Контакт мејл уредника, приређивача (дизајн, прелом, табеле, текст, фото) и веб-администратора (ДМ) интернет "КУЧЕВАЧКОГ ИНФОРМАТОРА", "еБилтена активности" и штампаног билтена "Кучевачких новина" је: kucevacke.novine@gmail.com.

Билтен за информисање грађана општине Кучево "КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ" је основан децембра 2011. Прво издање је изашло у децембру 2011, а последње (број 30) у децембру 2018. Контакт мејл уредника и приређивача је: kucevacke.novine@gmail.com.уредник и приређивач "еБилтена активности": ДМ, kucevacke.novine@gmail.com

(прилоге припремио и објавио медијски сарадник и веб-администратор: ДМ, kucevacke.novine@gmail.com)


 

ПРОЈЕКАТ ,,ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ ЗА УСПЕШНИЈЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“

Posted by Kučevo (administrator) on 21.01.2020
еБилтен активности 2020 >>

Пројекат: ,,Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе

Пројекат „Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе“ се финансира средствима Европске уније кроз „Exchange 5“ програм, а спроводи га Град Пожаревац, као водећи партнер, са још шест општина партнера: Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица.


Трајање Пројекта: од 21.12.2018. до 21.12.2019. године

Вредност Пројекта: 208.650,00 евра

Циљ Пројекта: Пројекат ће допринети локалном економском развоју, кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга у седам локалних самоуправа у Браничевско-подунавском региону. Овај специфични циљ ће се постићи давањем конкретних резултата, као решења за стварне потребе и ограничења циљних група и крајњих корисника, кроз три групе активности:

  • Јачање административних, организационих и техничких капацитета седам ЈЛС (јединица локалних самоуправа) за ефикасно управљање имовином;
  • Побољшане базе података о јавној имовини која су предмет преноса у власништво локалних самоуправа;
  • Побољшани предуслови за коришћење јавне имовине.

Технички капацитети запослених биће побољшани у Граду Пожаревцу и шест партнерских општина (Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица) кроз унапређење постојећег ИТ система, административни и организациони капацитети биће побољшани кроз унапређење структура управљања имовином и знања и вештина запослених. Осим тога, преузимањем власништва и овлашћења над датом локалном јавном имовином, партнерске општине ће имати прилику да:

  • ефикасно и ефективно управљају јавном имовином;
  • осигурају предуслове за напредније развојне активности у будућности;
  • буду транспарентније и одговорније у пружању услуга својим грађанима.

Пројекат ће директно допринети побољшању ситуације крајњих корисника.

Пословни сектор и пољопривредници који користе или су заинтересовани да постану корисници пољопривредног земљишта у јавном власништву у партнерским ЈЛС ће имати користи од добијања валидних и ажурних информација, јасне методологије за одређивање цене закупа и укупних ефикаснијих услуга.

Потенцијални инвеститори који су директно заинтересовани за коришћење локалне јавне имовине ће бити боље информисани о критеријумима коришћења и транспарентној алокацији јавне имовине.

ПРД и РГЗ (Републички геодетски завод) ће моћи да ажурирају своју базу података у складу са тренутном ситуацијом.

Целокупно становништво у седам партнерских општина ће имати користи од ефикаснијих услуга локалне управе, транспарентнијег и инклузивнијег процеса доношења одлука и самим тим вишег животног стандарда.

У оквиру пројекта „Ефикасно управљање имовином за успешније локалне самоуправе“, који спроводи Град Пожаревац (као водећи партнер) са још шест општина партнера (Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица), купљена је рачунарска опрема у вредности од 1.100.000 динара.

(слика преузета са сајта Града Пожаревца (извор) - https://pozarevac.rs/projekat-upravljanje-javnom-svojinom-za-efikasnije-lokalne-samouprave/)

 

Пројекат ће допринети локалном економском развоју кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга у управљању јавном својином у седам локалних самоуправа Браничевско-подунавског региона.

(слика преузета са сајта Града Пожаревца (извор) - https://pozarevac.rs/projekat-upravljanje-javnom-svojinom-za-efikasnije-lokalne-samouprave/)

 

Данијела Туфегџић – менаџерка пројекта:

„Уговор за реализацију овог пројекта је потписан у децембру месецу 2018. године. Финансијска средства за реализацију су обезбеђена из средстава Европске уније у оквиру програма Exchange 5. Град Пожаревац је на овом пројекту водећи партнер и спроводи пројекат са још шест општина партнера. Овај пројекат је наставак сарадње свих ових локалних самоуправа, јер смо сви били партнери у оквиру програма Exchange 4. Сви партнери су изразили вољу и уговором се обавезали, наравно, да спроводе активности које ће подићи управљање јавном својином општина на још виши ниво. По закону смо обавезни да пописујемо и сређујемо јавну својину, а овај пројекат предвиђа низ активности које имају за циљ управо то.”

 

Last changed: 17.12.2020 at 10:19

Back

 


Због великог интересовања наших суграђана, као и шире јавности, а због већих предности дигиталне објаве у односу на штампану објаву (лако и брзо претраживање, актуелна објава у реалном и у било ком времену, неограничена објава у тексту и сликама, већа доступност и видљивост, могућност исправке и ажурирања, остваривање принципа економичности и ефикасности, и слично), штампано издање билтена "Кучевачке новине" (основано децембра 2011. године) је од 2019. године престало са радом и убудуће реализоване (и остале) активности од тог времена објављујемо електронским (дигиталним) путем на веб-страници "еБилтен активности" која се налази на веб-презентацији (веб-стајту) Општине Кучево www.kucevo.rs у оквиру менија "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР".
"Кучевачки информатор" је шири појам (ширег спектра) који обухвата више веб-страница са различитим информацијама које могу користити грађанима и широј јавности, као што су: презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, природним ресурсима, потенцијалима, географском положају општине, туристички потенцијали, отворени подаци, видео галерија, корисни линкови (веб-странице и веб-сајтови), и тако даље.


Поштовани суграђани, хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШ "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности".

Контакт имејл "Кучевачког информатора" и "еБилтена активности" (као и "Кучевачких новина") је: kucevacke.novine@gmail.com


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni