ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО   

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ    
Имејл за администратора званичне веб-презентације је: kucevacke.novine@gmail.com


ОДЛУКА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

ВЕСТИ >>

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА КУЧЕВО

ОПШТИНСКА УПРАВА

Бр: IV-06-4-68/2020

Датум: 18.03.2020.године

КУЧЕВО                                                                                                                                                                              

На основу члана 21. Одлуке о организацији општинске управе општине Кучево („Сл.гл општине Кучево“, бр. 13/17, 7/18, 10/18 и 7б/19), Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања („Службени гласник РС", бр. 31/2020 од 16.3.2020.године), Закључка Владе РС („Службени гласник РС", бр. 35/2020 од 18.3.2020. године) и препоруке Министарства државне управе и локалне самоуправе од 18.03.2020.године, начелник Општинске управе оштине Кучево дана 18.03.2020.године доноси :

 

ОДЛУКУ О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

 ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

 

Члан 1.

Овом Одлуком прописују се посебан начин и организација рада Општинске управе општине Кучево за време трајања ванредног стања, проглашеног Одлуком о проглашењу ванредног стања („Сл.гл.РС",бр.29/2020).

Члан 2.

Обуставља се рад Општинске управе са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).

Члан 3.

Општинска управа ће наставити обављање послова који су се обављали непосредним контактом са странкама тако што:

-        Писане захтеве везане за остваривање права о којима одлуке доносе органи општине Кучево сви грађани могу упутиту на мејл адресe nacelnik@kucevo.rs, sokucevo@yahoo.com и sokucevo@kucevo.rs

-        Грађани се о начину остваривања својих права и пружању помоћи у вођењу поступака могу информисати на тел.бр. 012/852-103 и 012/852-141.

 

Члан 4.

Ради обезбеђивања минималних услова рада у току радног времена неопходно је присуство најмање двоје службеника у сваком одељењу ОУ Кучево.

 

Члан 5.

Радно време Општинске управе ће бити организовано у складу са одлукама Владе РС, Штаба за ванредне ситуације РС и Штаба за ванредне ситуације на територији Општине Кучево.

 

Члан 6.

Запосленима са утврђеним хроничним обољењима, лицима старијим од 60 година, родитељима са децом до 12 година и самохраним родитељима, омогућава се рад од куће о чему ће бити донета посебна решења којима ће се утврдити опис послова,трајање радног времена и начин вршења надзора над радом запосленог.

 

Члан 7.

Запосленима који имају обавезу кућне изолације која је утврђена само ради праћења стања (карантин) не може се утврдити обавеза доласка нарад у просторије послодавца.

 

Члан 8.

Запослени и радно ангажовани, који деле радни простор са више лица, обавезни су да користе заштитну опрему(рукавице и маске ) у складу Законом о заштити становништва од заразних болести и посебним прописима у циљу осигурања заштите и здравља и спрећавања ширења вируса COVID-19.

Члан 9.

Дезинфексија просторија зграде Општинске управе вршиће се сваког радног дана најмање 2 пута хлором или другим дезинфекицоним средством препорученим од стране надлежних служби.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу и примењује се даном доношења.

Одлуку објавити на сајту ОУ Кучево и огласној табли ОУ Кучево.

 

 

НАЧЕЛНИК ОШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Зоран Велимировић

 


Nazad

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni