УРЕЂУЈЕ СЕ АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ „КРАКУ ЛУ ЈОРДАН“

Posted by Kučevo (administrator) on 05-11-2020
еБилтен активности 2020 >>

 

  • октобар/новембар 2020. године

Један од туристичких драгуља општине Кучево је свакако и археолошки локалитет "Краку лу Јордан". Значај овог локалитета за туризам локална самоуправа је одавно препознала и ових дана, након одобрења Завода за заштиту споменика из Смедерева, започето је уређење локалитета (уклањање вегетације: кошење траве, уклањање ниског и високог растиња, итд.).

Уређење локалитета спроводи се заједничким акцијама свих удружења са територије Месне заједнице Волуја (Удружење воћара и повртара општине Кучево, Ловачко удружење „Јелен“ Кучево – секција из Волује, Удружење спортских риболоваца „Златна рибица Пек“, Удружење „Златно руно“, Месна заједница Волуја) у сарадњи са локалном самоуправом – Туристичком организацијом „Кучево“.

 

О АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ КРАКУ ЛУ ЈОРДАН – Туристичка организација „Кучево“ Кучево

Археолошко налазиште Краку Лу Јордан се налази у атару села Бродица, 14 км источно од Кучева, на ушћу Бродичке реке у Пек, 250 метара од магистралног пута (државног пута II Б реда 376) Пожаревац–Кучево–Мајданпек и непосредно поред железничке пруге Београд– Пожаревац–Кучево–Зајечар.

У питању је јединствени археометалуршки центар из римског периода, који је од средине III века нове ере па до краја IV века нове ере био у функцији  металургије злата, сребра, бакра и гвожђа. Утврђење је припадало римској металуршкој области Metalla Aureliana, тако да је долина реке Пек у касноантичком периоду представљала регион од великог економског значаја. Налазиште је посебно значајан споменик културе у домену историје металургије и један од ретких у Европи.

Археолошко налазиште чини античко утврђење и заштићена околина од 19 ha. Утврђење је смештено на јужној падини уског узвишења са стрмим странама, чији бедеми прате конфигурацију тла. Зидови су изграђени од ломљеног камена, шкриљца, који је везиван кречним малтером са додатком речног песка и шљунка. Унутар бедема налазиле су се радионице са пећима, просторије за припрему жара и просторије у којима су били смештени рудари и прерађивачи руда.

Од покретног археолошког материјала пронађене су алатке, жрвњеви, жишци на високом постољу за осветљавање просторија, новац као и делови керамичког посуђа за припрему хране. Откривене су четири велике посуде-питоси у којима је топљена руда. Све ово се данас чува у Музеју рударства и металургије из Бора. Могуће је да је у утврђењу постојала и ковачница, у којој је од метала добијеног прерадом израђиван готов производ као што су бакарне лампе и сл. Са туристичког аспекта ово је веома интересантан објекат, због чега су у плану активности на његовом уређењу.

Одлуком Владе Републике Србије, Краку лу Јордан је 1983. године добио статус Културног добра од изузетног значаја. Осим њега, од античких археолошких налазишта у Браничевском округу овај статус има једино Виминацијум.

Last changed: 05-11-2020 at 09:18

Back

 


Због великог интересовања наших суграђана, као и шире јавности, а због већих предности дигиталне објаве у односу на штампану објаву (лако и брзо претраживање, актуелна објава у реалном и у било ком времену, неограничена објава у тексту и сликама, већа доступност и видљивост, могућност исправке и ажурирања, остваривање принципа економичности и ефикасности, и слично), штампано издање билтена "Кучевачке новине" (основано децембра 2011. године) је од 2019. године престало са радом и убудуће реализоване (и остале) активности од тог времена објављујемо електронским (дигиталним) путем на веб-страници "еБилтен активности" која се налази на веб-презентацији (веб-стајту) Општине Кучево www.kucevo.rs у оквиру менија "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР".
"Кучевачки информатор" је шири појам (ширег спектра) који обухвата више веб-страница са различитим информацијама које могу користити грађанима и широј јавности, као што су: презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, природним ресурсима, потенцијалима, географском положају општине, туристички потенцијали, отворени подаци, видео галерија, корисни линкови (веб-странице и веб-сајтови), и тако даље.


Поштовани суграђани, хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШ "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности".

Контакт имејл "Кучевачког информатора" и "еБилтена активности" (као и "Кучевачких новина") је: kucevacke.novine@gmail.com


Контакт мејл приређивача и администратора веб "Кучевачког информатора", веб "еБилтена активности", као и штампаног билтена "Кучевачких новина": kucevacke.novine@gmail.com

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине". Основан и прво издање: децембар 2011. године. Задње издање: број 30, децембар 2018. године.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni