Веб-страница COVID-19 Општине Кучево

Веб-страница COVID-19 Републике Србије

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР    

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

електронски билтен за информисање грађана општине Кучево о активностима локалне самоуправе у 2020. години

ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ СТЕ УПИСАНИ У БИРАЧКИ СПИСАК

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

БУЏЕТ

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ

ПЛАНОВИ У ИЗРАДИ


БАНЕРИ / ЛИНКОВИ


ПРОЈЕКАТ ,,ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ ЗА УСПЕШНИЈЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“

ВЕСТИ >>

Пројекат: ,,ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ ЗА УСПЕШНИЈЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ“

Пројекат „Ефикасно управљање јавном својином за успешније локалне самоуправе“ се финансира средствима Европске уније кроз „Exchange 5“ програм, а спроводи га Град Пожаревац, као водећи партнер, са још шест општина партнера: Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица.

Трајање Пројекта: од 21.12.2018. до 21.12.2019. године

Вредност Пројекта: 208.650,00 евра

Циљ Пројекта: Пројекат ће допринети локалном економском развоју, кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга у седам локалних самоуправа у Браничевско-подунавском региону. Овај специфични циљ ће се постићи давањем конкретних резултата, као решења за стварне потребе и ограничења циљних група и крајњих корисника, кроз три групе активности:

  •  Јачање административних, организационих и техничких капацитета седам ЈЛС (јединица локалних самоуправа) за ефикасно управљање имовином;
  • Побољшане базе података о јавној имовини која су предмет преноса у власништво локалних самоуправа;
  • Побољшани предуслови за коришћење јавне имовине.

Технички капацитети запослених биће побољшани у Граду Пожаревцу и шест партнерских општина (Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица) кроз унапређење постојећег ИТ система, административни и организациони капацитети биће побољшани кроз унапређење структура управљања имовином и знања и вештина запослених. Осим тога, преузимањем власништва и овлашћења над датом локалном јавном имовином, партнерске општине ће имати прилику да:

  • ефикасно и ефективно управљају јавном имовином;
  • осигурају предуслове за напредније развојне активности у будућности;
  • буду транспарентније и одговорније у пружању услуга својим грађанима.

Пројекат ће директно допринети побољшању ситуације крајњих корисника.

Пословни сектор и пољопривредници који користе или су заинтересовани да постану корисници пољопривредног земљишта у јавном власништву у партнерским ЈЛС ће имати користи од добијања валидних и ажурних информација, јасне методологије за одређивање цене закупа и укупних ефикаснијих услуга.

Потенцијални инвеститори који су директно заинтересовани за коришћење локалне јавне имовине ће бити боље информисани о критеријумима коришћења и транспарентној алокацији јавне имовине.

ПРД и РГЗ (Републички геодетски завод) ће моћи да ажурирају своју базу података у складу са тренутном ситуацијом.

Целокупно становништво у седам партнерских општина ће имати користи од ефикаснијих услуга локалне управе, транспарентнијег и инклузивнијег процеса доношења одлука и самим тим вишег животног стандарда.

У оквиру пројекта „Ефикасно управљање имовином за успешније локалне самоуправе“, који спроводи Град Пожаревац (као водећи партнер) са још шест општина партнера (Кучево, Петровац на Млави, Велика Плана, Велико Градиште, Голубац и Жагубица), купљена је рачунарска опрема у вредности од 1.100.000 динара.

(слика преузета са сајта Града Пожаревца - https://pozarevac.rs/projekat-upravljanje-javnom-svojinom-za-efikasnije-lokalne-samouprave/)

Пројекат ће допринети локалном економском развоју кроз побољшање административних капацитета и ефикасности пружања услуга у управљању јавном својином у седам локалних самоуправа Браничевско-подунавског региона.

 


Nazad

ЛИНКОВИ

Prostorni plan

КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР

ИНФОРМАТОР ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕИнформатор по вашој мери

Invest in Kucevo ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni