ИНВЕСТИРАЈТЕ У КУЧЕВО   

Invest in Kučevo Investieren Sie in Kučevo Investissez à Kučevo Investi in Kučevo Investește în Kučevo ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ У КУЧЕВО

ИНФОРМАТОР О БУЏЕТУ    
Имејл за веб-администратора званичне веб-презентације је: kucevacke.novine@gmail.com


НАРЕДБА ЗА ПОШТОВАЊЕ МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ ОД КОРОНАВИРУСА - ДОПУНA

ВЕСТИ >>

 

Република Србија

ОПШТИНА КУЧЕВО

Штаб за ванредне ситуације

Број : II- 06-2-217/2020

Датум: 22.07.2020. године

 

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама   (Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 41. става 4,  као и на основу Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести КОВИД-19 („Службени гласник РС“, број 66/2020, 93/2020,94/2020 и 100/2020) и на основу процене епидемиолошке ситуације на територији општине Кучево, на седници одржаној 22.07.2020. године, Штаб за ванредне ситуације општине Кучево доноси следећу допуну

 

Н А Р Е Д Б Е


1.     Ограничава се рад пекара од 23:00 до 06:00 часова које у својим објектима и летњим баштама служе храну и пиће за столом. Пекаре које имају радно време од 00:00 до 24:00 часова могу вршити услуге и у периоду од 23:00 до 06:00 часова без задржавања гостију у објектима и летњим баштама.

 

2.     Ограничава се рад угоститељских објеката (кафића) у оквиру бензинских пумпи на територији општине Кучево тако да неће радити од 21:00 до 06:00 часова наредног дана.

 

3.     Забрањује се рад свих јавних отворених и затворених базена на територији општине Кучево.

 

4.     Наређује се Општинсској управи Општине Кучево да организује рад тако да надлежна одељења врше надзор над применом мера из ове наредбе.

 

5.     Наредба ступа на снагу даном доношења, тј. од 22.07.2020. године.


Наредба достављена:

-  Команданту штаба за ванредне ситуације

-  Начелнику Општинске управе

-  МУП РС ПС Кучево

Архиви

 

У Кучеву

Дана: 22.07.2020. године

 

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ

СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ КУЧЕВО

Владимир Стојановић


Nazad

 (c) Copyright 2000 - 2010 StanCo IST , IST Grupa. Sva prava zadrzana. , RS Domeni