Контакт мејл приређивача и администратора веб "Кучевачког информатора", веб "еБилтена активности", као и штампаног билтена "Кучевачких новина": kucevacke.novine@gmail.com

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине". Основан и прво издање: децембар 2011. године. Задње издање: број 30, децембар 2018. године.


БРОЈ СТАНОВНИКА, НАСЕЉА, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, КО, ПОВРШИНА


Прилог објављен: 30. јула 2019. године (прилог припремио: ДМ)


 

Површина територије општине Кучево: 721 км2

 

Број насеља општине Кучево: 26 насеља

  • Називи свих 26 насеља у општини Кучево: Благојев Камен, Бродица, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево (градско насеље, административни и управни центар), Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица. 

Број месних заједница општине Кучево: 22 месне заједнице

  • Називи свих 22 месних заједница (МЗ) у општини Кучево: Буковска, Велика Бресница, Волуја (Волуја, Бродица, Благојев Камен), Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево, Љешница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Раброво (Раброво, Мала Бресница), Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња (Церемошња и Равниште), Церовица, Шевица

Број катастарских општина општине Кучево: 29 катастарских општина

  • Називи свих 29 катастарских општина (КО) у општини Кучево: Благојев Камен, Буковска, Велика Бресница, Волуја, Вуковић, Дубока, Зеленик, Каона, Кучајна, Кучево I, Кучево II, Кучево III, Љешница, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Нересница, Гложана, Поповац, Раброво, Равниште, Раденка, Ракова Бара, Сена, Српце, Турија, Церемошња, Церовица, Шевица.

Број становника општине Кучево: према попису из 2011. године = 15.516 (пописана лица: 22.290)

 

Редни број

НАСЕЉА

СТАНОВНИШТВО

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ

ПОВРШИНА у км2

1991.

2002.

2011.

1.

Благојев Камен

72

38

26

ВОЛУЈА

Благојев Камен

7,18

2.

Бродица

1297

1304

355

ВОЛУЈА

Волуја

-

3.

Буковска

674

587

402

БУКОВСКА

Буковска

46,55

4.

Велика Бресница

383

357

235

ВЕЛИКА БРЕСНИЦА

Велика Бресница

5,39

5.

Волуја

1318

1261

919

ВОЛУЈА

Волуја

160,84

6.

Вуковић

486

463

220

ВУКОВИЋ

Вуковић

8,63

7.

Дубока

1646

1453

890

ДУБОКА

Дубока

32,07

8.

Зеленик

327

337

186

ЗЕЛЕНИК

Зеленик

5,21

9.

Каона

937

896

589

КАОНА

Каона

23,46

10.

Кучајна

570

560

386

КУЧАЈНА

Кучајна

27,03

11.

Кучево

4846

5302

3944

КУЧЕВО

Кучево 1

Кучево 2

Кучево 3

26,91

1,49

1,43

12.

Љешница

386

357

189

ЉЕШНИЦА

Љешница

9,36

13.

Мала Бресница

157

162

104

РАБРОВО

Мала Бресница

3,61

14.

Мишљеновац

711

642

403

МИШЉЕНОВАЦ

Мишљеновац

16,00

15.

Мустапић

1319

1276

596

МУСТАПИЋ

Мустапић

22,55

16.

Нересница

3128

3069

1954

НЕРЕСНИЦА

Нересница

Гложана

Поповац

67,02

50,51

15,06

17.

Раброво

1441

1397

1025

РАБРОВО

Раброво

16,64

18.

Равниште

260

186

119

ЦЕРЕМОШЊА

Равниште

6,71

19.

Раденка

1288

1138

609

РАДЕНКА

Раденка

45,07

20.

Ракова Бара

806

686

421

РАКОВА БАРА

Ракова Бара

24,55

21.

Сена

354

308

175

СЕНА

Сена

12,08

22.

Српце

293

267

111

СРПЦЕ

Српце

4,48

23.

Турија

932

826

466

ТУРИЈА

Турија

21,89

24.

Церемошња

425

396

243

ЦЕРЕМОШЊА

Церемошња

27,29

25.

Церовица

436

537

314

ЦЕРОВИЦА

Церовица

7,19

26.

Шевица

1157

1071

635

ШЕВИЦА

Шевица

24,98

26

25.649

24.876

15.516

22

29

721,18

Број становника према Попису из 2011. године: стално настањених 15.516 становника, док је укупно пописано 22.290 лица.

▲ - пораст броја становника у односу на претходни попис

▼ - опадање броја становника у односу на претходни попис

 

Објашњења методологије и начина пописа у 2011. години, као и резултата дела пописа, погледајте на линку: Попис становништва, домаћинстава и станова 2011. у Републици Србији (Републички завод за статистику).

 

Становништво према старости и полу у општини Кучево 30. септембра 2011. године (извор: Републички завод за статистику):

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni