ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО   

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ    
Имејл за администратора званичне веб-презентације је: kucevacke.novine@gmail.com


ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ВЕСТИ >>

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА

Бр: IV-06-4-74/2020

Датум: 24.03.2020.године

КУЧЕВО                                                                                                                                                                              

  

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања од 15.3.2020.године, Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Сл. Гл.РС", бр. 31/2020 од 16.3.2020.године), Закључка Владе РС („Сл. Гл. РС", бр. 35/2020 од 18.3.2020. године), члана 21. Одлуке о организацији општинске управе општине Кучево („Сл.гл општине Кучево“, бр. 13/17, 7/18, 10/18 и 7б/19),  и Одлуке о раду Општинске управе општине Кучево за време ванредног стања број IV-06-4-68/2020 од 18.3.2020.године, начелник Општинске управе оштине Кучево дана 24.03.2020.године доноси :

 

ОДЛУКУ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

  

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се радно време Општинске управе општине Кучево за време трајања ванредног стања.

 

Члан 2.

Радно време Општинске управе општине Кучево, за време ванредног стања, је сваког радног дана од 08,00 до 13,00 часова.

 

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

Одлуку објавити на сајту општине Кучево и огласној табли ОУ Кучево.

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОШТИНСКЕ УПРАВЕ

Зоран Велимировић

 

 


Nazad

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni