Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је једини локални штампани информатор на територији општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године.

Због великог интересовања наших суграђана, али и шире јавности, поједине активности, дешавања (прилоге) и обавештења објављиваћемо убудуће и путем сајта Општине Кучево (kucevo.rs) у посебно за то креираном менију "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР", а поједине видео презентације у подменију "ВИДЕО ГАЛЕРИЈА".

Контакт особа "Кучевачког информатора": уредник, приређивач, дизајн, прелом, графичка обрада, администратор, медијски сарадник... - ДАНЧЕ.

Мејл на који нам можете писати и слати материјал је: kucevacke.novine@gmail.com

Поштовани суграђани, хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШЕ "КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ" и "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР".


ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ ОПШТИНЕ КУЧЕВО


Прилог припремио ДАНЧЕ - јул, 2019. године


Општина Кучево се налази у југоисточном делу Браничевског округа и захвата крајње обронке Хомољских планина са постепеним преласком у Стишку долину. Површина на којој се простире је 721 км квадратних. Просечна надморска висина рељефа је око 380 м (највиши планински врх је Штубеј са 940 м надморске висине). Карактерише је равничарски и брдско-планински рељеф са умереном и планинском климом.

Регионалним и просторним планом Подунавско-Браничевског округа је предвиђена изградња полу ауто-пута, у пуном профилу, без зауставних трака Пожаревац-Кучево-Прахово.

Добра инфраструктурна повезаност

_Територију општине Кучево пресецају две значајне саобраћајнице:  

o  Државни пут I Б реда – 33 ...Пожаревац–Кучево–Мајданпек... (некада магистрални пут М-24). 

o  Железничка пруга ...Пожаревац–Кучево–Мајданпек... (путнички и теретни саобраћај – носивост 22,5 т по осовини). 

_Oпштина Кучево је одлично повезана регионалним путевима:    

o  Државни пут II Б реда – 376 (некада регионални пут Р-256) Турија – Ракова Бара – Кривача – Малешево, и даље до Голупца (од Кучева до Голупца овим путем има 30 км); 

o  Државни пут II А реда – 163 (некада регионални пут Р-108Ц-108А) Љешница–Зеленик–Голубац (од Кучева преко Зеленика и Малешева до Голупца овим путем има 31 км); 

o  Државни пут II Б реда – 374 (некада регионални пут Р-108Б) Зеленик–Миљевић–Браничево, и даље према Великом Градишту (од Кучева до Великог Градишта има 44 км); 

o  Државни пут II А реда – 147 (некада регионални пут Р-107) Кучево – Кучајна – Петровац на Млави 30 км.

Општина Кучево је одлично повезана саобраћајницама (регионални путеви) са општинама Велико Градиште и Голубац кроз које протиче река Дунав (Коридор 7 или Дунавски коридор - један од најважнијих европских речних путева, најважнији водени пут на континенту).

НАПОМЕНА: раздаљине су мерене од Општинске управе (ОУ) Кучево (Улица Свети Сава 76) па до Општинских управа општина наведених градова.

Стратешки положај општине Кучево   

–  Удаљеност од ауто-пута Е-75 Београд–Ниш (код Мале Крсне) до Кучева је 69 км

–  Удаљеност од Београда (БАС) до Кучева је 131 км

–  Удаљеност од Пожаревца до Кучева је 54 км

–  Удаљеност од Мајданпека до Кучева је 48 км

–  Удаљеност од Неготина до Кучева је 121 км

Близина тржишта земаља региона

Најближи гранични прелази су са Румунијом и Бугарском.

Најближи друмски гранични прелаз са Румунијом (чланица Европске уније) је гранични прелаз Ђердап (код Новог Сипа, Кладова/Ђердапа 1) 129 км, док је са Бугарском (чланица Европске уније) најближи гранични прелаз гранични прелаз Мокрање (код Мокрања, Неготин) 135 км.

Близина дунавског речног коридора (Коридор 7 или Дунавски корирод)   

Дунав (река која протиче или чини границу између 10 држава) је, након Волге, друга најдужа и друга водом најбогатија река у Европи. Иако не највећа, сигурно је најзначајнија европска река и представља европски саобраћајни коридор 7 (Коридор 7 или Дунавски коридор). Дунав је, својим током део трансевропског пловидбеног система Дунав-Рајна-Мајна, који спаја исток и крајњи запад Европе (својом дужином спаја Северно море са Црним морем). 

До Великог Градишта има 44 км (где се налази Лучка капетанија Велико Градиште – државни гранични прелаз за све пловне објекте стране заставе), а до Голупца 30 км (где се гради и Лука/Царина за промет робе и путника).

 

 

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni