Хомољски мотиви развој

Трка "Хомољски мотиви"

Концерти изворних група, испиранје злата, изложбе, избор најлепше пастирице...

Пројекат "ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИНКЛУЗИЈА"

Invest in Kucevo
Инвестирајте у Кучево

 

 

 

 

 

 


Решење о образовању комисије за спорт

Vesti >>

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

 

Број: II-06-2-180/2017

Датум: 05.6.2017. године

Кучево

 

                На основу члана 42. Статута општине Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 12/08, 8/09, 4/10, 7/12, 3/13, 3/14, 9/14, 10/15, 9/16 и 3/17), члана 22. Став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у  области спорта у општини Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 3/17),

 

            Председник општине Кучево дана 05.6.2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

 

I

            Образује се Стручна комисија за одобравање годишњих програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Кучево за 2018. годину у саставу:

1.      Милош Петровић – председник,

2.      Зоран Демић – члан,

3.      Александар Илић – члан.

 

II

            Задатак Стручне комисије из члана 1. овог Решења да анализира и оцени поднете предлоге годишњих предлога и Општинском већу поднесе предлог најкасније до 01.07.2017. године.

 

III

            Решење доставити: члановима Комисије и архиви.

 

О б р а з л о ж е њ е

            Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 22. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у  области спорта у општини Кучево („Службени гласник општине Кучево“, бр. 3/17) који прописује да председник општине формира стручну комисију за оцену годишњих програма  из области спорта.

            Разлог за доношење овог Решења је поштовање рокова из члана 21. горе поменутог Правилника.

 

 

                                                                                                            Председник Општине Кучево

                                                                                                                 Новица Јаношевић

 

 


Nazad

Председник општине


Председник општине Кучево Новица Јаношевић

Prostorni plan 
Invest Serbia


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni