Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2019 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) штампаног Билтна за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Билтен за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је основан децембра 2011. Прво издање је изашло у децембру 2011, а последње (број 30) у децембру 2018. Контакт мејл уредника и приређивача је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

ЗАДУЖБИНА НИКОЛЕ СПАСИЋА ДОНИРАЛА ДОМУ ЗДРАВЉА КУЧЕВО МЕДИЦИНСКУ ОПРЕМУ

Posted by Kučevo (administrator) on 25.12.2019
еБилтен активности 2019 >>

Велики српски народни добротвор, трговац Никола Спасић (02. новембар 1838 – 28. новембар 1916) завештао је своју непокретну и покретну имовину ради оснивања задужбине под својим именом за остваривање општих привредних циљева. „Задужбина Николе Спасића је по свом обиму и значају једна од најуспешнијих 'непрофитних предузетничких достигнућа' свог периода...“ („Поруке времена прошлих“, Историја и традиција филантропије у Србији у XIX и XX веку, ауторке Бранке Павловић, 2007. година).

Покојни Никола Спасић оставио је своју целокупну имовину за оснивање Задужбине Николе Спасића, с тим да се поклоњене зграде – локали и станови, дају у закуп и од тог прихода остварују циљеви које је навео у свом Тестаменту.

Задужбина Николе Спасића основана је да са приходима од сопствене имовине – издавањем у закуп, остварује општекорисне циљеве за грађане ове државе, гради болнице и предаје их локалним управама, како би се у истим лечили грађани, купује и донира здравственим установама медицинску опрему и апарате, као и за друге општекорисне циљеве.

Више о Задужбини Николе Спасића можете видети на сајту: www.zaduzbinanspasica.rs (на веб-адреси: http://www.zaduzbinanspasica.rs/o_nama-lat.html веб-странице Задужбине Николе Спасића „О нама“).

У складу са овим циљевима, Задужбина Николе Спасића донирала је (приказ донација по годинама: http://www.zaduzbinanspasica.rs/donacije-lat.html#) нашем Дому здравља Кучево два нова медицинска фрижидера укупне вредности од 480.000 динара (списак донација у 2019. години где је и наведена донација нашем Дому здравља Кучево: http://www.zaduzbinanspasica.rs/dokumenta/donacije/Spisak_donacija_u_2019.pdf). Један је смештен у просторије Лабораторије и служиће за очување реагенса, а други је смештен у одељење Педијатрије за складиштење вакцина. 

 

Last changed: 25.12.2019 at 13:03

Back

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница званичне веб-презентације Општине Кучево на којој се приказују различите информације, подаци и чланци (кроз текст, слике, табеле, графиконе) везано за општину Кучево који могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Посебан сегмент веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је вебеБилтен активности на чијој се веб-страници објављују садржаји (прилози) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују и које су реализоване првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новинеје у свом периоду (од 2011. до 2018. године) био једини локални штампани информативни лист општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године (када је изашао први број) до децембра 2018. године (када је изашао последњи број, број 30). Укупно је у свом периоду издавања изашло, дакле, 30 бројева.

Због великог интересеовања наших суграђана, а и шире јавности, Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине је од јануара 2019. године престао да са приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским путем (дигитално, преко интернета, веба) на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево (http://www.kucevo.rs/) у делу КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР.

Иницијатор, оснивач, уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности”, Кучевачке новине и Општина Кучево.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д); Редизајн веб-странице: 05.04.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni