ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО

  • Улица Светог Саве 76
  • 12240 Кучево
  • Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општинске управе Кучево)

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ

  • Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општинске управе Кучево), локал: 108, канцеларија: бр. 4

ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

  • Број телефона (контакт): 012/852-141 (централа Општинске управе Кучево), локал: 111, канцеларија: бр. 10


  КЛИКНИ НА ПЛАВИ САДРЖАЈ И ОТВОРИ / СКИНИ

 

САДРЖАЈ ВЕБ-СТРАНИЦЕ "ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА У 2021. ГОДИНИ":

 

Обједињена процедура у 2020.


ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА

 

Првог дана марта месеца 2015. године ступиле су на снагу одредбе Закона о планирању и изградњи које предвиђају обједињену процедуру за издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145 овог Закона.

Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145 Закона о планирању и изградњи, издавање локацијских услова, пријаву радова, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфрструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката односно издавања локацијаских услова, грађевинске и употребне дозволе из надлежности Општине Кучево.

Ова процедура предвиђена је новим Законом о планирању и изградњи са циљем да се на лакши, бржи и једноставнији начин омогући грађанима да у што краћем року дођу до неопходног одобрења за градњу.

Спровођење обједињене процедуре у Општини Кучево врши се од стране Јединице за обједињену процедуру у оквиру Одељења за привреду и имовинско-правне послове, Улица Светог Саве број 76, канцеларија број 10.

Додатне информације грађани могу добити позивом на број телефона 012/852-141, локал број 111, или на имејл адресе: urbanizam@kucevo.rs, objedinjenaprocedura@kucevo.rs, gradjevnirastvo@kucevo.rs.


Архиву (поставке из ранијих година) можете видети на веб-страници: "АРХИВА".


КОРИСНИ САЈТОВИ / ЛИНКОВИ:

 

ПРИЛОЗИ:

КЛИКНИ И ОТВОРИ/СКИНИ


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni