ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОДИНИ (ОД 01.01. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ)


  • Општинска управа Кучево
  • Улица Светог Саве 76
  • 12240 Кучево
  • веб-презентација: www.kucevo.rs
  • контакт телефон: Општинска управа Кучево: 012/852-141 (централа), начелник - локал 101
  • контакт телефон: Председник општине: 012/852-178 (Кабинет - секретарица) или 012/852-141, локал 200

Служба за јавне набавке Општине Кучево

  • контакт телефон: 012/852-141, локал 110
  • канцеларија број 13, приземље
  • Слађана Бадркић и Мајда Марановић

Редни
број ЈН
Назив јавне набавке
(кликни на плави текст за отварање странице јавне набавке)
Наручилац *Крајњи рок за подношење понуде ЗАТВОРЕНА
(ОУ) 1/2020 Помоћ у кући за старија лица ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО
24.01.2020. до 10.00 часова ЗАТВОРЕНА
(ОУ) 2/2020 Набавка услуге одржавања информационог система ЛПА ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО 04.02.2020. до 10.00 часова ЗАТВОРЕНА
(ОУ) 3/2020 Набавка и испорука електричне енергије ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО 27.02.2020. до 10.00 часова ЗАТВОРЕНА
(ОУ) 4/2020 Извођење радова на бушотини за потребе водоснабдевања Раброва ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО 27.02.2020. до 13.00 часова ЗАТВОРЕНА
(ОУ) 5/2020 Извођење радова на реконструкцији пословног објекта на КП број 723/1 КО Нересница ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО 02.04.2020. до 13.00 часова
ЗАТВОРЕНА
(ПО) 1/2020 Набавка горива за потребе службених возила ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО 13.03.2020. до 13.00 часова ЗАТВОРЕНА
(ОУ) 6/2020 Набавка горива за потребе службених возила ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО 13.03.2020. до 13.00 часова ЗАТВОРЕНА
(ПО) 2/2020 Набавка угоститељских услуга ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО 18.03.2020. до 10.00 часова
ЗАТВОРЕНА
(ОУ) 7/2020 Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО 18.05.2020. до 13.00 часова ЗАТВОРЕНА
(ОУ) 8/2020 Набавка и испорука електричне енергије за потребе Општинске управе Кучево ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО 08.06.2020. до 11.00 часова ЗАТВОРЕНА
(ОУ) 9/2020 Извођење радова за реализацију Пројекта "Енергетска санација објекта школе и ђачке кухиње са фискултурном салом подручног одељења основне школе у селу Нересници" ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО 29.07.2020. до 13.00 часова ЗАТВОРЕНА  


СКРАЋЕНИЦЕ:

(ОУ) - Општинска управа

(ПО) - Председник општине

*Поштовани, како је могуће да се провуче писана (техничка) грешка у испису крајњег рока за подношење понуда у овом табеларном прегледу, увек отворите понуду и проверите тај рок из датог документа. Уколико уочите грешку, јавите нам на имејл kucevacke.novine@gmail.com како бисмо то исправили. Јавна набавка (ЈН) је затворена истеком крајњег рока за подношење понуде који је назначен у документу јавне набавке, а не исписом "ЗАТВОРЕНА" у овој табели које се исписује накнадно, после истека рока за подношење понуда, складно могућностима и времену.

Јавне набавке из 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. године погледајте у главном менију на страници "АРХИВА".


НАПОМЕНА / ОБАВЕШТЕЊЕ: Ступио је на снагу нови Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 91/2019) који се примењује од 01.07.2020. године, и у складу са тиме од јула 2020. године доносе се и нови планови јавних набавки и нови "Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке и праћења извршења уговора о јавној набавци, начина планирања и спровођења набавки на које се закон не примењује, као и набавки друштвених и других посебних услуга" (нови Правилник од 21.07.2020).

  КЛИКОМ НА ПЛАВИ ТЕКСТ ОТВАРАТЕ СТРАНИЦУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНАТА


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni