ПРОЈЕКАТ „ВЕШТИНЕ ЗА ПОСЛОВЕ“ – ЗА КОНКУРЕНТИЈУ ТУРИСТИЧКУ ПРИВРЕДУ И ВЕЋУ ЗАПОСЛЕНОСТ

Posted by Kučevo (administrator) on 30-11-2020
еБилтен активности 2020 >>

 

  • Пожаревац, 26. новембра 2020. године

Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ у партнерству са Регионалном агенцијом за развој Источне Србије – РАРИС, започела је реализацију пројекта „Вештине за послове – Унапређивање прилика за запошљавање и социјалну инклузију маргинализованих група кроз побољшање пословног окружења у Источној Србији“ који финансира Краљевина Норвешка кроз пројекат „Норвешка за вас – Србија“.

Пројекат се реализује у периоду до 01. септембра 2021. године, на територији 14 мање развијених општина из Браничевског, Подунавског, Борског и Зајечарског округа. Циљ пројекта је да допринесе равномернијем друштвено-економском развоју, кроз:

  • Унапређење конкурентности и одрживости локалних предузећа у туризму и повезаним секторима
  • Унапређење (само)запошљивости младих и других маргинализованих група
  • Унапређење пословног окружења у општинама Голубац, Велико Градиште, Неготин, Књажевац

На on-line конференцији одржаној 26. новембра 2020. године, преко 50 учесника информисало се о основним активностима Пројекта и користима које ће Пројекат донети различитим циљним групама. Пројекат је пре свега намењен:

  • Фирмама које послују у туризму и повезаним секторима, које ће у оквиру пројекта имати прилику  да учествују у практичним обукама из области сајамског наступа, дигиталног маркетинга и економске инклузије, искористе менторску подршку у различитим областима њиховог пословања, и буду промовисани на националном и румунском тржишту. 
  • Незапосленим младима,  женама, руралном становништву и представницима осталих осетљивих група, који ће имати прилику да учествују у Професионалном програму обука за различита занимања у сектору туризма и повезаним секторима, као и у сектору дигиталног маркетинга, похађају лиценциране обуке за почетнике у пословању и радионице на различите теме из области туризма. На овај начин, 80 учесника значајно ће напредити своју запошљивост, а коначан циљ је да се кроз пројекат мин. 12 претходно незапослених запосли или започне властити бизнис.
  • Локалним самоуправама које ће имати прилику да у оквиру Пројекта унапреде своје локалне политике у области социјалне инклузије, подршке запошљавању и сектору туризма.

Нека од кључних питања учесника конференције била су везана за могућност и услове учешћа у Професионалном програму обука, као и начин укључивања у активности усмерене на подршку туристичкој привреди. Током децембра месеца планирано је расписивање Јавних позива за одабир ученика у Пројекту – незапослених и представника туристичке привреде из циљних општина, у оквиру којих ће бити транспарентно представљени сви дефинисани услови и користи за потенцијалне учеснике.

За све додатне информације, заинтересовани могу да се обрате путем мејла или телефона код партнерских организација на Пројекту:

1.     Регионална развојна агенција „Браничево-Подунавље“ – РРА БП

Стари корзо 30/3, Пожаревац

012/510-824, 511-823

office@rra-bp.rs

2.     Регионална агенција за развој Источне Србије – РАРИС

Трг ослобођења 1, Зајечар

019/426-376, 426-377

office@raris.org

Last changed: 30-11-2020 at 17:13

Back

 


Због великог интересовања наших суграђана, као и шире јавности, а због већих предности дигиталне објаве у односу на штампану објаву (лако и брзо претраживање, актуелна објава у реалном и у било ком времену, неограничена објава у тексту и сликама, већа доступност и видљивост, могућност исправке и ажурирања, остваривање принципа економичности и ефикасности, и слично), штампано издање билтена "Кучевачке новине" (основано децембра 2011. године) је од 2019. године престало са радом и убудуће реализоване (и остале) активности од тог времена објављујемо електронским (дигиталним) путем на веб-страници "еБилтен активности" која се налази на веб-презентацији (веб-стајту) Општине Кучево www.kucevo.rs у оквиру менија "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР".
"Кучевачки информатор" је шири појам (ширег спектра) који обухвата више веб-страница са различитим информацијама које могу користити грађанима и широј јавности, као што су: презентација општине (са и без слика), подаци о насељима, месним заједницама, месним канцеларијама, катастарским општинама, црквама и црквеним општинама, броју становника, манифестацијама, школама и предшколским установама, удружењима и савезима грађана, историји, природним ресурсима, потенцијалима, географском положају општине, туристички потенцијали, отворени подаци, видео галерија, корисни линкови (веб-странице и веб-сајтови), и тако даље.


Поштовани суграђани, хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШ "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности".

Контакт имејл "Кучевачког информатора" и "еБилтена активности" (као и "Кучевачких новина") је: kucevacke.novine@gmail.com


Контакт мејл приређивача и администратора веб "Кучевачког информатора", веб "еБилтена активности", као и штампаног билтена "Кучевачких новина": kucevacke.novine@gmail.com

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине". Основан и прво издање: децембар 2011. године. Задње издање: број 30, децембар 2018. године.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni