и приређивач "КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА": ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

(прилоге припремио и објавио медијски сарадник и веб-администратор: ДМ, kucevacke.novine@gmail.com)


КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО


 
● Број катастарских општина на територији општине Кучево: 29 катастарских општина

 

Називи свих 29 катастарских општина у општини Кучево: Благојев Камен, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево I, Кучево II, Кучево III, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Гложана, Поповац, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица. 

 

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

– ажуриранo 29.09.2021. године –

Редни број

НАЗИВ КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

ПОВРШИНА
(км2)

1.

Благојев Камен

7,18

2.

Буковска

46,55

3.

Велика Бресница

5,39

4.

Волуја (обухвата насеља: Волуја и Бродица)

160,84

5.

Вуковић

8,63

6.

Дубока

32,07

7.

Зеленик

5,21

8.

Каона

23,46

9.

Кучајна

27,03

10.

Кучево 1

26,91

11.

Кучево 2

1,49

12.

Кучево 3

1,43

13.

Љешница

9,36

14.

Мала Бресница

3,61

15.

Мишљеновац

16,00

16.

Мустапић

22,55

17.

Нересница

67,02

18.

Гложана (Гложана је засеок насеља Нересница)

50,51

19.

Поповац (Поповац је засеок насеља Нересница)

15,06

20.

Раброво

16,64

21.

Равниште

6,71

22.

Раденка

45,07

23.

Ракова Бара

24,55

24.

Сена

12,08

25.

Српце

4,48

26.

Турија

21,89

27.

Церемошња

27,29

28.

Церовица

7,19

29.

Шевица

24,98

 

УКУПНА ПОВРШИНА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО:

721,18

 ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 


веб-страницу приређује (уредник, припрема, дизајн, прелом, табеле, текст, фото, објава): ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

објављено: 31. јула 2019. године

ажурирано: 29.09.2021. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni