Редни број

Група

ПУН НАЗИВ КОНКУРСА/ПОЗИВА И СА ЊИМ ПОВЕЗАНИХ АКАТА

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА (ОД–ДО)

(1)

[1]

 

??.??.2022–??.??.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У табели су дати пуни називи докумената који су везани за јавне конкурсе и јавне позиве у 2022. години и који су уједно и линк (банер) ка истим који су испод у делу "ПРИЛОЗИ" постављени као прилог.

Јавне конкурсе и јавне позиве из ранијих година погледајте на веб-страници "АРХИВА".

ПРИЛОЗИ:

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni