Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) еБилтена активности је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника и приређивача еБилтена активности 2019 је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора интернет (веб) КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Контакт уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) штампаног Билтна за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Билтен за информисање грађана општине Кучево КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ је основан децембра 2011. Прво издање је изашло у децембру 2011, а последње (број 30) у децембру 2018. Контакт мејл уредника и приређивача је: kucevacke.novine@gmail.com (Д).уредник и приређивач: kucevacke.novine@gmail.com (Д)


 

РЕАЛИЗОВАНА И ДРУГА МЕРА ПРОЈЕКТА „МАМА И ТАТА ХОЋУ СЕСТРУ И БРАТА“

Posted by Kučevo (administrator) on 18.10.2019
еБилтен активности 2019 >>

Општина Кучево је пројектом „Мама и тата хоћу сестру и брата“ конкурисала за средства за суфинансирање пројеката из области мера популационе политике јединица локалне самоуправе које је расписао Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Републике Србије.

Општина Кучево је преко Одељења за локални економски развој аплицирала са пројектом „Мама и тата хоћу сестру и брата“ који је предвиђао следеће мере:

  1. Усклађивање рада и родитељства обухвата развијање модела за чување деце родитеља који нису формално запослени или су незапослени кроз уређење и опремање просторија припремно-предшколских група при школама (уређење, адаптација простора, опремање намештајем, дидактичка опрема, материјал);
  1. Едукација из области популационе политике бухвата ангажовање стручних лица за едукацију о популационим питањима (ангажовање медија, израда сајта, термина у оквиру телевизијског  програма, електронска презентација, едукација).

Пројекат Општине Кучево је финансиран са укупно 3.900.000,00 динара од којих је учешће Општине Кучево 585.000,00 динара.

МЕРА 1:

У оквиру мере „Усклађивање рада и родитељства“, извршена је набавка намештаја, дидактичких средстава и материјала за опремање припремно-предшколских група при школама, као и лаптопова.

МЕРА 2:

У оквиру мере „Едукације из облати популационе политике“, одржан је семинар едукације од стране невладине организације „Инклузија данас“.

Теме обрађиване на семинару биле су следеће:

      Основна начела, циљеви и садржај популационе политике;

      Феномен недовољног рађања деце;

      Циљеви стратешког деловања;

      Усклађивање рада и родитељства путем збрињавања деце запослених родитеља;

      Једнократна помоћ за рођење детета;

      Једнократна помоћ за полазак у школу;

      Финансијска помоћ за трошкове лечења детета;

      Клизно радно време, прерасподелу радног времена и рад од куће;

      Израда предлога мера за усклађивање рада и родитељства на локалном нивоу;

      Планирање будућих активности.

Last changed: 18.10.2019 at 09:28

Back

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР је скуп веб-страница званичне веб-презентације Општине Кучево на којој се приказују различите информације, подаци и чланци (кроз текст, слике, табеле, графиконе) везано за општину Кучево који могу користити грађанима и широј јавности, као што су: еБилтен активности, презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, туристичким потенцијалима и потенцијалима за инвестирање, отвореним подацима, путевима, општинама, градовима, градским општинама, градским насељима, управним окрузима и статистичким регионима Републике Србије, а ту су и видео галерија, корисни линкови, карте, и тако даље.

Посебан сегмент веб КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА је вебеБилтен активности на чијој се веб-страници објављују садржаји (прилози) везани за активности (најчешће капиталне, али и друге активности) које се реализују и које су реализоване првенствено од стране локалне самоуправе.

Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новинеје у свом периоду (од 2011. до 2018. године) био једини локални штампани информативни лист општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године (када је изашао први број) до децембра 2018. године (када је изашао последњи број, број 30). Укупно је у свом периоду издавања изашло, дакле, 30 бројева.

Због великог интересеовања наших суграђана, а и шире јавности, Билтен за информисање грађана општине Кучево Кучевачке новине је од јануара 2019. године престао да са приређује (издаје, штампа) и убудуће се активности од тог времена објављују електронским путем (дигитално, преко интернета, веба) на веб-страници еБилтен активности” на званичној веб-презентацији Општине Кучево (http://www.kucevo.rs/) у делу КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР.

Иницијатор, оснивач, уредник и приређивач издања Кучевачких новина” је био медијски сарадник: kucevacke.novine@gmail.com (Д).

Хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас Ваш КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР, еБилтен активности”, Кучевачке новине и Општина Кучево.

 


Уредник и приређивач Кучевачког информатора и еБилтена активности: медијски сарадник и веб-администратор kucevacke.novine@gmail.com (Д)
Прилоге припрема (текст, фото, табеле, графиконе, дизајн, прелом, обраде), уређује и објављује: kucevacke.novine@gmail.com (Д)
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР и еБилтен активности постоје од 2019. године (Д); Редизајн веб-странице: 05.04.2022. године (Д)


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni