ОПШТИНА КУЧЕВО - ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

сајт: http://www.kucevo.rs/


Локална самоуправа (јединица локалне самоуправе): ОПШТИНА КУЧЕВО

Органи локалне самоуправе (ОПШТИНЕ КУЧЕВО): Општинска управа; Скупштина општине; Општинско веће; Председник општине


ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

ОПШТИНА КУЧЕВО / ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО Улица Светог Саве 76, 12240 Кучево

ЦЕНТРАЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЧЕВО: 012/852-141 И 012/852-141

Редни број

ОПИС / НАЗИВ

КОНТАКТ ОСОБА

ТЕЛЕФОН

ЛОКАЛ

КАНЦЕ-ЛАРИЈА

1.

Председник општине

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/predsednik-opshtine.php

Владимир Стојановић

 

 

21

Кабинет председника Општине Кучево

секретарице

012/852-178

 

18-23

012/852-141

200

2.

Општинско веће

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/opshtinsko-vece.php

члан: Милош Петровић

012/852-141

210

23

3.

Скупштина општине

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/skupshtina-opshtine.php

председница: Мица Лукић Раденковић

012/852-141

209

17

4.

Општинска управа

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/opshtinska-uprava.php

начелник: Зоран Велимировић

012/852-141

101

7

5.

Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

руководилац: Драгана Пљештишевић

012/852-141

108

4

6.

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

руководилац: Гордана Марић

012/852-141

108

4

7.

Одељење за буџет и финансије

руководилац: Тања Живковић

012/852-141

202

20

8.

Одељење за инспекцијске послове

руководилац: Сузана Ђорђевић

012/852-508

Зграда Месне заједнице Кучево

9.

Одељење за локални економски развој

руководилац: Ненад Шулејић

012/852-141

206

6

10.

Одсек за рачуноводство

шеф: Александар Илић

012/852-141

207

24

11.

Одсек за управљање људским ресурсима и послове радних односа

шеф: Марина Ранчић

012/852-141

102

14

12.

Одсек за локалну пореску администрацију

шеф: Милена Булајић

012/852-141

102

14

13.

Одсек за пољопривреду

шеф: Сузана Марковић

012/852-141

109

11

14.

Помоћник председника Општине Кучево

Јасмина Ћамиловић

012/852-141

114

5/1

15.

Заменик председника Општине Кучево

Небојша Митровић

012/852-141

209

19

16.

Буџетска инспекција

Богдан Станојевић

012/852-141

202

20

17.

Буџет и финансије / Финансијско планирање

 

012/852-141

202

20

18.

Бифе (спрат)

 

012/852-141

212

16

19.

Програмер

Ликвидатура

Медијски сарадник, сајт и „еБилтен активности“

-

-

kucevacke.novine@gmail.com

012/852-141

205

27

20.

Народна одбрана

лице за израду плана одбране Љубомир Мишић

012/852-141

112

25

21.

Скупштинска служба

 

012/852-141

107

3

22.

Штаб за ванредне ситуације општине Кучево

заменик команданта: Љубиша Војић

064/897-91-18

 

 

23.

Општинско правобранилаштво

Лазар Станојевић

012/852-141

105

5

24.

Бифе (приземље)

 

012/852-141

106

8

25.

Благајна

 

012/852-141

115

2

26.

Возачи

Пошта

 

012/852-141

104

1

27.

Писарница

 

012/852-141

103

15

28.

Јавне набавке

Мајда Марановић и Слађана Бадркић

012/852-141

110

13

29.

Локална пореска администрација (ЛПА)

 

012/852-141

213

12

30.

Обједињена процедура (урбанизам и грађевинарство)

 

012/852-141

111

10

31.

Матична служба

матичари: Александар Павловић и Бојана Лазић

012/852-141

113

11/1

32.

Лично стање грађана, образовање, предузетништво

сарадник на пословима: Ружица Рајић

012/852-141

113

11/1

33.

Избеглице, борачка и инвалидска заштита

 

012/852-141

109

11

34.

Дечји и родитељски додатак и породиљска боловања

 

012/852-141

109

11

35.

Књиговодство

 

012/852-141

109

11

36.

Бирачки списак

 

012/852-141

107

3

37.

Заштита животне средине

сарадник на пословима: Миодраг Миладиновић (miodrag1709@gmail.com)

063/851-8533

Зграда Месне заједнице Кучево

38.

Централа

 

012/852-141

012/852-142

123

100

9

39.

Координатор за инвестиције и привреду

Синиша Брсановић

064/28-077-50

 

 

40.

Администратор сајта Општине Кучево

Ненад Шулејић (administrator@kucevo.rs)

012/852-141

204

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО: 1) МЗ Волуја (Волуја, Бродица, Благојев Камен), 2) МЗ Дубока, 3) МЗ Раденка, 4) МЗ Нересница, 5) МЗ Шевица, 6) МЗ Буковска, 7) МЗ Церемошња (Церемошња, Равниште), 8) МЗ Церовица, 9) МЗ Кучајна, 10) МЗ Кучево, 11) МЗ Каона, 12) МЗ Турија, 13) МЗ Ракова Бара, 14) МЗ Сена, 15) МЗ Љешница, 16) МЗ Српце, 17) МЗ Вуковић, 18) МЗ Зеленик, 19) МЗ Мишљеновац, 20) МЗ Мустапић, 21) МЗ Раброво (Раброво, Мала Бресница) и 22) МЗ Велика Бресница. За представника и број телефона месне заједнице можете контактирати ЦЕНТРАЛУ Општинске управе Кучево на 012/852-141 или 012/852/142 и затражити потребну контакт информацију.


За више о месним заједницама можете посетити страницу са сајта Општине Кучево: "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР / МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ / http://www.kucevo.rs/kuchevachki-informator/mesne-zajednice.php, или

За више о месним заједницама можете посетити страницу са сајта Општине Кучево: "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА / МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ / http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/mesne-zajednice-mz.php


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и Ваш контакт/име да се овде види/дода или имате неки коментар/предлог везан за контакте или сте увидели неку грешку/пропуст или потребу за ажурирањем (изменом/допуном/променом/дорадом/брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком "КОНТАКТИ" у наслову мејла, а у опису навести наслов табеле која се ажурира, податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци морају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира. Такође, можете нам се и телефоном јавити на: 012/852-141 (централа, локал 205, тражити лице за администратора сајта Општине Кучево).


креирано: 27.02.2020. године

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni