ОПШТИНА КУЧЕВО Улица Светог Саве бр. 76 12240 Кучево012/852-141 и 012/852-142 понедељак–петак 07:0015:00


Прилог објављен: 27.02.2020. (прилог приредио медијски сарадник и веб-администратор: ДМ). Ажурирано: 21.09.2021.


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

веб-презентација: www.kucevo.rs

РАДНО ВРЕМЕ: Радним данима од 07:00 до 15:00 (пауза од 09:30 до 10:00)


Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине


 

Табела 1: Контакти Општине Кучево (Општинске управе Кучево)

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ (ОПШТИНЕ КУЧЕВО)

– ажурирано 21.09.2021. године –

Редни број

НАЗИВ

КОНТАКТ ОСОБА

и/или имејл-адреса

ТЕЛЕФОН

ЛОКАЛ

КАНЦЕ-ЛАРИЈА

0.

ЦЕНТРАЛА ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 

012/852-141

012/852-142 

100

123

9

1.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

др Иван Рајичић

21

2.

Кабинет председника општине

секретарица

012/852-141

012/852-142

101

18

012/852-178

директно

3.

Заменик председника Општине

Ненад Микић

012/852-141

012/852-142

104

22

012/852-178

директно

4.

Помоћник председника Општине

Даријан Дрикић

012/852-141

012/852-142

131

23

5.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

чланови (7+2):

Милош Петровић...

012/852-141

012/852-142

131

23

6.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

председник:

Бранко М. Кецман

012/852-141

012/852-142

129

5/1

7.

Скупштинска служба

 

012/852-141

012/852-142

132

19

8.

ОПШТИНСКА УПРАВА

начелник:

Никола Милорадовић

012/852-141

012/852-142

106

7

9.

ОДЕЉЕЊЕ за општу управу

руководилац:

ЈП

012/852-141

012/852-142

122

3

10.

ОДЕЉЕЊЕ за друштвене делатности

руководилац:

Милан Ранчић

012/852-141

012/852-142

123

4

11.

Одсек за управљање људским ресурсима и послове радних односа

шеф:

Марина Ранчић

012/852-141

012/852-142

107

14

12.

Одсек за послове месних канцеларија и матичара

Матична служба

шеф:

Александар Павловић

012/852-141

012/852-142

128

11/1

012/852-103

директан

13.

ОДЕЉЕЊЕ за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

руководилац:

Гордана Марић

012/852-141

012/852-142

123

4

14.

Одсек за пољопривреду

шеф:

Сузана Марковић

012/852-141

012/852-142

109

11

15.

ОДЕЉЕЊЕ за буџет и финансије

службеници

012/852-141

012/852-142

103

20

16.

Одсек за рачуноводство

шеф:

Александар Илић

012/852-141

012/852-142

130

24

17.

Одсек за послове локалне пореске администрације (ЛПА)

шеф:

Милена Богдановић

012/852-141

012/852-142

107

14

18.

ОДЕЉЕЊЕ за локални економски развој (ЛЕР)

руководилац:

Ненад Шулејић

012/852-141

012/852-142

116

6

19.

ОДЕЉЕЊЕ за инспекцијске послове

руководилац:

Сузана Ђорђевић

012/852-508

зграда Месне заједнице Кучево

20.

Буџетска инспекција

Богдан Станојевић

012/852-141

012/852-142

103

20

21.

ОДЕЉЕЊЕ за буџет и финансије

Финансијско планирање

руководилац:

Тања Живковић

012/852-141

012/852-142

111

17

22.

Програмер

 

012/852-141

012/852-142

108

27

23.

Ликвидатура

 

012/852-141

012/852-142

108

27

24.

Народна одбрана

(лице за израду Плана одбране)

Љубомир Мишић

012/852-141

012/852-142

112

25

25.

Бирачки списак

 

012/852-141

012/852-142

122

3

26.

Бесплатна правна помоћ

Зоран Велимировић

012/852-141

012/852-142

127

5

27.

Благајна

 

012/852-141

012/852-142

114

2

28.

Јавне набавке

Слађана Бадркић

Мајда Марановић

012/852-141

012/852-142

125

13

29.

Локална пореска администрација (ЛПА)

 

012/852-141

012/852-142

-

12

30.

Обједињена процедура (урбанизам)

Озакоњење објеката

 

012/852-141

012/852-142

126

10

31.

Лично стање грађана, образовање, предузетништво

сарадник на пословима: Ружица Рајић

012/852-141

012/852-142

109

11

32.

Избеглице, борачка и инвалидска заштита

 

012/852-141

012/852-142

109

11

33.

Дечји и родитељски додатака и породиљска боловања

 

012/852-141

012/852-142

109

11

34.

Књиговодство

 

012/852-141

012/852-142

109

11

35.

Заштита животне средине

сарадник на пословима:

Миодраг Миладиновић

miodrag1709@gmail.com

063/851-8533

зграда Месне заједнице Кучево

36.

Возачи; Курир; Обезбеђење

 

012/852-141

012/852-142

118

1

37.

Бифе (на спрату)

 

012/852-141

012/852-142

-

16

38.

Бифе (приземље)

 

012/852-141

012/852-142

121

8

39.

Штаб за ванредне ситуације општине Кучево

Бојан Тадић

063/74-19-355

40.

Писарница

 

012/852-141

012/852-142

119

15

41.

Медијски сарадник

Администратор веб-презентације Општине Кучево

Приређивач „Службеног гласника Општине Кучево“

Уредник и приређивач веб:

   - „Кучевачког информатора“
     (свих веб-страница из тог менија)

   - „еБилтена активности“

   - „КОВИД-19“ (свих страница)

„Кучевачке новине“

kucevacke.novine@gmail.com


42.

Веб-администратор

Ненад Шулејић

administrator@kucevo.rs

012/852-141

012/852-142

116

28

6

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО: 1) Волуја (Волуја, Бродица, Благојев Камен), 2) Дубока, 3) Раденка, 4) Нересница, 5) Шевица, 6) Буковска, 7) Церемошња (Церемошња, Равниште), 8) Церовица, 9) Кучајна, 10) Кучево, 11) Каона, 12) Турија, 13) Ракова Бара, 14) Сена, 15) Љешница, 16) Српце, 17) Вуковић, 18) Зеленик, 19) Мишљеновац, 20) Мустапић, 21) Раброво (Раброво, Мала Бресница) и 22) Велика Бресница.

За контакт месне заједнице можете контактирати ЦЕНТРАЛУ Општинске управе Кучево на 012/852-141 или 012/852/142 и затражити потребну контакт информацију.

За више о месним заједницама можете посетити и веб-страницу веб-презентације Општине Кучево: "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР / Месне заједнице (МЗ)".

 


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и ваш контакт да се овде види (дода) или имате неки коментар (предлог) везан за контакте или сте увидели неку грешку (пропуст) или потребу за ажурирањем (изменом, допуном, променом, дорадом, брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком у наслову мејла "ЗА КОНТАКТЕ", а у опису навести прво назив табеле која се ажурира (и/или назив веб-странице из наслова/заглавља и/или копирати веб-адресу (УРЛ)), податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци требају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира.

Контакт особа на мејлу kucevacke.novine@gmail.com је: медијски сарадник и веб-администратор веб-презентације (веб-сајта) Општине Кучево.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni