ОПШТИНА КУЧЕВО    Улица Светог Саве број 76  ●  12240 Кучево  ●  контакт телефон (централа): 012/852-141 и 012/852-142


Прилог објављен: 27.02.2020. (прилог приредио медијски сарадник и веб-администратор: ДМ). Ажурирано: 07.09.2021.


Општинска управа Кучево

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

веб-презентација: www.kucevo.rs


Држава: Република Србија (РС)

Јединица локалне самоуправе: Општина Кучево

Органи Општине Кучево: Општинска управа, Скупштина општине, Општинско веће и Председник општине


 

Табела 5: Јавне установе, јавна предузећа, здравствене установе на територији општине Кучево

 

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И ЈАВНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

– ажуриранo 07.09.2021. године –

Редни број

НАЗИВ

ДИРЕКТОР

КОНТАК

ВЕБ

САЈТ

1.

Јавно комунално предузеће „Кучево“ Кучево

Славиша Маријоковић

секретарица:

012/852-137

САЈТ

2

Туристичка организација „Кучево“ Кучево

Александар Илић

секретар: 012/850-666

САЈТ

3.

Центар за социјални рад за општину Кучево са

Установом за одрасле и старије „Кучево“ Кучево

Верољуб Петровић

информације:

012/852-369

САЈТ

Установа за одрасле и старије „Кучево“ Кучево

 

012/852-168

4.

Библиотека „Никола Сикимић Максим“ Кучево

Јована Дишић

секретар: 012/850-467

САЈТ

5.

Центар за културу „Драган Кесман“ Кучево

Златан Забуковце

012/852-466

САЈТ

6.

Дом здравља Кучево

Емина Перић

информације:

012/852-108

САЈТ

Здравствена станица Раброво

 

012/885-154

 

7.

Спортски савез општине Кучево

 

012/852-870

САЈТ

За више о јавним предузећима и јавним установама посетите веб-страницу веб-презентације Општине Кучево: "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА / Јавна предузећа и установе".

 

За више о јавним предузећима/установама можете посетити веб-страницу веб-презентације Општине Кучево: "ЛОКАЛНА САМОУПРАВА / Јавна предузећа и установе".

 


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и ваш контакт да се овде види (дода) или имате неки коментар (предлог) везан за контакте или сте увидели неку грешку (пропуст) или потребу за ажурирањем (изменом, допуном, променом, дорадом, брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком у наслову мејла "ЗА КОНТАКТЕ", а у опису навести прво назив табеле која се ажурира (и/или назив веб-странице из наслова/заглавља и/или копирати веб-адресу (УРЛ)), податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци требају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира.

Контакт особа на мејлу kucevacke.novine@gmail.com је: медијски сарадник и веб-администратор веб-презентације (веб-сајта) Општине Кучево.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni