ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУЧЕВО ОД 2022. ДО 2030. ГОДИНЕ

ОДРЖАН ПРВИ САСТАНАК ПОВОДОМ ИЗРАДЕ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ КУЧЕВО 2022–2030.

[Објавио: Општина Кучево (administrator) 19.10.2021]

План развоја општине 2022–2030. >>

 

  • Кучево, 18. октобар 2021. године, понедељак

Општина Кучево приступила је изради Плана развоја општине Кучево за период од 2022. до 2030. године на основу Одлуке Скупштине општине Кучево. У ту сврху,  председник општине Кучево др Иван Рајичић је  именовао Координациони тим, радне групе и чланове радних група.

У понедељак, 18. октобра 2021. године, одржан  је први састанк Координационог тима и радних група, у оквиру кога је Александра Ђорђевић, стручни консултант за израду докумената јавних политика, упознала присутне са процесом израде Плана развоја и усклађености са националним оквиром и циљевима одрживог развоја Агенде УН 2030, и представила методологију рада у процесу израде документа јавне политике (Плана развоја оштине Кучево), као и Ex Post анализу претходног стратешког документа. Објаснила је како спровести истраживање за оцену задовољства грађана и група заинтересованих страна са животом и боравком у општини Кучево, као и колико времена је потребно за спровођења јавне расправе нацрта плана развоја.

У другом делу састанка радне групе су дефинисале визију и циљ Плана развоја општине Кучево за период од 2022. до 2030. године и договориле наредне активности, које ће се спроводити у процесу израде Плана.


[Последња промена: 08.12.2021 у 16:47]


[ВРАТИ СЕ НАЗАД]

ПРИЛОЗИ:


 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni