ПРОЈЕКАТ ,,ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ ЗА УСПЕШНИЈЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“

Posted by Kučevo (administrator) on 21-01-2020
еБилтен активности 2020 >>

Пројекат: ,,Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе

Пројекат „Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе“ се финансира средствима Европске уније кроз „Exchange 5“ програм, а спроводи га Град Пожаревац, као водећи партнер, са још шест општина партнера: Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица.


Трајање Пројекта: од 21.12.2018. до 21.12.2019. године

Вредност Пројекта: 208.650,00 евра

Циљ Пројекта: Пројекат ће допринети локалном економском развоју, кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга у седам локалних самоуправа у Браничевско-подунавском региону. Овај специфични циљ ће се постићи давањем конкретних резултата, као решења за стварне потребе и ограничења циљних група и крајњих корисника, кроз три групе активности:

  • Јачање административних, организационих и техничких капацитета седам ЈЛС (јединица локалних самоуправа) за ефикасно управљање имовином;
  • Побољшане базе података о јавној имовини која су предмет преноса у власништво локалних самоуправа;
  • Побољшани предуслови за коришћење јавне имовине.

Технички капацитети запослених биће побољшани у Граду Пожаревцу и шест партнерских општина (Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица) кроз унапређење постојећег ИТ система, административни и организациони капацитети биће побољшани кроз унапређење структура управљања имовином и знања и вештина запослених. Осим тога, преузимањем власништва и овлашћења над датом локалном јавном имовином, партнерске општине ће имати прилику да:

  • ефикасно и ефективно управљају јавном имовином;
  • осигурају предуслове за напредније развојне активности у будућности;
  • буду транспарентније и одговорније у пружању услуга својим грађанима.

Пројекат ће директно допринети побољшању ситуације крајњих корисника.

Пословни сектор и пољопривредници који користе или су заинтересовани да постану корисници пољопривредног земљишта у јавном власништву у партнерским ЈЛС ће имати користи од добијања валидних и ажурних информација, јасне методологије за одређивање цене закупа и укупних ефикаснијих услуга.

Потенцијални инвеститори који су директно заинтересовани за коришћење локалне јавне имовине ће бити боље информисани о критеријумима коришћења и транспарентној алокацији јавне имовине.

ПРД и РГЗ (Републички геодетски завод) ће моћи да ажурирају своју базу података у складу са тренутном ситуацијом.

Целокупно становништво у седам партнерских општина ће имати користи од ефикаснијих услуга локалне управе, транспарентнијег и инклузивнијег процеса доношења одлука и самим тим вишег животног стандарда.

У оквиру пројекта „Ефикасно управљање имовином за успешније локалне самоуправе“, који спроводи Град Пожаревац (као водећи партнер) са још шест општина партнера (Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица), купљена је рачунарска опрема у вредности од 1.100.000 динара.

(слика преузета са сајта Града Пожаревца (извор) - https://pozarevac.rs/projekat-upravljanje-javnom-svojinom-za-efikasnije-lokalne-samouprave/)

 

Пројекат ће допринети локалном економском развоју кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга у управљању јавном својином у седам локалних самоуправа Браничевско-подунавског региона.

(слика преузета са сајта Града Пожаревца (извор) - https://pozarevac.rs/projekat-upravljanje-javnom-svojinom-za-efikasnije-lokalne-samouprave/)

 

Данијела Туфегџић – менаџерка пројекта:

„Уговор за реализацију овог пројекта је потписан у децембру месецу 2018. године. Финансијска средства за реализацију су обезбеђена из средстава Европске уније у оквиру програма Exchange 5. Град Пожаревац је на овом пројекту водећи партнер и спроводи пројекат са још шест општина партнера. Овај пројекат је наставак сарадње свих ових локалних самоуправа, јер смо сви били партнери у оквиру програма Exchange 4. Сви партнери су изразили вољу и уговором се обавезали, наравно, да спроводе активности које ће подићи управљање јавном својином општина на још виши ниво. По закону смо обавезни да пописујемо и сређујемо јавну својину, а овај пројекат предвиђа низ активности које имају за циљ управо то.”

 

Last changed: 16-04-2020 at 21:17

Back

 

2020. године

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је једини локални штампани информатор на територији општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године.
Због великог интересовања наших суграђана и шире јавности за реализоване и планиране активности локалне самоуправе, као и због већих предности дигиталне објаве у односу на штампану објаву, убудуће поједине реализоване и планиране активности, обавештења, дешавања, информације, анализе, видео прилоге и друге занимљиве текстуалне и сликовне податке/информације објављиваћемо (и) путем сајта Општине Кучево (kucevo.rs) на посебно за то креираној страници "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности" (електронски билтен активности).

Поштовани суграђани, хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШЕ "КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ" и сада "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности".

Контакт мејл "Кучевачког информатора" и "еБилтена активности" (као и "Кучевачких новина"): kucevacke.novine@gmail.com

Контакт мејл "Кучевачког информатора" и "еБилтена активности" (као и "Кучевачких новина"): kucevacke.novine@gmail.com

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је једини локални штампани информатор на територији општине Кучево. Основан је (прво издање) децембра 2011. године.

Због великог интересовања наших суграђана и шире јавности за реализоване и планиране активности локалне самоуправе, као и због већих предности дигиталне објаве у односу на штампану објаву, убудуће поједине реализоване и планиране активности, обавештења, дешавања, информације, анализе, видео прилоге и друге занимљиве текстуалне и сликовне податке и информације објављиваћемо (и) путем сајта Општине Кучево (kucevo.rs) на посебно за то креираној страници "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности" (електронски билтен активности).

Поштовани суграђани, хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШЕ "КУЧЕВАЧКЕ НОВИНЕ" и сада "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности".


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni