ЛИНКОВИ

ИЗАБЕРИТЕ САЈТ КЛИКОМ НА СЛИКУ

ХОМОЉСКИ МОТИВИ

Смотра народног стваралаштва "ХОМОЉСКИ МОТИВИ"

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕИнформатор по вашој мери 


ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

ОПШТИНА КУЧЕВО / ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО Улица Светог Саве 76, 12240 Кучево

ЦЕНТРАЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КУЧЕВО: 012/852-141 И 012/852-141

Редни број

ОПИС / НАЗИВ

КОНТАКТ ОСОБА

ТЕЛЕФОН

ЛОКАЛ

КАНЦЕ-ЛАРИЈА

1.

Председник општине

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/predsednik-opshtine.php

Владимир Стојановић

 

 

21

Кабинет председника Општине Кучево

секретарице

012/852-178

 

18-23

012/852-141

200

2.

Општинско веће

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/opshtinsko-vece.php

члан: Милош Петровић

012/852-141

210

23

3.

Скупштина општине

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/skupshtina-opshtine.php

председница: Мица Лукић Раденковић

012/852-141

209

17

4.

Општинска управа

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/opshtinska-uprava.php

начелник: Зоран Велимировић

012/852-141

101

7

5.

Одељење за послове органа општине, општу управу и заједничке послове

руководилац: Драгана Пљештишевић

012/852-141

108

4

6.

Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам и привреду

руководилац: Гордана Марић

012/852-141

108

4

7.

Одељење за буџет и финансије

руководилац: Тања Живковић

012/852-141

202

20

8.

Одељење за инспекцијске послове

руководилац: Сузана Ђорђевић

012/852-508

Зграда Месне заједнице Кучево

9.

Одељење за локални економски развој

руководилац: Ненад Шулејић

012/852-141

206

6

10.

Одсек за рачуноводство

шеф: Александар Илић

012/852-141

207

24

11.

Одсек за управљање људским ресурсима и послове радних односа

шеф: Марина Ранчић

012/852-141

102

14

12.

Одсек за локалну пореску администрацију

шеф: Милена Булајић

012/852-141

102

14

13.

Одсек за пољопривреду

шеф: Сузана Марковић

012/852-141

109

11

14.

Помоћник председника Општине Кучево

Јасмина Ћамиловић

012/852-141

114

5/1

15.

Заменик председника Општине Кучево

Небојша Митровић

012/852-141

209

19

16.

Буџетска инспекција

Богдан Станојевић

012/852-141

202

20

17.

Буџет и финансије / Финансијско планирање

 

012/852-141

202

20

18.

Бифе (спрат)

 

012/852-141

212

16

19.

Програмер

Ликвидатура

Медијски сарадник, сајт и „еБилтен активности“

-

-

kucevacke.novine@gmail.com

012/852-141

205

27

20.

Народна одбрана

лице за израду плана одбране Љубомир Мишић

012/852-141

112

25

21.

Скупштинска служба

 

012/852-141

107

3

22.

Штаб за ванредне ситуације општине Кучево

заменик команданта: Љубиша Војић

064/897-91-18

 

 

23.

Општинско правобранилаштво

Лазар Станојевић

012/852-141

105

5

24.

Бифе (приземље)

 

012/852-141

106

8

25.

Благајна

 

012/852-141

115

2

26.

Возачи

Пошта

 

012/852-141

104

1

27.

Писарница

 

012/852-141

103

15

28.

Јавне набавке

Мајда Марановић и Слађана Бадркић

012/852-141

110

13

29.

Локална пореска администрација (ЛПА)

 

012/852-141

213

12

30.

Обједињена процедура (урбанизам и грађевинарство)

 

012/852-141

111

10

31.

Матична служба

матичари: Александар Павловић и Бојана Лазић

012/852-141

113

11/1

32.

Лично стање грађана, образовање, предузетништво

сарадник на пословима: Ружица Рајић

012/852-141

113

11/1

33.

Избеглице, борачка и инвалидска заштита

 

012/852-141

109

11

34.

Дечји и родитељски додатак и породиљска боловања

 

012/852-141

109

11

35.

Књиговодство

 

012/852-141

109

11

36.

Бирачки списак

 

012/852-141

107

3

37.

Заштита животне средине

сарадник на пословима: Миодраг Миладиновић (miodrag1709@gmail.com)

063/851-8533

Зграда Месне заједнице Кучево

38.

Централа

 

012/852-141

012/852-142

123

100

9

39.

Координатор за инвестиције и привреду

Синиша Брсановић

064/28-077-50

 

 

40.

Администратор сајта Општине Кучево

Ненад Шулејић (administrator@kucevo.rs)

012/852-141

204

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО: 1) МЗ Волуја (Волуја, Бродица, Благојев Камен), 2) МЗ Дубока, 3) МЗ Раденка, 4) МЗ Нересница, 5) МЗ Шевица, 6) МЗ Буковска, 7) МЗ Церемошња (Церемошња, Равниште), 8) МЗ Церовица, 9) МЗ Кучајна, 10) МЗ Кучево, 11) МЗ Каона, 12) МЗ Турија, 13) МЗ Ракова Бара, 14) МЗ Сена, 15) МЗ Љешница, 16) МЗ Српце, 17) МЗ Вуковић, 18) МЗ Зеленик, 19) МЗ Мишљеновац, 20) МЗ Мустапић, 21) МЗ Раброво (Раброво, Мала Бресница) и 22) МЗ Велика Бресница. За представника и број телефона месне заједнице можете контактирати ЦЕНТРАЛУ Општинске управе Кучево на 012/852-141 или 012/852/142 и затражити потребну контакт информацију.

 


 

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Редни

број

НАЗИВ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

ЗА НАСЕЉЕНА МЕСТА

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

ШЕФ МЕСНЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ

1.

Месна канцеларија Кучево

Кучево, Буковска, Церемошња, Равниште,

Церовица, Кучајна, Каона

012/852-103

 Александар Павловић и

 Бојана Лазић

2.

Месна канцеларија Турија

Турија, Ракова Бара, Сена, Вуковић,  Зеленик

012/884-058

 Радиша Милић и

 Звезда Рејкић

3.

Месна канцеларија Раброво

Раброво, Мала Бресница, Велика Бресница,

Љешница, Српце, Мишљеновац, Мустапић

012/885-141

 Јасна Радовановић и

 Лела Перић

4.

Месна канцеларија Нересница

Нересница, Шевица

012/889-141

 Јелена Дурузић

5.

Месна канцеларија Волуја

Волуја, Бродица, Благојев Камен, Дубока,

Раденка

012/880-102

 Славомир Чикаревић и

 Драгица Петковић


На територији општине Кучево постоје пет матичних подручја:

 

Матично подручје Кучево које чине насељена места: Кучево, Буковска, Церемошња, Равниште, Церовица, Кучајна, Каона

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА КУЧЕВО

 • седиште: Кучево, 12240 Кучево, Улица Светог Саве 76, Општинска управа Кучево (уколико шаљете пошту наводите и: "за матичну службу") (канцеларија број 11, приземље, чим се уђе надесно - задња канцеларије са леве стране)
 • телефон: 012/852-103 (директан број) или преко централе 012/852-141 или 012/852-142 - локал 113
 • матичари: Бојана Лазић и Александар Павловић (радним данима од 07.00 до 15.00 часова, пауза од 09.30 до 10.00 часова)
 • мејл: mkkucevo@kucevo.rs и maticar@kucevo.rs

Матично подручје Турија које чине насељена места: Турија, Ракова Бара, Сена, Вуковић, Зеленик

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ТУРИЈА

 • седиште: Турија, 12257 Турија, Улица Вељка Дугошевица 23 (у Дому културе Турија, где је и Месна заједница Турија)
 • телефон: 012/884-058
 • матичари: Радиша Милић (уторак, среда, четвртак, петак и недеља од 07.00 до 15.00 часова) и Звезда Рејкић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkturija@kucevo.rs

Матично подручје Раброво које чине насељена места: Раброво, Мала Бресница, Велика Бресница, Љешница, Српце, Мишљеновац, Мустапић

МЕСНА  КАНЦЕЛАРИЈА РАБРОВО

 • седиште: Раброво, 12254 Раброво, Трг Зорана Ђинђића 3 (у Дому културе Раброво)
 • телефон: 012/885-141
 • матичари: Јасна Радовановић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) и Лела Перић (уторак, среда, четвртак, петак и недеља од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkrabrovo@kucevo.rs

Матично подручје Нересница које чине насељена места: Нересница, Шевица

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА НЕРЕСНИЦА

 • седиште: Нересница, 12242 Нересница, Улица Свете Тројице 7 (у центру насеља, код споменика у центру)
 • телефон: 012/889-141
 • матичари: Јелена Дурузић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова)
 • мејл: mkneresnica@kucevo.rs

Матично подручје Волуја које чине насељена места: Волуја, Бродица, Благојев Камен, Дубока, Раденка

МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА ВОЛУЈА

 • седиште: Волуја, 12256 Волуја, Српских Владара 54 (код Дома културе Волуја)
 • телефон: 012/880-102
 • матичари: Славомир Чикаревић (од понедељка до петка од 07.00 до 15.00 часова) и Драгица Петковић
 • мејл: mkvoluja@kucevo.rs

 


 

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Редни број

НАЗИВ

ДИРЕКТОР

КОНТАКТ

1.

Туристичка организација КучевоКучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/turistichka-organizacija-kuchevo-kuchevo.php

директор: Небојша Брсановић

012/850-666

секретар

САЈТ

2.

Библиотека Никола Сикимић Максим Кучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/biblioteka-nikola-sikimic-maksim-kuchevo.php

директор: Златан Забуковец

012/850-467

секретар

САЈТ

3.

Центар за културу Вељко Дугошевић Кучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/centar-za-kulturu-velko-dugoshevic-kuchevo.php

директорка: Јасмина Благојевић

012/852-466

САЈТ

4.

Јавно комунално предузеће (ЈКП) Кучево Кучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/jkp-kuchevo-kuchevo.php

директор: Горан Тодоровић

012/852-137

секретарица

 

5.

Центар за социјални рад за општину Кучево са Установом за одрасле и старије Кучево Кучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/centar-za-socijalni-rad-za-opshtinu-kuchevo.php

директорка: Невена Јовановић

012/852-369

информације

САЈТ

 

Установа за одрасле и старије Кучево Кучево

012/852-168

 

6.

Дом здравља Кучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/dom-zdravla-kuchevo.php

директорка: Емина Перић

012/852-108

информације

САЈТ

 

7.

Здравствена станица Раброво

 

012/885-154

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

ШКОЛЕ И ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Редни број

НАЗИВ

ДИРЕКТОР

КОНТАКТ

1.

Предшколска установа „Лане“ Кучево

http://www.kucevo.rs/lokalna-samouprava/javna-preduzeca-i-ustanove/predshkolska-ustanova-lane-kuchevo.php

 в. д. директорке: Биљана Кецман

012/852-366

 секретар

САЈТ

2.

Економско-трговинска и машинска школа Кучево

 директорка: Јелена Живковић

012/851-749 012/852-712

САЈТ

3.

Основна школа Угрин Бранковић Кучево (матична)

(подручна одељења: Шевица, Нересница, Церемошња, Буковска, Буковска река)

 директорка: Снежана Кржановић

012/850-131 012/852-501

САЈТ

4.

Основна школа Вељко Дугошевић Турија (матична)

(подручна одељења: Каона)

 директорка: Јелена Живановић

012/884-088 012/884-066

САЈТ

5.

Основна школа Милутин Миланковић Раброво (матична)

(подручна одељења: Мустапић, Мишљеновац, Вуковић, Клење, Миљевић)

 директор: Владимир Тодосијевић

012/885-120 012/885-220

САЈТ

 

Основна школа Слободан Јовић Волуја (матична)

(подручна одељења: Раденка, Дубока)

 директорка: Душица Јаношевић

012/880-100 012/880-331

САЈТ

6.

Основна школа Шевица (подручно одељење)

 

012/856-215

 

7.

Основна школа Нересница (подручно одељење)

 

012/889-156

 

8.

Основна школа Церемошња (подручно одељење)

 

012/855-071

 

9.

Основна школа Буковска (подручно одељење)

 

012/881-117

 

10.

Основна школа Буковска река (подручно одељење)

 

012/881-126

 

11.

Основна школа Каона (подручно одељење)

 

/

 

12.

Основна школа Мустапић (подручно одељење)

 

012/886-371

 

13.

Основна школа Мишљеновац (подручно одељење)

 

012/858-052

 

14.

Основна школа Вуковић (подручно одељење)

 

012/882-120

 

15.

Основна школа Клење (Голубац) (подручно одељење)

 

012/887-135

 

16.

Основна школа Миљевић (Голубац) (подручно одељење)

 

/

 

17.

Основна школа Раденка (подручно одељење)

 

012/888-733

 

18.

Основна школа Дубока (подручно одељење)

 

012/888-373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

ЦРКВЕНЕ ОПШТИНЕ (ЦРКВЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Редни број

НАЗИВ

ОБУХВАТА СЛЕДЕЋА НАСЕЉА И ЗАСЕОКЕ НАСЕЉА

ПРЕДСТАВНИК

КОНТАКТ

1.

Црквена општина Кучево при Храму Светог
Вазнесења Господњег у Кучеву

Кучево, Кучајну, Церемошњу, засеок Плавчево, Буковску, Буковску реку, Равниште, део Волује, Дубоку, Шевицу, Раденку, Благојев Камен, засеок Железник, Бродицу

протојереј

Споменко Жарић

012/710-2650 012/851-920 063/8635616

2.

Црквена општина Нересница при Храму
Светог Вазнесења Господњег у Нересници

Нересницу и део Волује (преко Пека)

јереј

Душан Степановић

012/889-071 061/2573073

3.

Црквена општина Турија при Храму Светих
апостола Петра и Павла у Турији

Турију, Каону, Ракову Бару, Сену и Љешницу

јереј

Никола Солдатовић

063/8160082

4.

Црквена општина Раброво при Храму
Светих апостола Петра и Павла у Раброву

Раброво, Велику Бресницу и Малу Бресницу

јереј

Немања Дишић

012/885-381 064/3477343

5.

Црквена општина Мишљеновац при Храму
Светог Вазнесења Господњег у Мишљеновцу

Мишљеновац и Мустапић

јереј

Александар Митровић

012/858-024 060/3214554

6.

Црквена општина Зеленик при Храму Светог Георгија у Зеленику (не функционише самостално већ заједно са парохијом и Црквеном општином Мишљеновац)

Зеленик, Српце и Вуковић

јереј

Александар Митровић

012/858-024 060/3214554

 

 

 

 

 

 

Цркве на територији општине Кучево:

 

У Кучеву: Црква Светог Вазнесења Господњег

У Волуји: Црква Свете Петке

У Шевици: Црква Свете Тројице

У Нересници: Црква Светог Вазнесења Господњег

У Турији: Црква Светих апостола Петра и Павла

У Раброву: Црква Светих апостола Петра и Павла

У Мишљеновцу: Црква Светог Вазнесења Господњег

У Зеленику: Црква Светог Георгија

 


 

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

ПОШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Редни број

НАЗИВ

ОСОБА

КОНТАКТ

1.

Пошта у Кучеву - 12240 Кучево (Кучево, Буковска, Церемошња, Церовица, Каона, Кучајна, Равниште, Шевица) (Пошта код Полицијске станице Кучево: 012/852-305, 12241 Кучево)

 

012/852-725

(управник) 012/852-722

(шалтер)

 

2.

Пошта у Волуји - 12256 Волуја (Волуја, Благојев Камен, Бродица)

 

012/880-111

 

3.

Пошта у Нересници - 12242 Нересница (Нересница, Буковска - Буковска река)

 

012/889-189

 

4.

Пошта у Дубокој - 12255 Дубока (Дубока, Раденка)

 

012/888-368

 

5.

Пошта у Турији - 12257 Турија (са територије општине Кучево: Турија, Љешница, Ракова Бара, Сена)

 

012/884-054

 

6.

Пошта у Раброву - 12254 Раброво (са територије општине Кучево: Раброво, Мала Бресница, Мишљеновац, Мустапић, Велика Бресница)

 

012/885-111

 

7.

Пошта у Клењу - 12258 Клење (са територије општине Кучево: Српце, Вуковић, Зеленик)

 

012/887-180

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ТЕЛЕФОНСКИ ИМЕНИК

ОСТАЛИ КОНТАКТИ УСТАНОВА, ПРЕДУЗЕЋА, УДРУЖЕЊА, ПРЕДУЗЕТНИКА...

Редни број

НАЗИВ

ОСОБА

КОНТАКТ

1.

Управа за трезор у Кучеву (Трезор)

 

012/852-245

 

2.

Црвени крст Кучево

директорка: Гроздана Марковић

012/852-279

 

3.

ЈП "Србијашуме" - Шумско газдинство "Северни Кучај" Кучево

 

012/851-978 012/852-171

САЈТ

4.

Пореска управа (некада Управа прихода) - Одсек Кучево

директор: Мишко Ненадовић

012/852-125

 

5.

Републички геодетски завод - Одсек за катастар непокретности Кучево

директорка Микица Николић

012/850-230

 

6.

Министарство унутрашњих послова - Полицијска станица Кучево

командир: Ненад Трајковић

012/852-504

 

7.

Основни суд у Пожаревцу - Судска јединица у Кучеву

 

012/852-538

 

8.

Национална служба за запошљавање - Филијала Кучево

 

012/852-115

 

9.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање - Филијала Пожаревац - Испостава Кучево

 

012/852-440

 

10.

"ЕПС Дистрибуција" ДОО Београд - Дистрибутивно подручје Крагујевац - Огранак Електродистрибуција (ЕД) Пожаревац - Пословница Кучево (некада Електроморава Кучево)

 

012/852-529

 

11.

Ватрогасна јединица Кучево

 

012/852-110

 

12.

Социјално (Дом здравља Кучево)                             

 

012/852-135

 

13.

Удружење воћара и повртара општине Кучево из Волује

Даријан Дрикић

012/880-291

 

14.

Апотека Пожаревац - у Кучеву

 

012/852-147

 

15.

Удружење пензионера у Кучеву

 

012/850-210

 

16.

ДУНАВ осигурање у Кучеву

 

012/852-277

 

17.

Ветеринарска станица "САВА", Кучево

 

012/852-167

 

18.

Земљорадничка задруга "СОАРЕ" Нересница

директор: Властимир Бабић

063/377-151

 

19.

Основна одгајивачка огранизација ЗЗ "СОАРЕ" Нересница

дипл. инж. сточарства Данијел Чикаревић

064/2625923

 

20.

Самостална радња "МИНИ БАГЕР" Турија

предузетник: Саша Миленковић

063/821-3193 064/260-7433

 

 21.

 Аутобуска станица Кучево

 

012/852-163

 

 22.

 Железничка станица Кучево

 

012/852-513

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ОБАВЕШТЕЊЕ: Уколико желите и Ваш контакт/име да се овде види/дода или имате неки коментар/предлог везан за контакте или сте увидели неку грешку/пропуст или потребу за ажурирањем (изменом/допуном/променом/дорадом/брисањем) контакта, тј. дела садржаја контакта, можете нам послати ваш мејл на нашу имејл-адресу kucevacke.novine@gmail.com са обавезном назнаком "КОНТАКТИ" у наслову мејла, а у опису навести наслов табеле која се ажурира, податке за ваш нови контакт (погледајте заглавље табеле да бисте видели који се најмање подаци морају доставити) или ако се ради о ажурирању постојећег контакта онда поред описа шта се ажурира навести и редни број датог контакта из дате табеле који се ажурира. Такође, можете нам се и телефоном јавити на: 012/852-141 (централа, локал 205, тражити лице за администратора сајта Општине Кучево).


креирано: 13.05.2019. године, ажурирано: 28.02.2020. године


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni