РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУЧЕВО

Posted by Kučevo (administrator) on 24-04-2019
КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР >>

ОПШТИНА КУЧЕВО – ОПШТИНСКА УПРАВА КУЧЕВО – ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ И ПРИВРЕДУ ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КУЧЕВО.

Рани јавни увид у материјал за израду Плана генералне регулације Кучево одржаће се у трајању од 15 дана, од 18.04.2019. године до 03.05.2019. године у просторијама Општинске управе Oпштине Кучево, Светог Саве 76, канцеларија број 10, сваког радног дана у времену од 09.00 до 14.00 часова и на званичној интернет адреси (веб-сајту) Општине Кучево (www.kucevo.rs).

Предмет раног јавног увида је материјал припремљен у почетним фазама израде планског документа (текстуални и графички део), изграђен и оверен од стране Југословенског института за урбанизам и становање ДОО Београд.

Правна и физичка лица сугестије и прмедбе на материјал за изграду Плана генералне регулације Кучево могу доставити искључиво у писаној форми у току трајања раног јавног увида, на писарници Општинске управе Oпштине Кучево.

 

Last changed: 10-05-2019 at 09:49

Back

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је једини локални штампани информатор на територији општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године.

Због великог интересовања наших суграђана, али и шире јавности, локална самоуправа ће поједине активности, дешавања, инфо и обавештења (прилоге) објављивати убудуће и путем сајта Општине Кучево (kucevo.rs) у менију "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР", а поједине видео прилоге у подменију "ВИДЕО ГАЛЕРИЈА".

Контакт особа: уредник / приређивач, дизајн, прелом, графичка обрада, припрема, администратор, медијски сарадник... - ДАНЧЕ.

Мејл на који нам можете писати и слати материјал је: kucevacke.novine@gmail.com

Информатор и билтен по Вашој мери. Поштовани суграђани, хвала Вам на указаном поверењу. Ту смо због Вас - Ваш "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ".

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је једини локални штампани информатор на територији општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године.

Због великог интересовања наших суграђана, али и шире јавности, поједине активности, дешавања, инфо и обавештења (прилоге) објављиваћемо убудуће и путем сајта Општине Кучево (kucevo.rs) у посебно за то креираном менију "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР", а поједине видео презентације у подменију "ВИДЕО ГАЛЕРИЈА".

Контакт особа "Кучевачких новина" и "Кучевачког информатора": уредник, приређивач, дизајн, прелом, графичка обрада, администратор, медијски сарадник... - ДАНЧЕ.

Мејл на који нам можете писати, предлагати и слати материјал је: kucevacke.novine@gmail.com

Поштовани суграђани, хвала Вам на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШЕ "КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ" и "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР".


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni