ОСТАЛО КОНТАКТИ УСТАНОВА, ПРЕДУЗЕЋА, УДРУЖЕЊА, ПРЕДУЗЕТНИКА...


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

сајт: http://www.kucevo.rs/


ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

ОСТАЛИ КОНТАКТИ УСТАНОВА, ПРЕДУЗЕЋА, УДРУЖЕЊА, ПРЕДУЗЕТНИКА...

Редни број

НАЗИВ

ОСОБА

КОНТАКТ

1.

Управа за трезор у Кучеву (Трезор)

 

012/852-245

 

2.

Црвени крст Кучево

директорка: Гроздана Марковић

012/852-279

 

3.

ЈП "Србијашуме" - Шумско газдинство "Северни Кучај" Кучево

 

012/851-978 012/852-171

САЈТ

4.

Пореска управа (некада Управа прихода) - Одсек Кучево

директор: Мишко Ненадовић

012/852-125

 

5.

Републички геодетски завод - Одсек за катастар непокретности Кучево

директорка Микица Николић

012/850-230

 

6.

Министарство унутрашњих послова - Полицијска станица Кучево

командир: Ненад Трајковић

012/852-504

 

7.

Основни суд у Пожаревцу - Судска јединица у Кучеву

 

012/852-538

 

8.

Национална служба за запошљавање - Филијала Кучево

 

012/852-115

 

9.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - Филијала Пожаревац - Испостава Кучево

 

012/852-440

 

10.

"ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд - Дистрибутивно подручје Крагујевац - Огранак Електродистрибуција (ЕД) Пожаревац - Пословница Кучево (некада Електроморава Кучево)

 

012/852-529

 

11.

Ватрогасна јединица Кучево

 

012/852-110

 

12.

Социјално (Дом здравља Кучево)                             

 

012/852-135

 

13.

Удружење воћара и повртара општине Кучево из Волује

Даријан Дрикић

012/880-291

 

14.

Апотека Пожаревац - у Кучеву

 

012/852-147

 

15.

Удружење пензионера у Кучеву

 

012/850-210

 

16.

ДУНАВ осигурање у Кучеву

 

012/852-277

 

17.

Ветеринарска станица "САВА", Кучево

 

012/852-167

 

18.

Земљорадничка задруга "СОАРЕ" Нересница

директор: Властимир Бабић

063/377-151

 

19.

Основна одгајивачка огранизација ЗЗ "СОАРЕ" Нересница

дипл. инж. сточарства Данијел Чикаревић

064/2625923

 

20.

Самостална радња "МИНИ БАГЕР" Турија

предузетник: Саша Миленковић

063/821-3193 064/260-7433

 

 21.

Аутобуска станица Кучево

 

012/852-163

 

 22.

Железничка станица Кучево

 

012/852-513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и Ваш контакт/име да се овде види/дода или имате неки коментар/предлог везан за контакте или сте увидели неку грешку/пропуст или потребу за ажурирањем (изменом/допуном/променом/дорадом/брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком "КОНТАКТИ" у наслову мејла, а у опису навести наслов табеле која се ажурира, податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци морају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира. Такође, можете нам се и телефоном јавити на: 012/852-141 (централа, локал 205, тражити лице за администратора сајта Општине Кучево).


креирано: 28.02.2020. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni