ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

Услуге вршења стручног надзора над извођењем радова на бушотини са пратећом опремом за потребе водоснабдевања Раброва

Наручилац: Општинска управа Кучево (ОУ)

Редни број јавне набавке: 7/2020

Крајњи рок за пријем понуда: 15.05.2020. године до 13.00 часова

ИЗМЕНА бр. 1: Крајњи рок за пријем понуда: 18.05.2020. године до 13.00 часова (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni