ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

сајт: http://www.kucevo.rs/


ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

 

ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Редни број

НАЗИВ

ДИРЕКТОР

КОНТАКТ

1.

Предшколска установа „Лане“ Кучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/predshkolska-ustanova-lane-kuchevo.php

 в. д. директорке: Биљана Кецман

012/852-366

секретар


САЈТ

2.

Економско-трговинска и машинска школа Кучево

 директорка: Јелена Живковић

012/851-749 012/852-712

САЈТ

3.

Основна школа Угрин Бранковић Кучево (матична)

(подручна одељења: Шевица, Нересница, Церемошња, Буковска, Буковска река)

 директорка: Снежана Кржановић

012/850-131 012/852-501

САЈТ

4.

Основна школа Вељко Дугошевић Турија (матична)

(подручна одељења: Каона)

 директорка: Јелена Живановић

012/884-088 012/884-066

САЈТ

5.

Основна школа Милутин Миланковић Раброво (матична)

(подручна одељења: Мустапић, Мишљеновац, Вуковић, Клење, Миљевић)

 директор: Владимир Тодосијевић

012/885-120 012/885-220

САЈТ

 

Основна школа Слободан Јовић Волуја (матична)

(подручна одељења: Раденка, Дубока)

 директорка: Душица Јаношевић

012/880-100 012/880-331

САЈТ

6.

Основна школа Шевица (подручно одељење)

 

012/856-215

 

7.

Основна школа Нересница (подручно одељење)

 

012/889-156

 

8.

Основна школа Церемошња (подручно одељење)

 

012/855-071

 

9.

Основна школа Буковска (подручно одељење)

 

012/881-117

 

10.

Основна школа Буковска река (подручно одељење)

 

012/881-126

 

11.

Основна школа Каона (подручно одељење)

 

/

 

12.

Основна школа Мустапић (подручно одељење)

 

012/886-371

 

13.

Основна школа Мишљеновац (подручно одељење)

 

012/858-052

 

14.

Основна школа Вуковић (подручно одељење)

 

012/882-120

 

15.

Основна школа Клење (Голубац) (подручно одељење)

 

012/887-135

 

16.

Основна школа Миљевић (Голубац) (подручно одељење)

 

/

 

17.

Основна школа Раденка (подручно одељење)

 

012/888-733

 

18.

Основна школа Дубока (подручно одељење)

 

012/888-373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и Ваш контакт/име да се овде види/дода или имате неки коментар/предлог везан за контакте или сте увидели неку грешку/пропуст или потребу за ажурирањем (изменом/допуном/променом/дорадом/брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком "КОНТАКТИ" у наслову мејла, а у опису навести наслов табеле која се ажурира, податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци морају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира. Такође, можете нам се и телефоном јавити на: 012/852-141 (централа, локал 205, тражити лице за администратора сајта Општине Кучево).


 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni