ОПШТИНА КУЧЕВОСветог Саве 76 12240 Кучево012/852-141, 012/852-142 РАДНО ВРЕМЕ


 

ЗАКАЗАНА 12. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО ЗА ПЕТАК (17.09.2021)

[Објавио: Општина Кучево (administrator) 14.09.2021]

[ ВЕСТИ ] >>

 

Председник Скупштине општине Кучево Бранко М. Кецман заказао је редовну 12. седницу локалног парламента за петак, 17. септембар 2021. године. Седница ће се одржати у скупштинској сали са почетком у 12.00 часова. На дневном реду биће следеће тачке:

 1. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о изменама и допунама Пословника Скупштине општине Кучево;
 2. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Кучево – КП бр. 5619/2 КО Кучево 1 непосредном погодбом, без накнаде и закључењу уговора о отуђењу;          
 3. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о организацији Општинске управе Општине Кучево;
 4. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о комуналној полицији;
 5. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о униформи и ознакама комуналних милиционара;
 6. Разматрање и одлучивање о предлогу Правилника о измени правилника о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица у Општини Кучево;
 7. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о поверавању послова управљања дечијих игралишта Јавном комуналном предузећу Кучево;
 8. Разматрање и одлучивање о предлогу Ценовника комуналних услуга ЈКП Кучево“ за наплату паркинг сервиса у Кучеву;
 9. Упознавање за Извештајем о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за II квартал 2021. године Јавног комуналног предузећа Кучево“ Кучево
 10. Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о управљању јавним паркиралиштима на територији општине Кучево; 
 11. Разматрање и одлучивање о предлогу Закључка о исправци техничких грешака у Плану генералне регулације Кучево;
 12. Разматрање и одлучивање о предлогу Плана заштите и спасавања општине Кучево;
 13. Разматрање и одлучивање о предлогу Оперативног плана за одбрану од поплава за водотоке II реда за територију Општине Кучево у 2021. години;
 14. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Савета за родну равноправност;
 15. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Савета за родну равноправност;
 16. Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Комисије за родну равноправност;
 17. Одборничка питања.


[ВРАТИ СЕ НАЗАД КЛИКОМ ОВДЕ]
Застава Републике Србије
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ КУЧЕВО
ДР ИВАН РАЈИЧИЋ
 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni