ЈАВНЕ УСТАНОВЕ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ, ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

сајт: http://www.kucevo.rs/


Локална самоуправа (јединица локалне самоуправе): ОПШТИНА КУЧЕВО

Органи локалне самоуправе (ОПШТИНЕ КУЧЕВО): Општинска управа; Скупштина општине; Општинско веће; Председник општине


ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Редни број

НАЗИВ

ДИРЕКТОР

КОНТАКТ

1.

Туристичка организација КучевоКучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/turistichka-organizacija-kuchevo-kuchevo.php

директор: Небојша Брсановић

012/850-666

секретар

САЈТ

2.

Библиотека Никола Сикимић Максим Кучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/biblioteka-nikola-sikimic-maksim-kuchevo.php

директор: Златан Забуковец

012/850-467

секретар

САЈТ

3.

Центар за културу Вељко Дугошевић Кучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/centar-za-kulturu-velko-dugoshevic-kuchevo.php

директорка: Јасмина Благојевић

012/852-466

САЈТ

4.

Јавно комунално предузеће Кучево Кучево

(или ЈКП "Кучево" Кучево)

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/jkp-kuchevo-kuchevo.php

директор: Горан Тодоровић

012/852-137

секретарица

 

5.

Центар за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије Кучево Кучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/centar-za-socijalni-rad-za-opshtinu-kuchevo.php

директорка: Невена Јовановић

012/852-369

информације

САЈТ

 

Установа за одрасле и старије Кучево Кучево

012/852-168

 

6.

Дом здравља Кучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/dom-zdravla-kuchevo.php

директорка: Емина Перић

012/852-108

информације

САЈТ

 

7.

Здравствена станица Раброво

 

012/885-154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


За више о јавним предузећима и јавним установама можете посетити страницу са сајта Општине Кучево: "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА / ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ / http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove.php


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и Ваш контакт/име да се овде види/дода или имате неки коментар/предлог везан за контакте или сте увидели неку грешку/пропуст или потребу за ажурирањем (изменом/допуном/променом/дорадом/брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком "КОНТАКТИ" у наслову мејла, а у опису навести наслов табеле која се ажурира, податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци морају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира. Такође, можете нам се и телефоном јавити на: 012/852-141 (централа, локал 205, тражити лице за администратора сајта Општине Кучево).


 

СЛИКЕ:

Основна школа "Вељко Дугошевић" Турија

 

Основна школа "Милутин Миланковић" Раброво

 

Основна школа "Угрин Бранковић" Кучево

 

Основна школа "Слободан Јовић" Волуја

 

Економско-трговинска и машинска школа Кучево

 

Предшколска установа "Лане" Кучево (објекат "Сунце")


креирано: 27.02.2020. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni