Р.бр

Катастарска парцела и катастарска општина

Намена објекта

Инвеститор (подносилац захтева)

Број решења којим се одобравају радови

Датум подношења

Датум издавања

Преузми

1.

5551/2 КО Кучево

Ограда

Костић Милан

351-24/2015-02

23.3.2015.

25.3.2015.

 Преузми

2.

614/2 КО Кучајна

Помоћни објекат

Манојловић Љубиша и Ненад из Кучајне

351-23/2015-02

23.3.2015.

30.3.2015.

 Преузми

3.

614/2 КО Кучајна

Економски објекат

Манојловић Љубиша и Ненад из Кучајне

351-25/2015-02

24.3.2015.

30.3.2015.

 Преузми

4.

 238, 239, 186/1 и 186/2      

  КО Кучево

Инвест.

одржавање

ЈП“Пошта Србије“

Београд

351-27/2015-02

25.03.2015

27.03.2015.

 Преузми

5.

4314 КО Ракова Бара

Економски објекат

Спасић Ивица из Ракове Баре

351-31/2015-02

03.4.2015.

07.4.2015.

 Преузми

6.

2602 КО Турија

Ограда

Радуловић Драги из Турије

351-33/2015-02

06.4.2015.

07.4.2015.

 Преузми

7.

4266 КО Мустапић

Економски објекат

Новаковић Божидар из Мустапића

351-35/2015-02

06.4.2015.

15.4.2015.

 Преузми

8.

3660/5 КО Каона

Економски објекат

Обретковић Миодраг и Нешица из Каоне

351-36/2015-02

15.4.2015.

22.04.2015.

 Преузми

9.

3863/90 КО Ракова Бара

Економски објкат

Привуловић Мица из Ракове Баре

351-37/2015-02

17.4.2015.

21.4.2015.

 Преузми

10.

4266 КО Мустапић

Ограда

Новаковић Божидар из Мустапића

351-38/2015-02

17.4.2015.

22.4.2015.

 Преузми

11.

4222 КО Ракова Бара

Економски објекат

Николић Мирко из Ракове баре

351-39/2015-02

22.4.2015.

27.4.2015.

 Преузми

12.

7307 КО Дубока

Помоћни објекат

Петровић Драги из Волује

351-42/2015-02

14.4.2015.

29.4.2015.

 Преузми

13.

1930 КО Српце

Пропуст

Општина Кучево

351-40/2015-02

22.4.2015.

28.4.2015.

 Преузми

14.

383/3 КО Кучево

Реконструкц. терена

Општина Кучево

351-44/2015-02

27.4.2015.

30.4.2015.

 Преузми

15.

1644  КО Нересница

Ограда

Бабић  Љубомир из Нереснице

351-47/2015-02

04.5.2015.

07.5.2015.

 Преузми

16.

905 КО Мишљеновац

Економски објекат

Живковић Томислав Мишљеновац

351-49/2015-02

06.5.2015.

13.5.2015.

 Преузми

17.

2842/1 КО Поповац

Остава

Лупшић Срећко из Нереснице

351-57/2015-02

11.5.2015.

19.5.2015.

 Преузми

18.

6729 КО Турија

Економски објекат

Михајловић Милисав и Михајловић Новица из Турије

351-58/2015-02

13.5.2015.

19.5.2015.

 Преузми

19.

3687/2 КО Поповац

Ограда

Лукјановић Тоза из Нереснице

351-61/2015-02

15.5.2015.

21.5.2015.

 Преузми

20.

155 КО Велика Бресница

Ограда

Јовић Добривој из Велике Бреснице

351-66/2015-02

25.5.2015.

25.5.2015.

 Преузми

21.

1016 КО Мишљеновац

Ограда

Стевић Милић из Мишљеновца

351-67/2015-02

25.5.2015.

26.5.2015.

 Преузми

22.

3687/2 КО Поповац

Економски објекат

Лукијановић Тоза из Нереснице

351-68/2015-02

27.5.2015.

01.6.2015.

 Преузми

23.

5415                 КО Кучево

Ограда

Пајкић Стефанија из  Кучева

351-74/2015-02

08.06.2015.

10.06.2015.

 Преузми

24.

2747/1 и 2748/2 КО Волуја

Ограда

Марковић Снежана из Волује

351-75/2015-02

09.6.2015.

16.6.2015.

 Преузми

25.

5396/1 КО Кучево

Помоћни

Објекат

Станчуловић Драги из Кучева

351-76/2015-02

11.06.2015.

18.06.2015.

 Преузми

26.

4730 КО Шевица

Економски објекат

Флорић Томислав из Шевице

351-83/2015-02

18.06.2015.

23.06.2015.

 Преузми

27.

3454 КО Волуја

Економски објекат

Милошановић Јасмина и Николић Тихомир из Волује

351-92/2015-02

03.07.2015.

10.07.2015

 Преузми

28.

4885/1 и 4885/2 КО Шевица

Инвест.

одржавање

Брсановић Зоран из Шевице

351-97/2015-02

13.07.2015.

15.07.2015.

 Преузми

29.

2739 КО Љешница

Ограда

Рајић Мирко из Љешнице

351-103/15-02

23.07.2015.

27.07.2015.

 Преузми

30.

5604 КО Дубока

Инвест.

одржавање

МЗ Дубока

351-107/15-02

30.07.2015.

07.08.2015.

 Преузми

31.

1512/2 КО Волуја

Ограда

Југовић Слободан из Бродице

351-111/15-02

03.08.2015.

05.08.2015.

 Преузми

32.

6898 КО Турија

Ограда

Дагић Брана из

Турије

351-114/15-02

06.08.2015.

07.08.2015.

 Преузми

33.

7444/2 КО Дубока

Ограда

Марикановић Ружановић Снежана из Нереснице

351-118/15-02

14.08.2015.

21.08.2015.

 Преузми

34.

10 кV вод од БСТС 10/0,4 кV“Нересница село 4“до КБТС 10/0,4кV „Гложана“

Локални електрични водови

ОДС „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о.Београд, огранак

„Електроморава“ Пожаревац

351-119/15-02

17.08.2015.

24.08.2015

 Преузми

35.

6119/5 КО Кучево

Помоћни објекат и ограда

Зарић Брана из

 Церемошње

351-120/15-02

17.08.2015.

24.08.2015.

 Преузми

36.

5629 КО Шевица

Ограда

Ајтекин Јасмина из

Шевице

351-122/15-02

17.08.2015.

24.08.2015.

 Преузми

37.

4553/1 КО Ракова Бара

Септичка јама

Николић Тихомир из Ракове Баре

351-126/15-02

21.08.2015.

28.08.2015.

 Преузми

38.

940/1 КО Сена

Помоћни објекат

Стевић Зоран из

Пожаревца

351-132/15-02

28.08.2015.

04.09.2015.

 Преузми

39.

6329/3 КО Кучево

Ограда

Симеоновић Славољуб из Кучева

351-133/15-02

01.09.2015.

03.09.2015.

 Преузми

40.

 

2219 КО Љешница Ограда Рејкић Слађан из Љешнице 351-146/15-02   09.10.2015. Преузми

41.

 

198/3 КО Кучево Ограда Пајкић Ратиборка из Кучева 351-145/15-02   06.10.2015. Преузми

42.

 

1604/1 КО  Мустапић Ограда Лазаревић Бранислав из Мустапића 351-141/15-02   29.09.2015. Преузми
43. 9/1 КО Кучајна Ограда Маринковић Данка 351-160/15-02   06.11.2015. преузми
44. 2302/1 КО Поповац Економски објекат Вермешановић Велимир 351-152/15-02   19.10.2015. Преузми
45. 3396 КО Поповац Економски објекат Пауновић Михајло 351-165/15-02   23.11.2015. Преузми
46. 381 КО Кучево Ограда Кржановић БОбан 351-164/15-02   19.11.2015. Преузми
47. 6716 КО Турија Ограда Михајловић Милисав 351-169/15-02   25.11.2015. Преузми
48. 418 КО Кучево Инвестицион одржавање Основни суд Кучево 351-170/15-02   30.11.2015. Преузми
49. 6108/5 КО Кучево Помоћни објекат Јанићијевић МЛаден 351-178/15-02   17.12.2015. Преузми
50. 378/3 КО Церемошња   Маријоковић Јован 351-174/15-02   09.12.2015. Преузми
51. 6484 КО Кучево   Општина Кучево 351-195/15-02   31.12.2015. Преузми

 

 

2016            
1. 4112 КО Мустапић Ограда Лекић Власта 351-27/16-02   04.02.2016. Преузми
2. Мустапић Ограда Перуцић Гвозден 351-41/16-02   18.02.2016. Преузми
3. Нересница Ограда
Дохнал Зорица
351-43/16-02   22.02.2016. Преузми
4. Мустапић Ограда Перуцић Гвозден 2 351-40/16-02   18.02.2016. Преузми
5. Нересница Помоћни објекат Добрицић Мира 351-36/16-02   18.02.2016. Преузми
6. 3165 КО Поповац Економски објекат Живковић Божана 351-56/16-02 04.03.2016. 09.03.2016. Преузми

 


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni