ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2020. ГОДИНИ (ОД 01.01. ДО 31.12.2020. ГОДИНЕ)


Локална самоуправа (јединица локалне самоуправе): ОПШТИНА КУЧЕВО

Органи локалне самоуправе (ОПШТИНЕ КУЧЕВО): Општинска управа; Скупштина општине; Општинско веће; Председник општине


Општинска управа (ОУ) / Председник општине (ПО)

Улица Светог Саве 76

12240 Кучево

Општинска управа - контакт: 012/852-141 (централа Општине Кучево)

Председник општине - контакт: 012/852-178 (секретарица Кабинета председника Општине) или 012/852-141 (централа Општине Кучево), локал 200


Служба за јавне набавке Општине Кучево

Број телефона (контакт): 012/852-141, локал 110

Канцеларија број 13, ПРИЗЕМЉЕ

Слађана Бадркић и Мајда Марановић  КЛИКОМ НА ПЛАВИ ТЕКСТ ОТВАРАТЕ СТРАНИЦУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ИЛИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНАТА

 

Редни

број ЈН

Назив јавне набавке

(кликни на плави текст за отварање странице јавне набавке)

Наручилац

*Крајњи рок за подношење понуде

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 1/2020

Помоћ у кући за старија лица

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

24.01.2020. до 10.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 2/2020 Набавка услуге одржавања информационог система ЛПА ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

04.02.2020. до 10.00 часова

ЗАТВОРЕНА
(ОУ) 3/2020 Набавка и испорука електричне енергије

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

27.02.2020. до 10.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 4/2020

Извођење радова на бушотини за потребе водоснабдевања Раброва

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

27.02.2020. до 13.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 5/2020

Извођење радова на реконструкцији пословног објекта на КП број 723/1 КО Нересница

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

02.04.2020. до 13.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ПО) 1/2020 Набавка горива за потребе службених возила

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО

13.03.2020. до 13.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 6/2020

Набавка горива за потребе службених возила ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

13.03.2020. до 13.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ПО) 2/2020

Набавка угоститељских услуга

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КУЧЕВО

18.03.2020. до 10.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 7/2020

Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

18.05.2020. до 13.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 8/2020

Набавка и испорука електричне енергије за потребе Општинске управе Кучево

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

08.06.2020. до 11.00 часова

ЗАТВОРЕНА

(ОУ) 9/2020

Извођење радова за реализацију Пројекта "Енергетска санација објекта школе и ђачке кухиње са фискултурном салом подручног одељења основне школе у селу Нересници"

ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

29.07.2020. до 13.00 часова

 

 
СКРАЋЕНИЦЕ:

(ОУ) - Општинска управа

(ПО) - Председник општине


*Поштовани, како је могуће да се провуче писана (техничка) грешка у испису крајњег рока за подношење понуда у овом табеларном прегледу, увек отворите понуду и проверите тај рок из датог документа. Уколико уочите грешку, јавите нам на имејл kucevacke.novine@gmail.com како бисмо то исправили. Јавна набавка (ЈН) је затворена истеком крајњег рока за подношење понуде који је назначен у документу јавне набавке, а не исписом "ЗАТВОРЕНА" у овој табели које се исписује накнадно, после истека рока за подношење понуда, складно могућностима и времену.


Јавне набавке из 2015, 2016, 2017, 2018. и 2019. године погледајте у главном менију на страници "АРХИВА".


 

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni