ОДРЖАНА 20. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Posted by Kučevo (administrator) on 22-10-2019
еБилтен активности 2019 >>

На 20. редовној седници Скупштине општине Кучево, одржаној 21.10.2019. године (понедељак), разматрано је укупно 24 тачака дневног реда. Од 43 одборника, присутно је било њих 30.

Најважнија тачка дневног реда свакако је ребаланс буџета (приходна и расходна страна је остала иста, само је дошло до прерасподеле средстава на појединим апропријацијама). Након ове тачке, највише је пажње посвећено и тачки „Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Кучево за период 01.01.2019–30.6.2019. године“.

Одборници су усвојили: измене и допуне о правима грађана из области социјалне заштите на територији општине Кучево; измене и допуне о финансијској подршци породици са децом на територији општине Кучево; Оперативни план за одбрану од поплава за водотокове II реда за територију општине Кучево за 2019. годину; План генералне регулације Кучево; План генералне регулације за насељено место Бродица, Маринковац и Крст код Волује; измене и допуне Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Кривача“ на територији општине Кучево. Сет тачака односио се и на рад Јавног комуналног предузећа „Кучево“ Кучево, а било је и кадровских промена у управним и школским одборима.

На самом почетку, пре утврђивања дневног реда, председница Скупштине општине Кучево Мица Лукић Раденковић је констатовала оставку члана Општинског већа Општине Кучево Горану Пејићу из Волује.

На дневном реду 20. редовне седнице одржане 21.10.2019. године биле су следеће тачке:

1.     Давање сагласности на Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Кучево за период 01.01.2019–30.6.2019. године.

2.     Разматрање и одлучивање о Одлуци о измени и допуни Одлуке о буџету Општине Кучево за 2019. годину.

3.     Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима грађана из области социјалне заштите на територији општине Кучево.

4.     Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о измени и допуни Одлуке о финансијској подршци породици са децом на територији општине Кучево.

5.     Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за водотокове II реда за територију општине Кучево за 2019. годину.

6.     Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању Плана генералне регулације Кучево.

7.     Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању Плана генералне регулације за насељено место Бродица, Маринковац и Крст код Волује.

8.     Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о усвајању измена и допуна Плана детаљне регулације подручја ветроелектране „Кривача“ на територији општине Кучево.

9.     Разматрање и одлучивање о изменама и допунама Кадровског плана Општине Кучево за 2019. годину.

10.  Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о формирању Општинског савета родитеља општине Кучево.

11.  Извештај о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног комуналног предузећа (ЈКП) „Кучево“ Кучево за период 01.01.2019–30.6.2019. године.

12.  Разматрање и одлучивање о предлогу измена и допуна Ценовника о утврђивању цена комуналних услуга Јавног комуналног предузећа „Кучево“ Кучево.

13.  Разматрање и одлучивање о предлогу Ценовника за наплату паркинга у Кучеву.

14.  Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о плаћању дуга за комуналне и остале услуге Јавног комуналног предузећа „Кучево“ Кучево на рате.

15.  Разматрање и одлучивање о предлогу Одлуке о укидању и проглашењу својства улице у насељу Кучево, прибављању односно отуђењу непокретности непосредном погодбом и путем размене непокретности.                          

16.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Изборне комисије јединице локалне самоуправе општине Кучево.

17.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Изборне комисије јединице локалне самоуправе општине Кучево.

18.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Лане“ Кучево.

19.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Лане“ Кучево.

20.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе „Вељко Дугошевић“ из Турије.

21.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вељко Дугошевић“ из Турије.

22.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о разрешењу члана Школског одбора Економско-трговинске и машинске школе у Кучеву.

23.  Разматрање и одлучивање о предлогу Решења о именовању члана Школског одбора Економско-трговинске и машинске школе у Кучеву.

24.  Одборничка питања.

 

Last changed: 23-10-2019 at 08:05

Back

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине" је једини локални штампани информатор на територији општине Кучево. Основан је и постоји од децембра 2011. године. До децембра 2018. године изашло је укупно 30 бројева.

Због великог интересовања наших суграђана, али и шире јавности, локална самоуправа ће убудуће поједине активности (прилоге) објављивати (и) на веб-сајту Општине Кучево (http://www.kucevo.rs/), и то на веб-страници "еБилтен активности" (која се налази у менију "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР").


Поштовани суграђани, хвала на указаном поверењу. Ту смо због Вас - ВАШ "КУЧЕВАЧКИ ИНФОРМАТОР" и "еБилтен активности".

Контакт имејл "Кучевачког информатора" и "еБилтена активности" (као и "Кучевачких новина") је: kucevacke.novine@gmail.com


Контакт мејл приређивача и администратора веб "Кучевачког информатора", веб "еБилтена активности", као и штампаног билтена "Кучевачких новина": kucevacke.novine@gmail.com

Билтен за информисање грађана општине Кучево "Кучевачке новине". Основан и прво издање: децембар 2011. године. Задње издање: број 30, децембар 2018. године.


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni